Končí oslobodenie od dane pre 13. a 14. platy. Poslanci odklepli aj iné daňové zmeny

Zo zákona o dani z príjmov sa vypustí nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť, poslednýkrát ju daňovníci budú môcť využiť za tohtoročné zdaňovacie obdobie.

02.12.2020 11:44
peňaženka, peniaze, bankovky, euro Foto:
Ilustračné foto.
debata (4)

Trináste a štrnáste platy nebudú od začiatku budúceho roka oslobodené nielen od sociálnych odvodov, ale ani od dane z príjmov a zdravotných odvodov. Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov, ktorú v stredu schválil parlament. Štrnáste platy budú poslednýkrát oslobodené od dane z príjmov v decembri tohto roka. Keďže trináste a štrnáste platy nebudú oslobodené od dane z príjmov, automaticky sa z nich budú platiť aj zdravotné odvody.

Oslobodenie trinásteho a štrnásteho platu od odvodov poistného na zdravotné poistenie totiž v súčasnosti vyplýva z toho, že tieto platy sú oslobodené od dane z príjmov. Sadzbu dane z príjmov vo výške 15 percent budú môcť od budúceho roka využiť len mikrodaňovníci, ktorých príjem za zdaňovacie obdobie nepresiahne 49 790 eur. Ide o hranicu pre registráciu na daň z pridanej hodnoty. „S účinnosťou od 1. 1. 2021 sa 15-percentná sadzba ponecháva iba pre mikrodaňovníkov ako podpora malého a stredného podnikania,“ uvádza sa zdôvodnení schváleného pozmeňujúceho návrhu.

Od 1. januára tohto roka sa 15-percentná sadzba dane z príjmov vzťahuje na podnikateľov a právnické osoby, ktorých zdaniteľné príjmy nepresiahnu 100-tisíc eur ročne. Pre ostatné fyzické osoby platí 19-percentná sadzba dane, pričom na mesačný príjem, ktorý presahuje zhruba 3,1-tisíca eur, sa vzťahuje 25-percentná sadzba dane. Pre právnické osoby platí 21-percentná sadzba dane z príjmov. Zo zákona o dani z príjmov sa od začiatku budúceho roka vypustí nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť.

Poslednýkrát ju daňovníci budú môcť využiť za tohtoročné zdaňovacie obdobie. Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť si bude možné uplatniť aj na kúpeľnú starostlivosť realizovanú na prelome rokov 2020 a 2021, ak aspoň jeden deň tejto kúpeľnej starostlivosti je poskytovaný v roku 2020. Vypúšťa sa tiež osobitný typ daňového zvýhodnenia v podobe kratšieho obdobia odpisovania budov slúžiacich v prevažnej miere na ubytovanie vlastných zamestnancov.

Ruší sa aj zvýhodnené daňové odpisovanie technického zhodnotenia a opráv vykonaných na budove, v ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť ako aj samotnej budovy, v ktorej sa poskytuje takáto starostlivosť. Ak daňovník požiada o odklad platenia dane alebo o platenie dane v splátkach, ročná úroková sadzba, ktorú mu vyrubí správca dane, od začiatku budúceho roka klesne zo súčasných 10 percent na tri percentá.

Daňové subjekty by tak mali mať väčšiu motiváciu využiť tento inštitút v čase, keď potrebujú preklenúť dočasnú nepriaznivú finančnú situáciu. Odklad alebo splátky bude možné povoliť aj spätne ku dňu splatnosti dane. Znížená úroková sadzba sa použije aj na tie odklady a splátky, ktoré boli povolené pred účinnosťou zákona, ale rozhodnutie o úroku finančná správa vydá po účinnosti zákona, teda po 1. januári budúceho roka.

Správca dane bude podnikateľom a firmám zasielať oznámenia o výške a splatnosti preddavkov na daň z príjmov. Právnické osoby nebudú musieť vyrovnávať preddavky zaplatené do lehoty na podanie daňového priznania. V rámci boja proti daňovým únikom sa zavedú pravidlá na zdaňovanie príjmov kontrolovaných zahraničných spoločností aj u fyzických osôb, čím sa má zamedziť vyhýbaniu sa plateniu dane na Slovensku.

Pôjde o pravidlá pre zdaňovanie príjmov tzv. CFC spoločností aj u fyzických osôb, ktorých zámerom je obmedziť odkláňaniu príjmov do zahraničia s nízkym alebo žiadnym daňovým zaťažením. Novelou zákona sa zavádza registračná povinnosť pre právnické osoby, ktoré sú daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou a ktorým vzniklo na území Slovenska miesto skutočného vedenia, ak dovtedy neboli na území Slovenska zaregistrované z iných dôvodov.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #dane #daň z príjmov #13. a 14. plat #nezdaniteľná časť základu dane