Krajniak mení dôchodky cez pozmeňovací návrh hnutia Sme rodina k novele ústavy

Na Slovensku by sa malo zaviesť právo odísť do dôchodku po stanovenom počte odpracovaných rokov. Prostredníctvom tzv. rodičovského bonusu by zároveň deti mohli priamo prispievať na dôchodok svojich rodičov. Túto zmenu dlhodobo pretláča minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

08.12.2020 18:23
debata (9)

Plénum v utorok schválilo pozmeňujúci návrh poslanca Sme rodina Miloša Svrčeka k novele Ústavy SR z dielne ministerstva spravodlivosti. Poslancov však ešte čaká hlasovanie o samotnom návrhu zákona ako celku, ktoré by sa malo uskutočniť v stredu.

Tieto ustanovenia sú pritom súčasťou návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme od ministra práce, ku ktorému sa pripomienkové konanie skončilo 4. decembra tohto roka. Krajniakova reforma si vyslúžila 500 pripomienok, z nich bola viac ako polovica zásadných. Za pozmeňujúci návrh hlasovalo 91 poslancov, proti bolo 52 zákonodarcov a jeden poslanec sa hlasovania zdržal.

Vek i čas účasti

Ustanoviť by sa tak mala podmienka vzniku nároku na starobný dôchodok vo väzbe na dve skutočnosti dobu účasti a vek. Doteraz bola v ústave garantovaná iba jedna možnosť, ktorá by ľuďom zaisťovala odchod na dôchodok, a to bol vek.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) avizoval, že počet odpracovaných rokov by mohol byť určený buď fixne, alebo podľa profesií. „Môže byť diskusia o tom, či tento stanovený počet odpracovaných rokov má byť stanovený fixne pre všetkých pracujúcich, napríklad 40 rokov, ako to navrhujeme my, alebo to má byť podľa rôznych profesií stanovené podľa miery toho, ako sú fyzicky náročné a ako vedú k opotrebovaniu ľudského organizmu," priblížil vo štvrtok (3. 12.) počas rozpravy v parlamente. Ubezpečil, že k tomu sa uskutoční ešte celospoločenská diskusia a bude to stanovené v zákone, ktorý bude nadväzovať na túto zmenu ústavy.

Spravodlivosť pre rodičov

Ústavne sa tiež má zamedziť negatívnemu premietnutiu zákonom ustanovenej dlhodobej starostlivosti o dieťa do nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe. „Inými slovami, predpokladá sa zavedenie takého spôsobu výpočtu starobných dôchodkov, ktorý nebude znevýhodňovať rodičov, ktorí čerpali materskú, otcovskú a rodičovskú dovolenku, a tým bude kompenzovať aj zrovnoprávnenie tzv. veku odchodu do dôchodku mužov a žien," uviedol Svrček v návrhu. Takto kompenzovaná starostlivosť by mala byť v trvaní do troch rokov dieťaťa, čo je základná doba poskytovania rodičovského príspevku.

Garantované zároveň má byť, aby každý pracujúci človek mohol odviesť časť svojich daní alebo odvodov pre svojich rodičov, ak poberajú starobný dôchodok. Nebude to povinnosť, ale právo. Splnené by pritom mali byť tri podmienky. Dieťa musí vyjadriť vôľu takto „asignovať" časť sumy na tento účel, podmienkou je tiež poskytovanie starobného dôchodku prijímateľovi tejto sumy a skutočnosť, že dieťa vychoval.

Zakotviť sa má aj princíp dlhodobej udržateľnosti hospodárenia štátu, ako aj princípu transparentnosti a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov. „Štát, ktorého hospodárenie nie je dlhodobo udržateľné, nebude môcť v budúcnosti riadne zabezpečovať predovšetkým ochranu tých základných práv, ktoré sú od verejných financií závislé. To sa týka v prvom rade sociálnych práv. Je preto žiaduce zdôrazniť tieto princípy priamo v ústave," odôvodnil Svrček.

9 debata chyba
Viac na túto tému: #ústava