Od januára stúpne hranica na odvodovú úľavu. Pomáha to najmä ľuďom bez práce

Ide o úľavu na odvodoch pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného, ktorý je evidovaný na úrade práce aspoň jeden rok alebo aspoň pol roka, ak má trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov.

11.11.2020 12:19
úrad prace Foto: ,
Úrad práce
debata

Odvodová úľava pri zamestnávaní osôb, ktoré boli dlhodobo bez práce, sa bude v budúcom roku uplatňovať do príjmu 731,64 eura. Hranica príjmu pre uplatňovanie odvodovej úľavy sa zvýši vzhľadom na nárast priemernej mzdy na Slovensku. Jednou z podmienok odvodovej úľavy je totiž okrem iného dosahovanie príjmu, ktorý je najviac 67 percent priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov.

V tomto roku ide o sumu 678,71 eura. V tlačovej správe o tom informovala Sociálna poisťovňa. Počas celých dvanástich mesiacov od začatia zamestnávania dlhodobo nezamestnanej osoby sa pritom hraničná suma príjmu nemení. Hraničná suma pri pracovných vzťahoch vzniknutých v roku 2020 a pokračujúcich v roku 2021 zostáva 678,71 eura a hraničná suma 731,64 eura určená pre rok 2021 bude platiť pre tie pracovné pomery, ktoré vzniknú v roku 2021.

Zamestnávatelia môžu dať prácu takej osobe, ktorá bola evidovaná na úrade práce najmenej dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov alebo bola v evidencii na úrade práce šesť po sebe nasledujúcich mesiacov a zároveň má trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov. Aktuálne sa v zozname najmenej rozvinutých okresov nachádza 20 zo 79 okresov na Slovensku. Maximálna výška dosiahnutého príjmu pre zamestnanca s odvodovou úľavou platí aj pri skrátenom pracovnom čase.

Odvodovú úľavu si možno uplatniť na maximálne 12 kalendárnych mesiacov trvania tohto pracovného vzťahu. K ďalším podmienkam uplatnenia odvodovej úľavy patrí to, že Sociálna poisťovňa voči zamestnávateľovi neeviduje pohľadávku a že pre prijatie odvodovo zvýhodnenej osoby zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov. Úľava na odvodoch pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného, ktorý je evidovaný na úrade práce viac ako jeden rok, sa zaviedla od 1. novembra 2013.

Zamestnávateľ po prijatí dlhodobo nezamestnaného do pracovného alebo štátnozamestna­neckého pomeru platí počas jedného roka len sociálne odvody v sume 1,05 percenta. Pôvodne dlhodobo nezamestnaný však môže dostávať v hrubom najviac 67 percent z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

debata chyba
Viac na túto tému: #Úrad práce #nezamestnaní #dlhodobo nezamestnaní #odvodová úľava