Dávajte si pozor, čo podpisujete! Mobilní operátori chcú o vás vedieť aj to, čo nepotrebujú

Vedieť, ako dlho ste boli chorí, či vám nehrozí hospitalizácia, alebo či vám náhodou v budúcnosti neplánuje dať zamestnávateľ výpoveď sú informácie, na ktoré pravdepodobne operátori nemajú nárok.

06.01.2021 06:00
Zmluva podpis Foto:
Aj keď je to niekedy otravné, v zmluvách treba vo vlastnom záujme naozaj čítať všetko.
debata (20)

Rozhodnete sa zaobstarať si paušál a k tomu ďalšie služby vrátane pripoistenia faktúr. Pri podpisovaní zmluvy u mobilného operátora však zistíte, že svojím podpisom sa nezaväzujete len k bežným zmluvným náležitostiam.

Na hrane zákona?

Ale potvrdzujete napríklad aj to, že ste v posledných dvoch rokoch neboli súvisle chorí viac ako 30 dní alebo hospitalizovaní viac ako 10 dní, neplánujete žiaden lekársky zákrok, ktorý by si vyžiadal hospitalizáciu dlhšiu než 30 dní, máte menej než 65 rokov a nie ste si vedomí ani toho, že by ste mali dostať výpoveď. Aj toto sú bežné praktiky mobilných operátorov. Tí však podľa

Vyhlásenie o tom, že klient za posledné dva roky nebol práceneschopný, je úplne mimo právneho rámca.
Petra Čakovská, OZ SOS spotrebiteľov

Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (SOS) zneužívajú fakt, že zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb je zmluvou vo verejnom záujme. Výhody, ktoré z toho plynú, sa snažia preniesť aj na ďalšie doplnkové zmluvy a dodatky.

Podobnú skúsenosť má aj čitateľ denníka Pravda Béla z Bratislavy. Zvláštne požiadavky pri podpise zmluvy si všimol u mobilného operátora Orange. Nevedel však, či sú v súlade so zákonom.

Podľa Petry Čakovskej zo SOS spotrebiteľov niektoré časti zmluvy je možné považovať za diskriminačné. "Vyhlásenie o tom, že klient za posledné dva roky nebol práceneschopný, je však úplne mimo právneho rámca,“ dodáva.

Sporné sú podľa nej aj časti, ktoré slúžia na zistenie zdravotného stavu klienta. Dochádza totiž k porušeniu zásad ochrany osobných údajov. Ten, kto zmluvu podpisuje, podľa nej vôbec nemusí vedieť o svojom ochorení alebo dobre poznať svoj zdravotný stav.

Orange: Nejde o diskrimináciu

V spoločnosti Orange si však myslia, že o žiadnu diskrimináciu nejde. Klient totiž môže doplnkovú zmluvu aj so všetkými zmienenými požiadavkami jednoducho odmietnuť. "Služba Poistenie faktúr je dobrovoľná a doplnková. Klient sa stáva poisteným so všetkými súvisiacimi právami a povinnosťami len v prípade, ak s jej poskytovaním súhlasí,” vysvetľuje hovorkyňa spoločnosti Orange Alexandra Piskunová. Dodáva, že ak klient nesúhlasí, uvedené vyhlásenia sa na neho nevzťahujú. Aj bez toho však požadovaný paušál získa.

zväčšiť Fragment zmluvy o pripoistení faktúr s...
zmluva orange Fragment zmluvy o pripoistení faktúr s problematickými vyhláseniami.

Podľa operátora je v poriadku aj fakt, že zisťuje informácie o zdravotnom stave klienta. Zdôvodňuje to tým, že poisťovateľ, ktorý uvedenú zmluvu zabezpečuje, na seba berie určité riziko a má teda nárok na dôležité informácie vrátane zdravotného stavu klienta.

"Poisťovňa má zákonné právo pri uzatváraní poistenia zisťovať informácie, ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie, či poistenie uzatvorí, alebo nie, “ hovorí Piskunová. Medzi ne podľa hovorkyne patrí aj informácia o práceneschopnosti trvajúcej viac ako 30 dní počas určitej doby.

Ide o verejnú službu

Kde je teda chyba? Podľa SOS je ňou spôsob, akým operátori do zmluvy o poskytovaní elektronických služieb začleňujú ďalšie doplnkové zmluvy a získavajú tak neoprávnene rôzne výhody. Napríklad možnosť jednostranného predĺženia lehoty na vybavenie reklamácie alebo možnosť odmietnutia uzavretia zmluvy, ak záujemca nesúhlasí s jej obsahom.

Ak si totiž objednávate paušál, objednávate si elektronickú komunikačnú službu, ktorá je označená ako verejná, a má teda zákonné zvýhodnenia a podmienky vyhovujúce operátorom. Tí sa ich snažia „napasovať“ aj na ďalšie doplnkové zmluvy, ktoré by sa však v skutočnosti mali riadiť úplne inými zákonmi a pravidlami.

"Spotrebiteľ je pri podpise fakticky zavádzaný dojmom, že ide iba o jeden zmluvný vzťah, teda o verejnú službu, hoci právne ide o dve alebo viacero samostatných zmlúv, ktoré sa upravujú rozdielnymi zákonmi,“ vysvetľuje Čakovská.

Zmluvy netreba spájať

Navyše v mnohých prípadoch ide podľa nej zo strany mobilných operátorov o nedovolený nátlak. Napríklad v prípade poskytnutia verejnej TV služby si spotrebiteľ musí prenajať a použiť len jeho zariadenie, hoci nájom môže byť predražený a zariadenie nedostatočne výkonné. "Takéto podnety už riešime,“ hovorí Petra Čakovská zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (SOS).

Operátori tento postup popierajú. "Naši klienti sú pri aktivácii služieb odborne a v plnej miere informovaní o ich charaktere, podmienkach a aj poskytovateľoch, a teda v žiadnom prípade nedochádza k ich zavádzaniu,“ oponuje hovorkyňa spoločnosti Orange Alexandra Piskunová.

Riešenie?

Zmluva o telekomunikačných službách by sa nemala spájať so žiadnymi ďalšími službami. Všetky ostatné doplnkové zmluvy by a mali byť oddelené a ich súčasťou by malo byť zrozumiteľné poučenie zákazníka o tom, že už nejde o zmluvu vo verejnom záujme s jasne špecifikovanými obmedzeniami, ktoré z tohto faktu vyplývajú.

© Autorské práva vyhradené

20 debata chyba
Viac na túto tému: #mobilní operátori #Orange #ochrana súkromia #GDPR