Vláda schválila aj aktualizovanú stratégiu boja proti chudobe

Vládny kabinet Igora Matoviča (OĽANO) v stredu (25. 11.) schválil s pripomienkou aktualizovanú Národnú rámcovú stratégiu podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

26.11.2020 16:47
debata

Medzi opatreniami politík na zlepšenie sociálneho začlenenia a boja proti chudobe sú napríklad podpora integrácie dlhodobo nezamestnaných alebo podpora zvyšovania cieleného a individualizovaného poskytovania verejných služieb zamestnanosti a zvyšovania efektívnosti a účinnosti aktívnych opatrení na trhu práce.

Situáciu s dlhodobo nezamestnanými ľuďmi by mal vyriešiť balík štrukturálnych reforiem – Akčný plán na posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v SR. Pomôcť by mali aj programy vzdelávania a rekvalifikácie, ktoré zlepšujú postavenie dlhodobo nezamestnaných od roku 2017. Napríklad na programy „Cesta na trh práce“ a „Reštart“ sa plánuje v roku 2021 minúť zhruba 15,7 milióna eur.

Cielené poskytovanie služieb zamestnanosti by malo situáciu v kontexte sociálneho začlenenia a boja proti chudobe zlepšiť hlavne vďaka znižovaniu informačnej asymetrie medzi ponukou a dopytom po práci. Zlepšiť by sa mala aj informovanosť uchádzačov o zamestnanie o ponuke aktívnych opatrení na trhu práce. „Zlepšenie situácie najťažšie zamestnateľných na trhu práce sa dosiahne komplexným prístupom k personalizovaným službám poskytovaním špecializovaného poradenstva, bilanciou kompetencií dlhodobo nezamestnaných UoZ, pokračovaním zavádzania nového systému vytvárania profilov a poskytovaním cielených programov navrhnutých zamestnávateľmi na základe potrieb regionálneho trhu práce,“ uviedli v materiáli.

Z materiálu takisto vyplýva, že situáciu by mala zlepšiť aj podpora zamestnanosti mladých či podpora rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom. Podľa rezortu mladí ľudia dostávajú individualizované poradenstvo zamerané na komplexné zhodnotenie ich potenciálu, odstraňovanie bariér, ktoré im bránia vstúpiť na trh práce a posilňovanie motivácie k proaktívnemu riešeniu ich nezamestnanosti. Pomocnú ruku poskytuje rezort aj vďaka rekvalifikačným a kompetenčným kurzom, ktoré dopĺňajú aj rôzne finančné príspevky.

Ďalším z opatrení rezortu práce je podpora zvýšenia adresnosti v systéme sociálnych transferov. Tie podľa rezortu na Slovensku úspešne redukujú riziko príjmovej chudoby. Na druhej strane sú však tieto dávky často bariérou pre uplatnenie na trhu práce, respektíve môžu viesť k tomu, že nepracujúci nemá motiváciu hľadať ďalší zdroj príjmu. Rezort preto v tejto súvislosti pripravuje úpravu systému počas roku 2022.

Rezort chce tiež podporiť riešenia potravinovej a materiálnej deprivácie (poskytovanie potravín, stravy a materiálnej pomoci pre najodkázanejšie osoby).

debata chyba
Viac na túto tému: #chudoba #stratégia