Musia byť aj offline. Europoslanci žiadajú pre ľudí právo odpojiť sa od práce

Zamestnanci musia mať mimo pracovných hodín povolené vypnúť svoje elektronické zariadenia bez toho, aby im hrozili nejaké postihy, zhodli sa na tom členovia Výboru pre zamestnanosť Európskeho parlamentu (EP). Prostredníctvom tlačovej správy o tom informoval EP.

02.12.2020 18:16
Notebook / Mobil / Internet / Foto:
debata (2)

V uznesení, ktoré v utorok schválili 31 hlasmi za, pričom šesť bolo proti a 18 sa zdržalo, výbor konštatuje, že členské krajiny Európskej únie (EÚ) musia zabezpečiť, aby si mohli zamestnanci efektívne uplatňovať právo odpojiť sa, vrátane možností sprostredkovaných kolektívnymi zmluvami. Upozorňujú pritom, že toto právo je životne dôležité pre ochranu zdravia zamestnancov.

Kultúra byť „stále online“ a rastúce očakávania, že pracovníci by mali byť kedykoľvek zastihnuteľní, môžu negatívne ovplyvniť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, fyzické a psychické zdravie i celkové blaho, konštatuje výbor. Vyzýva preto Európsku komisiu, aby navrhla smernicu o práve odpojiť sa, keďže toto právo nie je explicitne obsiahnuté v európskych právnych predpisoch.

Europoslanci tiež zdôrazňujú, že právo mať možnosť odpojiť sa od práce, by malo byť základným právom umožňujúcim zamestnancom vyhýbať sa pracovným úlohám a elektronickej komunikácii mimo pracovných hodín bez toho, aby čelili postihom. O nelegislatívnom uznesení by mali poslanci hlasovať na plenárnom zasadnutí v januári 2021. Ak získa podporu parlamentu, predložia ho ďalej komisii a členským krajinám.

Podľa Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) od začiatku pandémie ochorenia COVID-19 pracuje viac ako tretina zamestnancov v EÚ z domu. V súčasnosti pritom neexistuje európsky právny predpis, ktorý by priamo definoval a reguloval právo odpojiť sa.

Rozšírenie digitálnych nástrojov a informačných a komunikačných technológií umožňuje pracovať kedykoľvek a kdekoľvek, no zároveň to môže mať škodlivé následky, predlžovať pracovný čas, stierať hranice medzi pracovným a súkromným životom a tiež prispievať k niektorým typom pracovného nomádizmu, pričom toto všetko ešte zhoršuje koronakríza.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #EÚ #práca #europoslanci #elektronika #offline