Viac nájomných bytov? Od januára budú úvery a dotácie zo ŠFRB atraktívnejšie

Štátne dotácie a úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) budú od roku 2021 atraktívnejšie. Myslí si to Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR. Dôvodom má byť v novembri schválená novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zákona o ŠFRB. Informoval o tom hovorca rezortu Ivan Rudolf.

09.12.2020 14:53
reality, byt, dom, byvanie, Foto:
debata

„Na zmenách sme spolupracovali najmä so zástupcami miest a obcí Slovenska, ktoré čerpajú dotácie a úvery na obstaranie nájomných bytov,“ podotkla štátna tajomníčka rezortu Katarína Bruncková s tým, že ministerstvo verí, že tieto kroky budú viesť starostov a primátorov k rozvoju nájomného bývania na území ich miest a obcí. „Taktiež očakávame, že prijaté zmeny v úverovej politike podporia ich záujem o rozvoj výstavby zariadení sociálnych služieb, ktorých je na Slovensku nedostatok,“ dodala tajomníčka.

Za najdôležitejšie zmeny považuje rezort úpravu počtu dotačných pásiem, rozsah oprávnených fyzických osôb, ktorým môže byť nájomný byt pridelený, či vytvorenie možnosti pre obce, aby pätinu z podporených obecných nájomných bytov mohli poskytnúť vyššie kvalifikovaným špecialistom. Ministerstvo poukázalo aj na zmeny v poskytovaní úverov na obstarávanie nájomných bytov a súvisiacej technickej vybavenosti a pozemku zo ŠFRB.

Zvyšujú sa totiž limity úverov pre jednotlivé typy technickej vybavenosti, a to takmer na dvojnásobok. „Snahou je, aby bolo možné pokryť takmer všetky náklady obcí, ktoré so sebou výstavba nájomných bytov prináša,“ vysvetlilo ministerstvo. Za nemenej dôležité považuje rezort aj zmeny na podporu výstavby a obnovy zariadení sociálnych služieb zvyšuje sa možná výška úveru o 70 percent a zavádza sa možnosť poskytnutia úveru na prislúchajúcu technickú vybavenosť a pozemok.

O úver pritom bude môcť požiadať aj právnická osoba bez povinnosti existencie minimálne päť rokov pred podaním žiadosti. „Právnická osoba môže obstarávať nájomné byty aj v obci nad 2000 obyvateľov, alebo v lokalite, kde má žiadateľ prevádzkareň s minimálne 200 zamestnancami,“ uzavrel rezort.

debata chyba
Viac na túto tému: #úvery #ŠFRB #nájomné bývanie