Mikas vydal vyhlášku. Zamestnávateľ môže kontrolovať testy na Covid-19

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) podľa zákona o ochrane verejného zdravia pre pandémiu ochorenia Covid-19 vydal v piatok vyhlášku. Vyhláškou nariaďuje opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Informoval o tom v piatok hlavný hygienik Ján Mikas.

30.10.2020 23:23
covid, testovanie, orava,koronavírus Foto: ,
Pilotné testovanie na Orave. Nižná, 24.10.2020.
debata (216)

V období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje zakázať vstup osobám do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok.

Zákaz sa nevzťahuje na:

 • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie Covid-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“
 • osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme SR a osobu v štátnozames­tnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie Covid-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“
 • príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh
 • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020
 • osobu, ktorá prekonala ochorenie Covid-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie Covid-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020
 • dieťa do desiatich rokov veku
 • osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie Covid-19
 • osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie
 • osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra
 • osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit
 • onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby
 • osobu, ktorá má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie Covid-19 v období od 31. októbra 2020 do 1. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast
 • vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt)
 • vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, – vstup do zariadenia za účelom vykonania testu na ochorenie Covid-19
 • vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej alebo príbuznej osoby
 • vstup žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelá­vacími potrebami vo všetkých ročníkoch, do základnej školy
 • vstup dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 • vstup osoby do zariadenia v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má táto osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke podľa prílohy

Hygienici tiež nariadili všetkým zamestnávateľom, že v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod., aby zakázali vstup zamestnancom na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa, ak sa nepreukážu negatívnym testom. Aj pri tomto nariadení je však veľa spomínaných výnimiek.

ÚVZ taktiež rozhodol, že prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý dokazuje neinfekčnosť dotyčného. „Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť,“ konštatuje sa vo vyhláške.

216 debata chyba
Viac na túto tému: #firmy #zamestnanec #testovanie #testy #pandémia #koronavírus #Ján Mikas
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy