Štát chystá pre živnostníkov novinky. Zatiaľ bez Sulíkovho kilečka

Prerušenie živnosti na jeden mesiac, menej papierovania, ale aj povinností voči úradom. To je len zlomok zmien, ktoré živnostníkom sľubuje návrh novely živnostenského zákona z dielne rezortu vnútra. Parlament o nej bude rokovať na aktuálnej schôdzi v prvom čítaní. Ak zákon prejde parlamentom a podpíše ho aj prezidentka Zuzana Čaputová, bude platiť od júla tohto roka.

03.02.2021 06:00
debata (2)

Do legislatívnej podoby sa ale nedostali podnikateľské návrhy, ktoré presadzoval minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v „Kilečku 2“. Do návrhu sa dostalo len jedno opatrenie z prvého protibyrokratického kilečka. Po novom by tak už podnikatelia nemuseli obciam oznamovať prevádzkový čas či otváracie hodiny. A to za podmienky, že tým neporušujú jej všeobecne záväzné právne predpisy.

Novela má ľuďom uľahčiť najmä administratívu. Pri ohlasovaní živnosti im napríklad ubudne povinnosť predkladať niektoré doklady. Ide prevažne o také, ktoré si vedia úrady nájsť v informačných systémoch verejnej správy. Prípadne z tých, ktoré im už podnikateľ v minulosti dodal. Podľa rezortu vnútra ide o princíp „jedenkrát a dosť“.

Zásadnou zmenou je minimálna a maximálna lehota pozastavenia živnosti. Tento krok súvisí aj s pandemickou situáciou. Podnikatelia tak získajú viac času na to, aby si okolo živnosti zariadili všetko potrebné, alebo sa k nej vrátili skôr, ako plánovali.

Zmeny v legislatíve víta aj Slovenský živnostenský zväz (SZZ). „Novela živnostenského zákona reflektuje na snahy zjednodušiť prístup k podnikaniu pre čo najširší okruh záujemcov,“ myslí si generálna sekretárka SZZ Miriam Bellušová. Otázne podľa nej ale je, ako sa bude časté prerušenie živnosti na taký krátky čas realizovať v praxi.

Po novom sa totiž minimálna lehota na pozastavenie skracuje zo šesť mesiacov na jeden mesiac. Podnikanie si ľudia budú môcť prerušiť maximálne na štyri roky. Predtým to boli tri roky.

Živnostníci: Odbornosť je dôležitá

Do návrhu sa dostali aj skrátené lehoty na preukazovanie odbornej spôsobilosti. Ide najmä o také živnosti, pri ktorých musí podnikateľ ovládať nejaké remeslo a mať odbornú prax. Napríklad pri remeselných živnostiach bude po novom podnikateľovi stačiť, ak bude mať vo svojom odbore prax aspoň jeden rok. Doteraz musel preukazovať aspoň dva roky.

Podľa Bellušovej sú snahy o znižovanie nárokov na odbornú spôsobilosť a skracovanie povinnosti praxe na jednej strane pochopiteľné. Podľa nej ide o nástroj aktivácie potenciálnych nezamestnaných záujemcov o podnikanie. „Na strane druhej vedú k znižovanie kvality prác, najmä v remeselných odboroch, čo bude mať dosah na celú spoločnosť a spotrebiteľov,“ tvrdí Bellušová.

Ako dodala, na odbornosť v remeslách a majstrovské vykonávanie prác nemožno zabúdať. A to najmä pri stavebných prácach. „Vyzvali sme preto zodpovedné ministerstvá, aby pristúpili k zásadnej revízii voľných živností vo vzťahu k stavebným profesiám,“ hovorí Bellušová. V tomto roku sa zrejme bude podľa nej legislatíva ešte otvárať. A to spolu so zmenami v stavebnom zákone.

Bude aj univerzálna živnosť?

Zo zoznamu živností niektoré práce nakoniec aj vypadnú. Napríklad z galvanizácie kovov a smaltovania sa z remeselných živností stanú voľné. „Na základe poznatkov aplikačnej praxe je záujem o vznik týchto oprávnení za posledných desať rokov minimálny,“ dôvodí rezort vnútra v návrhu novely zákona.

