Fajčenie je od februára drahšie. Štát zvýšil daň na tabakové výrobky

Od februára dochádza k úprave sadzieb na tabakové výrobky, cigarety tak pravdepodobne zdražejú. Zvýšenie sadzieb sa realizuje v dôsledku novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára tohto roka.

01.02.2021 19:45
debata

Novela zákona upravuje sadzby spotrebnej dane pri cigaretách, bezdymovom tabakovom výrobku a tabaku v troch krokoch, v prípade cigár a cigariek sa navrhuje jednorazová úprava sadzby spotrebnej dane. Zvýšenie sadzieb pre tabakové výrobky sa realizuje k 1. februáru 2021, k 1. februáru 2022 a k 1. februáru 2023, pričom sa ním reflektuje vývoj v oblasti sadzbovej politiky v okolitých členských štátoch EÚ a zároveň smeruje k zabezpečeniu primeranej rovnováhy medzi daňovými príjmami a cieľmi v oblasti verejného zdravia.

Na úpravu sadzieb nadväzuje aj nastavenie lehôt dopredaja jednotlivých tabakových výrobkov. Pri cigaretách to je dvojmesačná lehota ich dopredaja po zmene sadzby dane. To bude v praxi znamenať, že cigarety zdanené v súčasnosti platnou sadzbou dane, ktoré budú uvedené na slovenský trh do konca januára 2021, bude možné dopredávať do konca marca 2021. V prípade tabaku má byť umožnený dopredaj počas šiestich mesiacov.

Cigarety so starou cenou však pravdepodobne nebudú na trhu počas celého dvojmesačného obdobia. Upozornil na to manažér pre vzťahy s verejnosťou a komunikáciu tabakovej spoločnosti JTI Slovak Republic Martin Jaroš. „Predpokladáme, že tie s nižšou cenou sa dopredajú už v priebehu februára,“ dodal. Jaroš zároveň skonštatoval, že už v súčasnosti tvorí daň v prípade cigariet a tabaku na ich vlastnoručné zhotovenie podstatnú časť ich ceny.

Preto podľa neho možno očakávať, že sa vyššia daň do konečnej ceny premietne v plnej miere. Poukázal tiež na to, že rastú aj výrobné náklady producentov. „Rozumieme potrebe štátu v týchto neľahkých časoch pomáhať príjmovej stránke rozpočtu aj vyšším zdanením tabakových výrobkov. Chýba nám však vyrovnanejší prístup k jednotlivým kategóriám,“ podotkol Jaroš.

Podľa jeho slov na jednej strane máme príliš priaznivé zdanenie moderných bezdymových tabakových výrobkov, ktoré znižuje potenciálne príjmy štátu. Zároveň príliš reštriktívny prístup k cigaretám otvára dvere nelegálnemu obchodu, dodal s tým, že do budúcnosti dúfa v také nastavenie daňových sadzieb, ktoré „cenovými šokmi“ nepostihne najmä konzumentov tradičných výrobkov.

debata chyba
Viac na túto tému: #fajčenie #tabak #spotrebná daň #tabakové výrobky