OĽaNO navrhuje zjemnenie Sulíkovej novely o kritickej infraštruktúre

Hnutie OĽaNO navrhuje úpravu zákona o kritickej infraštruktúre. Návrh ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) by podľa hnutia neprimerane by posilnil vplyv štátu v súkromných podnikoch.

04.02.2021 10:30 , aktualizované: 11:01
debata (4)

„Rozhodli sme sa dať nohu do dverí. Z návrhom budeme súhlasiť, ak sa významne upraví jeho znenie,“ povedal predseda hospodárskeho výboru národnej rady Peter Kremský (OĽaNO). Terajšie znenie zákona vyžaduje súhlas vlády s nepriamymi prevodmi v 18 spoločnos­tiach, dodal. Ide o prevody v materských často nadnárodných firmách. Podľa terajšieho znenia, upozornil Kremský, ak by niekto v týchto nadnárodných spoločnostiach získal viac ako päť-percentný podiel, musel by získať súhlas slovenskej vlády. Výsledkom by podľa predsedu hospodárskeho výboru bola nielen panika na trhoch, ale aj žaloby či arbitráže voči Slovensku.

Kremský preto po dohode s ministrom hospodárstva predloží pozmeňovací návrh, ktorý novelu zmierni. „V prípade prevodu a prechodu majetku bude možnosť pre ministerstvo hospodárstva preskúmať takýto prevod. Ak ho vyhodnotí ako riziko, môže vláde navrhnúť nesúhlas,“ vysvetlil. Potom nebude podľa Kremského takýto prevod majetku umožnený. Firma to bude môcť napadnúť na súde, dodal. „Energetický systém je veľmi citlivý a pokiaľ dôjde k jeho narušeniu môže sa stať, že nebudeme mať elektrinu, teplo alebo plyn,“ zdôvodnil Kremský navrhnutú úpravu.

Podľa Kremského neobstojí ani argumentácia situáciou v Slovenských elektrárňach. Tie sa ostatne proti vyjadreniam ministra hospodárstva o hroziacom bankrote ostro ohradili. „Podľa mojich informácií nie je situácia taká kritická a akútna. Nehrozí reálny bankrot,“ povedal Kremský. Niečo podobné sa už vyskytlo viackrát v minulosti, dodal. Nejde tak podľa neho o niečo, čo treba riešiť v priebehu dvoch dní. Kremský však bude iniciovať stretnutie všetkých zúčastnených strán, aby sa vysvetlilo, čo sa v Slovenských elektrárňach deje.

Rýchla novela

Len v pondelok schválila vláda Sulíkovu novelu zákona o kritickej infraštruktúre. Poslanci návrh prerokujú v skrátenom legislatívnom konaní, rozhodli o tom v stredu podvečer. Návrh tak môže byť schválený už na tejto schôdzi parlamentu.

Novela zavádza povinnosť mať súhlas vlády pre priamy či nepriamy prevod alebo prechod prvku na iného vlastníka podniku, čo spadá do takzvanej kritickej infraštruktúry. A to bez ohľadu na to, či predaj pôjde podľa slovenských zákonov alebo nie. Podniky v kritickej infraštruktúre nie sú zverejnené, je však zrejmé, že ide o tie, čo spadajú napríklad do sektoru elektroenergetiky, hutníctva, plynárenstva.

Problémy v elektrárňach?

Sulík zmenu obhajuje nielen pandémiou, ale i problémami štátu ako 34-percentného vlastníka so Slovenskými elektrárňami. Tvrdí, že sú „zadlžené po uši a všetko bolo založené v prospech bánk“. Jedna z nich – Sberbank, totiž podľa ministra hospodárstva odmietla predĺžiť splatnosť úverov. A požaduje ako záruku nielen jednotlivé časti Slovenských elektrární, ale aj akcie podniku ako celku. Slovenské elektrárne sa tak podľa vyjadrení Sulíka nachádzajú formálne v bankrote.

Slovenské elektrárne to však popierajú. „Úvery, ktorými Slovenské elektrárne financujú svoju činnosť sú prevažne splatné v roku 2025, a preto sme nežiadali o predĺženie splatnosti týchto úverov. Zároveň Slovenské elektrárne zatiaľ nezaznamenali žiadna snahu banky Sberbank vstúpiť do akcionárskej štruktúry Slovenských elektrární, ani zo strany banky takáto žiadosť nezaznela. Neprebiehajú ani žiadne procesy, ktoré by naznačovali, že by k takémuto kroku malo dôjsť,“ povedala pre denník Pravda hovorkyňa spoločnosti Slovenské elektrárne Oľga Baková. Slovenské elektrárne si podľa nej riadne plnia všetky svoje záväzky. Nie je ani dôvod na zhoršenie ich finančnej situácie v čase, keď ceny elektriny na burze stúpli, dodala Baková.

Čo by zmenila novela o kritickej infraštruktúre?

  • Priamy alebo nepriamy prevod alebo prechod prvku na iného, a to bez ohľadu na to, či sa použijú právne predpisy Slovenskej republiky, podlieha predchádzajúcemu súhlasu vlády, inak je neplatný.
  • Nepriamym prevodom prvku sa rozumie zmena v osobách, ktoré majú priamu alebo nepriamu účasť na prevádzkovateľovi v rozsahu presahujúcom účasť 5 % na jeho základnom imaní alebo hlasovacích právach alebo majú možnosť uplatňovania vplyvu na riadenie prevádzkovateľa, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu.
  • Výkon práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie podľa predpisu o ochrane hospodárskej súťaže, ak sa vzťahuje na prvok alebo jeho časť, sa bez udelenia predchádzajúceho súhlasu zakazuje.
  • Proti rozhodnutiu vlády, ktorým sa rozhodlo o zamietnutí žiadosti alebo o zrušení predchádzajúceho súhlasu, môže žiadateľ podať žalobu na preskúmanie rozhodnutia vlády na Najvyšší súd Slovenskej republiky, a to do 30 dní odo dňa od prijatia rozhodnutia, ktorej podanie má odkladný účinok.

ZDROJ: Návrh novely zákona o kritickej infraštruktúre

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #Slovenské elektrárne #Mochovce #Richard Sulík #novela #kritická infraštruktúra