Do novely sa nakoniec nedostala napríklad možnosť založiť si podnikanie už od 16 rokov so súhlasom rodičov či inštitút všeobecnej voľnej živnosti. Tieto zmeny predstavil Sulík vo svojom balíku na zlepšenie podnikateľského prostredia – Kilečko 2. Rezort hospodárstva sa ich snažil presadiť ešte vlani na jeseň v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Živnostenským odborným zväzom sa Sulíkove návrhy nepozdávajú. „Komora považuje súčasné podmienky a lehoty pre začatie podnikania za dostatočné a nepodporujeme návrh na univerzálnu voľnú živnosť a zníženie vekovej hranice na 16 rokov,“ hovorí riaditeľ Úradu Slovenskej živnostenskej komory Jaroslav Juriga.

Podľa jeho slov je potrebné dodržať všeobecne platnú vekovú hranicu právnej zodpovednosti a zároveň dodržať minimálne odborné znalosti a zručnosti, ktoré človek pri živnosti potrebuje. Podľa Bellušovej môže univerzálna živnosť zase vytvoriť špekulantov. Živnostníci by totiž nemuseli preukazovať predmet svojej činnosti.

Rezort hospodárstva sa ale so svojimi návrhmi nevzdáva. „Vzhľadom na rozsah potrebnej novely ministerstvo vnútra navrhlo, aby bola táto problematika riešená samostatne, v rámci pracovných skupín,“ vysvetľuje hovorkyňa ministerstva hospodárstva Katarína Matejková. Dodala, že už oslovujú dotknuté rezorty a v nasledujúcich týždňoch sa budú ich opatrenia presadzovať.

Čo sa mení pre živnostníkov?

Živnostníkom ubudne niekoľko administratívnych povinností a živnostenské podnikanie bude o niečo dostupnejšie. Zabezpečiť to má novela živnostenského zákona z dielne rezortu vnútra.

 • Živnostenský úrad pri ohlásení živnosti nebude požadovať údaje ako napríklad miesto a okres narodenia, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko matky, či pri zmene mena a zmene priezviska aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvisko.
 • Ruší sa povinnosť vyžiadať vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory na odpustenie prekážky prevádzkovania živnosti.
 • Cudzincom vznikne živnostenské oprávnenie dňom udelenia povolenia na pobyt.
 • Lehota na oznámenie zriadenia prevádzkarne živnostníka sa predlžuje o 15 dní.
 • Minimálna lehota na pozastavenie živnosti sa skracuje zo šesť mesiacov na jeden mesiac. Predĺženie maximálnej lehoty zase z troch rokov na štyri roky.
 • Pozastavenie živnosti začne platiť nasledujúci deň po oznámení, nie v deň oznámenia.
 • Obec nemôže nad rámec zákona vyžadovať od podnikateľov oznamovanie otváracích hodín či prevádzkový čas, ak ním neporušujú všeobecne záväzné právne predpisy.
 • Poverený zástupca živnostníka môže oznámiť ukončenie výkonu svojej funkcie, ak preukáže, že o ukončení vopred písomne informoval podnikateľa.
 • Porušovanie technických noriem a „profesijných zvyklostí“ nebude považované za porušenie povinnosti podnikateľa.

Ako sa zmenia podmienky pri živnostiach:

 • Znižuje sa miera regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach z jedného roka na pol roka a skracuje sa lehota na preukázanie odbornej praxe z dvoch na jeden rok.
 • Pri remeselných živnostiach sa predlžuje lehota na preukazovanie požadovanej praxe od jej ukončenia z troch na štyri roky.
 • Pri viazaných živnostiach Vývoj a výroba zbraní alebo streliva a Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní sa požadovaná prax sa skracuje z desať na šesť rokov.
 • Pri viazanej živnosti Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel sa požadovaná prax sa skracuje z dvoch na jeden rok.
 • Pri viazanej živnosti Vyučovanie v odbore umenia sa požadovaná praktická činnosť skracuje z desiatich rokov na šesť rokov.
 • Pri viazaných živnostiach Prevádzkovanie cestovnej kancelárie a Prevádzkovanie cestovnej agentúry sa vyžaduje prax v odbore v závislosti od dosiahnutého vzdelania.
 • Pri viazanej živnosti Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia, sa vyžaduje preukazovanie praktickej činnosti v odbore reštaurovania v závislosti od dosiahnutého vzdelania.
 • Pri viazanej živnosti Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) sa vypúšťa požiadavka preukazovania praktickej činnosti v odbore.
 • Z remeselných živností Galvanizácia kovov a Smaltovanie sa stávajú voľné živnosti.

Zdroj: Novela živnostenského zákona a zákona o obecnom zriadení

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #vláda #živnosť #živnostník #ministerstvo vnútra #Richard Sulík #živnostníci #novela zákona #Kilečko 2 #Kilečko