Obedy zadarmo sa rušia. Parlament prelomil veto prezidentky

Plénum Národnej rady (NR) SR prelomilo veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej pri návrhu zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý upravuje aj obedy zadarmo. Právnu normu vo štvrtok parlament opätovne schválil v pôvodnom znení hlasmi 87 zo 125 prítomných poslancov. Hlasovaním sa zároveň ukončila 18. schôdza NR SR.

17.12.2020 11:38 , aktualizované: 14:56
debata (11)

Prezidentka namietala, že v dôsledku novely zákona by mohli vzniknúť tri kategórie detí. Jedna, ktorá bude mať nárok na obedy zadarmo, druhá kategória detí, ktorých rodičia si budú môcť namiesto obedov zadarmo uplatniť daňový bonus. Nevhodným nastavením kritérií v zákone podľa nej vznikne aj tretia skupina detí, ktoré prepadnú medzi obe opatrenia.

„Sú to deti, ktoré sú v riziku chudoby, hoci ich rodiny majú príjem vyšší ako hranica životného minima, ale súčasne je nedostatočný na to, aby si uplatnili zvýšený daňový bonus,“ vysvetlila prezidentka s tým, že podľa expertných odhadov Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR a Útvaru hodnoty za peniaze sa to týka až 47 000 detí. Pomer medzi hranicou chudoby a životným minimom sa líši podľa veľkosti rodiny a najväčšia medzera je v prípade osamelého rodiča s jedným dieťaťom.

Prezidentka sa preto rozhodla vrátiť zákon do parlamentu a ako spôsob nápravy navrhla upraviť kritérium, podľa ktorého sa rozšíri okruh detí, ktorým vznikne nárok na dotáciu. Prezidentka navrhla príjmovú hranicu pre získanie dotácie na obed nastaviť minimálne na úroveň dvojnásobku životného minima, čím sa zabezpečí, že ani jedno dieťa neprepadne sitom tejto pomoci.

Poslankyňa za OĽANO Lucia Drábiková vo štvrtok v pléne priblížila, že zapracovanie pripomienok prezidentky by spôsobilo, že by vznikla iná nespravodlivosť. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) dal podľa nej prísľub, že sa tento zákon dopracuje. „Toto je zákon s platnosťou od augusta 2021 a dovtedy bude pripravená úprava, ktorá zohľadní všetky skupiny týchto detí tak, aby tieto deti bez obeda nezostali,“ ubezpečila.

Prezidentka sa k vetu vyjadrila tak, že urobila všetko, čo bolo v ich možnostiach. V odôvodnení vrátenia zákona ponúkla poslancom konkrétne riešenie, na základe ktorého by žiadne dieťa v chudobe nezostalo v škole hladné a všetci rodičia by mali istotu v tom, že podporu od štátu dostanú. Mrzí ju, že poslanci dnes prelomili jej veto, rešpektuje však ich vôľu. Fakt, že minister Krajniak chystá v tejto veci úpravu považuje za pozitívny. Či sa tak naozaj stane však bude pozorne sledovať. „Považujem za dôležité, aby v novom školskom roku 2021/2022 neprepadlo systémom pomoci ani jedno dieťa,“ píše Čaputová vo svojom vyhlásení.

Okruh detí, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu na zabezpečenie stravy v materskej a základnej škole, sa zúži. Pôvodne bolo možné túto dotáciu poskytnúť na každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy, základnú školu, alebo na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu, kde najmenej 50 % detí je z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, respektíve dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima a nejde o dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy.

Dotácia sa bude po novom poskytovať už len na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu, v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, a na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. Účinnosť právnej úpravy, ktorou sa zužuje okruh detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, má byť od 1. augusta 2021.

Návrh zákona o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce zároveň hovorí o vzniku dvoch nových dotačných schém, ktoré majú podporovať plnenie funkcií rodiny a dobrovoľníctvo.

11 debata chyba
Viac na túto tému: #NR SR #obedy zadarmo