Príspevok na rekreáciu nemá byť od budúceho roka oslobodený od dane

Príspevok na rekreáciu, ktorý poskytuje zamestnávateľ svojmu zamestnancovi podľa Zákonníka práce, nebude od začiatku budúceho roka oslobodený od dane. Od dane z príjmov nebude oslobodený ani príspevok na športovú činnosť dieťaťa, ktorý zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi. Vyplýva to z pozmeňujúcich návrhov, ktoré v spoločnej správe k návrhu novely zákona o dani z príjmov minulý týždeň schválil parlamentný výbor pre financie a rozpočet. "Uvedené sa navrhuje ako jedno z prvých opatrení uvedených v Programovom vyhlásení vlády, a to zrušenie výnimiek zo zdanenia príjmov," uvádza sa v zdôvodnení pozmeňujúcich návrhov.

26.10.2020 10:42
debata (4)

Oslobodenie príspevku na rekreáciu od dane sa má poslednýkrát uplatniť na rekreáciu, ktorá sa ukončí do 31. decembra tohto roka. V prípade príspevku na športovú činnosť sa oslobodenie od dane poslednýkrát uplatní na športovú činnosť, ktorú dieťa vykonáva najneskôr do 31. decembra tohto roka.

Zo zákona o dani z príjmov sa má tiež vypustiť nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť. „Nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť sa poslednýkrát použije za zdaňovacie obdobie 2020,“ uvádza sa v pozmeňujúcom návrhu. Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť si bude možné uplatniť aj na kúpeľnú starostlivosť realizovanú na prelome rokov 2020 a 2021, ak aspoň jeden deň tejto kúpeľnej starostlivosti je poskytovaný v roku 2020.

Ďalším pozmeňujúcim návrhom sa má zo zákona vypustiť osobitný typ daňového zvýhodnenia v podobe kratšieho obdobia odpisovania budov slúžiacich v prevažnej miere na ubytovanie vlastných zamestnancov. „Úprava je vykonaná v nadväznosti na úlohu vyplývajúcu z Programového vyhlásenia vlády SR, ktorej cieľom je odstránenie výnimiek fungujúcich podľa osobitných pravidiel,“ konštatuje sa v pozmeňujúcom návrhu. Zo zákona sa má tiež vypustiť zvýhodnené daňové odpisovanie technického zhodnotenia a opráv vykonaných na budove, v ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť ako aj samotnej budovy, v ktorej sa poskytuje takáto starostlivosť. „Zrýchlený spôsob odpisovania technického zhodnotenia vykonaného na budove, v ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť, ako aj zrýchlený spôsob odpisovania budovy, v ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť, sa poslednýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré končí najneskôr 31. decembra 2020,“ uvádza sa v pozmeňujúcom návrhu.

Od začiatku roka 2019 sa rekreačný príspevok vzťahuje iba na zamestnávateľov s viac ako 49 zamestnancami. Podmienkou je pracovný pomer zamestnanca trvajúci najmenej 24 mesiacov, pričom o príspevok je potrebné požiadať. Ostatní zamestnávatelia môžu, ale nemusia, svojím zamestnancom príspevok na rekreáciu poskytnúť. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi príspevok na domácu rekreáciu v sume 55 % z oprávnených výdavkov vo výške 500 eur, najviac však 275 eur za rok.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #príspevok #rekreácia