Na Slovensku sa obchádza štandardný legislatívny proces, tvrdia predstavitelia automobilového priemyslu

Zväz automobilového priemyslu SR kritizuje postup schvaľovania novely zákona o dani z príjmov v parlamente.

04.11.2020 11:42
psa trnava, auto, automobilka Foto: ,
Predstavitelia ZAP SR kritizujú spôsob, akým sa prijíma zákon o dani z príjmov.
debata (2)

Predložené pozmeňujúce návrhy vnovele zákona o dani z príjmov môžu podľa Zväzu automobilového priemyslu SR zásadne zvýšiť náklady zamestnávateľov a znížiť konkurencieschop­nosť firiem podnikajúcich na Slovensku.

Obchádzanie štandardného legislatívneho procesu považujeme za zásadné porušenie legislatívnych pravidiel tvorby právnych predpisov a jedná sa o zásadné porušenie programového vyhlásenia vlády
ZAP SR

V rámci legislatívneho procesu sa totiž do novej legislatívy navrhujú viaceré doplňujúce a pozmeňujúce návrhy.

"Ide o 36 obsahovo významných zmien, ktoré majú zásadný dopad na zamestnávateľov a zamestnancov.

Žiaden z týchto nových návrhov nebol predmetom ani jednej z fáz riadneho legislatívneho procesu," upozorňuje zväz.

Ako najzávažnejšie zásahy označil zrušenie oslobodenia od dane v prípade peňažného plnenia vyplateného pri príležitosti obdobia letných dovoleniek alebo vianočných sviatkov, nákladov na rekreáciu zamestnancov a príspevkov na športovú činnosť detí.

„Obchádzanie štandardného legislatívneho procesu považujeme za zásadné porušenie legislatívnych pravidiel tvorby právnych predpisov a jedná sa o zásadné porušenie programového vyhlásenia vlády, ktorá sa zaviazala, že nebude dochádzať k prijímaniu všeobecne záväzných právnych predpisov bez ich náležitého prerokovania s dotknutými subjektmi a verejnosťou,“ konštatujú zástupcovia automobilového priemyslu. Zároveň upozorňujú, že v prípade schválenia týchto návrhov, sa zásadne zvýšia náklady zamestnávateľov a zníži konkurencieschop­nosť firiem podnikajúcich na Slovensku.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #ZAP SR #Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky #legislatívny proces