Problémom pri obstarávaní nájomných bytov nie je zákon, ale pozemky, tvrdí ÚVO

Problémom pri obstarávaní nájomných bytov nie je zákon o verejnom obstarávaní, ale najmä neusporiadané pozemky. Upozorňuje na to Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý zároveň poukazuje na navrhované legislatívne zmeny smerujúce k zefektívneniu procesov obstarávania i tomu, aby sa už vzniknuté porušenia zákona pri výstavbe nájomných bytov riešili s prihliadnutím na všeobecný záujem.

16.01.2021 18:04
debata

Predseda ÚVO Miroslav Hlivák poukázal na to, že ak chce samospráva postaviť byty na neusporiadaných pozemkoch, nedokáže vytvoriť podmienky pre čestnú súťaž a porušuje zákon. „Deje sa tak napriek opakovaným usmerneniam úradu a jeho konštantnej rozhodovacej praxi,“ skonštatoval Hlivák.

Pokuty za porušenia zákona sú pritom pre mnohé mestá a obce likvidačné, keďže najčastejšie porušenia zákona sú také vážne, že sa trestajú najvyššou sadzbou – piatimi percentami zo zmluvnej ceny zákazky. Za porušenie zákona pri výstavbe nájomných bytov uložil ÚVO v rokoch 2017 až 2020 pokuty vo výške približne 920-tisíc eur.

Hlivák uisťuje, že ÚVO chápe dôležitosť výstavby nájomných bytov a zvýšenia dostupnosti bývania. „Musí sa to však diať zákonným spôsobom tak, aby z nich profitovali všetci zainteresovaní, budúci užívatelia, samosprávy i podnikatelia,“ zdôraznil.

Pripomenul, že súčasný zákon poskytuje viaceré možnosti obstarania nájomných bytov, zároveň sú v rámci zásadnej novely ÚVO na dosah zmeny, ktoré idú v ústrety vyhlasovateľom verejných súťaží. „V našom návrhu jednak zdvíhame limity, jednak prinášame ďalšie opatrenia na zrýchlenie obstarania aj nájomných bytov, keďže upravujeme revízne postupy,“ spresnil.

Novela pamätá aj na tých, ktorí sa už dopustili porušení zákona pri výstavbe nájomných bytov a teraz sa obávajú následkov. „V spolupráci aj so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) sme vytvorili právny rámec, podľa ktorého úrad môže zvážiť uplatnenie svojej striktnej dohľadovej činnosti v prípade, že ju prevýši všeobecný záujem v kontexte potreby zaistenia bývania,“ dodal Hlivák.

ZMOS zvýraznil obrovský sociálny, komunitný aj ekonomický prínos, ktorý má nájomné bývanie. „Preto sa na túto problematiku pozeráme optikou riešení s dôrazom na odstránenie prekážok a nezrovnalostí. Z tohto pohľadu oceňujem konkrétne východiská ako kroky na ceste k zníženiu rizík, pre ktoré samosprávy mimoriadne opatrne zvažovali výstavbu nájomných bytov,“ povedal predseda združenia Branislav Tréger.

debata chyba
Viac na túto tému: #pozemky #obstarávanie #nájomné byty #Úrad pre verejné obstarávanie