Potravinoví inšpektori rozdávali pokuty. Nepáčila sa im hygiena v prevádzkach

V októbri tohto roka vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS) 4 252 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Z uvedeného počtu bolo 202 kontrol s nedostatkom, celkovo bolo zistených 872 nedostatkov. Prekontrolovaných bolo 1 417 právnych subjektov a 2 221 prevádzok.

11.11.2020 17:46
Billa, nákupný vozík, potraviny, nákup Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (1)

Najviac nedostatkov bolo v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia a pracovných pomôcok, v označení a v nevyhovujúcej hygiene. Vyplýva to zo správy z úradnej kontroly potravín za mesiac október 2020, ktorú v stredu zverejnila ŠVPS.

Z celkového počtu kontrol 4 252 bolo najviac úradných kontrol v mesiaci vykonaných v stredných predajniach, a to v počte 1 203, celkovo 28,3 percenta. Potom nasledovalo 1051 kontrol v malých predajniach, čo predstavuje 24,7 percenta a vo výrobe to bolo 779 kontrol, čiže 18,3 percenta.

Vykonaných bolo 67 kontrol mimo bežnej pracovnej doby, z čoho pri 26 kontrolách boli zistené nedostatky. Mimo pracovnej doby bolo skontrolovaných 40 právnych subjektov a 65 prevádzok, nedostatky boli zistené na 26 prevádzkach.

„Za účelom odstránenia zistených nedostatkov a vylepšenia práce boli na mieste uložené opatrenia a blokové pokuty v počte 57 v celkovej výške 3 450 eur. Ďalšie nedostatky, ktoré boli zistené počas výkonu úradných kontrol sa riešili v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách,“ ozrejmila ŠVPS.

V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 90 rozhodnutí o pokute v správnom konaní. Pokuty boli uložené vo výške 122 950 eur. Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 1 366,11 eura, najvyššia právoplatná pokuta v tomto mesiaci predstavovala 25-tisíc eur.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Potraviny #hygiena #pokuty #Štátna veterinárna a potravinová správa #inšpekcia
Flowers