Rezort dopravy dlhodobo nezvláda koordináciu vzťahov s vedením Slovenskej pošty, tvrdí NKÚ

Štát prostredníctvom rezortu dopravy dlhodobo nezvláda koordináciu vzťahov s vedením Slovenskej pošty, ktorá doteraz nemá prijaté dlhodobé či strednodobé stratégie rozvoja. Ministerstvo ako stopercentný vlastník akciovej spoločnosti tolerovalo stratové či nevýhodné zmluvné vzťahy. Štátne inštitúcie, ako kľúčoví partneri pošty, za poskytované služby neplatili ani toľko, aby pokryli nevyhnutné náklady spojené s poskytovanou službou. Tvrdí to podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) Ľubomír Andrassy na základe záverov kontrolnej akcie ukončenej koncom roka 2020. Pošta ako subjekt podnikajúci na liberalizovanom slovenskom trhu by mala pristúpiť podľa neho k zdravým obchodným vzťahom, ktoré nie sú stratové.

22.01.2021 10:25 , aktualizované: 12:40
debata

Podľa NKÚ rovnaký prístup k základným poštovým službám, ako je napríklad doručovanie listov, balíkov, rozhodnutí štátu a úradov v printovej alebo digitálnej podobe, musí štát garantovať každému občanovi a pošte musí za svoje služby poskytovať primeranú finančnú náhradu. Univerzálna poštová služba má podľa slov Ľubomíra Andrassyho zásadný celospoločenský význam. Preto je regulovaná európskymi pravidlami, ktoré okrem kvality definujú aj prijateľnú cenu a prístupnosť pre všetkých užívateľov.

V kľúčových zmluvách Slovenskej pošty so štátom a významnými obchodnými partnermi sa dlhodobo používa pre poštu nevýhodný nákladový model. Napríklad to, čo štát platí pošte za zabezpečenie výplaty sociálnych dávok a dôchodkov, alebo e-kolkov, nepokrýva ani nevyhnutné náklady. Pre nevhodný nákladový model je ďalším príkladom stratového hospodárenia štátnej spoločnosti aj spolupráca so štátnou lotériovou spoločnosťou Tipos. V tomto prípade sa strata prehĺbila z 1,4 milióna eur v roku 2017 na takmer 2,5 milióna eur v roku 2019.

Financovanie tejto verejnej služby je podľa NKÚ zabezpečované v súlade s európskymi pravidlami nielen vlastnými finančnými zdrojmi spoločnosti, ale aj vďaka prostriedkom generovaným z kompenzačného fondu. Ministerstvo dopravy v roku 2018 poskytlo pošte z celkového ročného kompenzačného balíka 15 miliónov viac ako štrnásť miliónov eur, pričom táto suma nepokrývala všetky náklady akciovej spoločnosti spojené s poskytovaním univerzálnej poštovej služby.

Ako upozorňuje NKÚ, podnikateľské aktivity štátnej pošty narážajú na výzvy, ktoré so sebou prináša informatizácia a digitalizácia vo všetkých sférach spoločenského a ekonomického života. „Tradičné poštové služby spojené s doručovaním listov, papierových zásielok z roka na rok klesajú. Strategický plán rozvoja pošty preto musí vychádzať z poznania digitálneho prostredia, musí ponúknuť proaktívne kroky, ktoré prispejú k elektronickej komunikácii štátu s občanmi,“ hovorí Ľubomír Andrassy. NKÚ je presvedčený, že kamenné poštové úrady majú byť tam, kde žijú ľudia.

NKÚ upozornil aj na sporný zásah vedenia rezortu dopravy a výstavby do podnikateľských aktivít pošty. Slovenská pošta v rámci rozšírenia služieb mobilného operátora zorganizovala výberové konanie, v ktorom zvíťazila spoločnosť O2. Predstavenstvo pošty zmluvu o spolupráci s O2 v januári 2020 schválilo, avšak k jej podpisu na základe listu ministra nedošlo. Vedenie Slovenskej pošty z pohľadu NKÚ pochybilo, keďže výsledky súťaže neboli spochybnené a transparentnosť celého procesu súťaže potvrdilo vedenie štátnej akciovej spoločnosti.

NKÚ pre externú kontrolu identifikoval významné riziká taktiež pri definovaní ekonomických vzťahov so spoločnosťami poskytujúcimi svoje služby v pobočkách pošty. Ide o lotériovú spoločnosť TIPOS, spoločnosť SWAN Mobile a Poštovú banku. Vo všetkých prípadoch kontrolóri poukazujú na existujúci „nevýhodný“ nákladový model, ktorý generuje pošte stratu, alebo ju stavia do nevýhodnej finančnej pozície oproti druhej zmluvnej strane.

Rezort dopravy v reakcii pripomenul, že NKÚ pri kontrole hodnotil roky 2017 – 2019, teda fungovanie Slovenskej pošty pod vedením rezortu v minulom volebnom období. Rezort si podľa svojho hovorcu Ivana Rudolfa správu „dôsledne preštuduje“. „Súčasný minister Andrej Doležal považuje za svoju prioritu optimalizáciu fungovania Slovenskej pošty, a. s., ktorú nedávno spolu s jej aktuálnym vedením ohlásil,“ dodal Rudolf.

debata chyba
Viac na túto tému: #NKÚ #ministerstvo dopravy