Únia má aktualizované usmernenie k príprave národných plánov obnovy a odolnosti

Európska komisia (EK) v pondelok, v nadväznosti na politickú dohodu o Nástroji na podporu oživenia a odolnosti (RRF) dosiahnutú vlani v decembri, predložila členským štátom EÚ aktualizované usmernenie k príprave a prezentácii národných plánov obnovy a odolnosti.

25.01.2021 13:16
debata

Nástroj RRF je kľúčovým nástrojom plánu EÚ budúcej generácie, čiže ambiciózneho ozdravného plánu na ozdravenie EÚ po koronakríze. Poskytne 672,5 miliardy eur vo forme pôžičiek a grantov na podporu reforiem a investícií v jednotlivých členských štátoch.

Aby však členské štáty mohli využívať RRF, musia predložiť svoje vlastné plány obnovy a odolnosti, v ktorých si určia národné reformné a investičné programy.

Komisia pripomenula, že aj keď boli zachované základné zásady jej pôvodného návrhu, decembrová politická dohoda medzi štátmi Únie priniesla do textu nariadenia určité zmeny. Pokyny, ktoré boli pôvodne predložené vlani v septembri, boli aktualizované s cieľom pomôcť členským štátom pri zosúlaďovaní ich návrhov plánov obnovy a odolnosti s nariadením EÚ.

Toto aktualizované usmernenie odráža skutočnosť, že rozsah RRF je štruktúrovaný okolo šiestich pilierov: zelený prechod; digitálna transformácia; inteligentný, udržateľný a inkluzívny hospodársky rast a zamestnanosť; sociálna a územná súdržnosť; zdravie a odolnosť a nakoniec politika pre budúcu generáciu, deti a mládež, vrátane podpory vzdelávania a zručností.

Členské štáty EÚ by mali eurokomisii vysvetliť, ako ich národné plány prispievajú k rovnosti a zásadám európskeho piliera sociálnych práv. Mali by obsahovať aj zhrnutie konzultačného procesu na vnútroštátnej úrovni, ako aj systém kontrol a auditov zavedený s cieľom zabezpečiť ochranu finančných záujmov Únie.

Členské štáty by mali preukázať, že ich navrhované plány prispievajú najmenej 37 % z celkovej pridelenej sumy na ciele v oblasti boja proti klimatickým zmenám a 20 % na prechod na digitálnu spoločnosť a ekonomiku.
Komisia upozornila, že aj naďalej vedie intenzívny dialóg s členskými štátmi EÚ o príprave ich národných plánov obnovy a odolnosti.

debata chyba
Viac na túto tému: #Európska komisia #plán obnovy