Rezort práce chce zrovnoprávniť postavenie žien a mužov. Pomôcť má akčný plán aj stratégia

Zrovnoprávnenie žien a mužov bez všetkých foriem diskriminácie, násilia a akýchkoľvek škodlivých praktík voči ženám a dievčatám. To si ministerstvo práce sľubuje od Návrhu Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitosti na roky 2020-2025 a od Akčného plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí. Oba sú už v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

29.12.2020 13:51
debata (2)

Akčný plán podľa rezortu reflektuje na identifikované problémy, hlavný cieľ a nadväzujúce operačné ciele v každej strategickej oblasti. „Navrhli sme množstvo úloh, ktoré budú mať pozitívny dopad na zlepšenie života žien a podporia zamestnané matky. Dôležitá je podpora podnikania žien vytváraním takých systémových opatrení, ktoré zosúladia ich rodinný a pracovný život. V akčnom pláne podporujeme výskum liečby neplodnosti či uľahčenie procesu osvojenia detí. Rovnako navrhujeme, aby každé dieťa do troch rokov malo právny nárok na predškolské vzdelávanie,“ vymenovala niektoré konkrétne kroky riaditeľka odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí MPSVR SR Zuzana Brixová.

Stratégia identifikuje dvanásť strategických oblastí – Žena a jej povolanie, Dopady pandémie COVID – 19, Dôstojnosť a telesná integrita, Rovnosť žien a mužov, rovnosť príležitostí a prístup na trh práce, Zosúladenie rodinného a pracovného života; Vzdelávanie, veda a výskum, Ekonomická závislosť a chudoba žien, Politická a ekonomická participácia a účasť na rozhodovaní, Zabezpečenie participatívneho mechanizmu na presadzovanie rovnosti žien a mužov a inštitucionálne zabezpečenie rovnosti žien a mužov, Začleňovanie zraniteľných skupín a viacnásobná diskriminácia žien a maloletých detí/dievčat, Medzinárodná rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc a Zhromažďovanie a analýza dát, ich pravidelné vyhodnocovanie a publikovanie.

Šéf rezortu Milan Krajniak (Sme rodina) chce, aby sa do pripomienkového konania zapojili všetci, ktorých sa zmeny týkajú. A teda aj bežné ženy, nielen neziskové organizácie. „Ich postrehy sú pre nás mimoriadne cenné,“ povedal.

Oba dokumenty – Návrh Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitosti na roky 2020–2025 a Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí – možno pripomienkovať do 20. januára.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #práva žien #rovnosť príležitostí