ANKETA: Čo hovoria odborníci na oficiálnu verziu plánu reforiem

Spýtali sme sa odborníkov na ich názor na oficiálnu verziu Národného plánu reforiem.

, 06.10.2020 06:00, aktualizované: 09:19
debata (159)

Alena Krempaská, riaditeľka Inštitútu ľudských práv

"Chýba mi pomenovanie dvoch veľkých problémov slovenského trhu práce: nízke mzdy a zlé pracovné podmienky. Štát by mal zvýšiť všetky nízke úrovne platov v štátnej a verejnej správe, aj nad rámec už sľubovaných prilepšení pre učiteľov a zdravotné sestry. Ak chce štát poskytovať kvalitné služby, musí aj poskytovať normálne platy. Ak nebude technicky možné zvýšiť platy s pomocou eurofondov, tak by to mala byť priorita pre náš domáci rozpočet. Druhým veľkým problémom sú porušovania Zákonníka práce a zlé pracovné podmienky na pracoviskách.“

Milan Kuruc, Pracujúca chudoba

„Priority boli v zásade zvolené dobre. Čo už len môžeme mať proti zlepšovaniu školstva, zdravotníctva, proti podpore vedy a výskumu či zelenej ekonomike? Otázkou môže byť, či sú dostatočne ambiciózne alebo či budeme schopní zadefinované ciele rozmeniť na drobné a reálne ich dosiahnuť. Problém Slovenska často je, že nevieme dlhodobé ciele rozviesť do podrobností tak, aby sme sa k tomu záverečnému gólu dostali. Druhý problém, ktorý máme, je, že všetko robíme na poslednú chvíľu a riešime iba to, čo nám akurát padá na hlavu.“

Monika Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov

"Prezentované priority sú len rámcovo popísané, bez konkrétnych opatrení, ako sa budú realizovať, preto nemožno posúdiť reálnosť plánu. Možno predpokladať, že sa budú vyberať a prioritizovať oblasti, ktoré sa budú napĺňať v najbližšom období a nebude možné realizovať všetky ciele v tomto štvorročnom období. Aj z tohto dôvodu by sme ocenili, keby išlo o plán, ktorý je akceptovaný širokou verejnosťou a celým politickým spektrom. Dlhodobosť plánu presahujúca jedno funkčné volebné obdobie nevyhnutne potrebuje širokú akceptáciu. Iba tak je možné realizovať reformy bez potreby ich neustálych zmien pri zmene politikov.“

Martin Vlachynský, analytik inštitútu INESS

"Veľké zmeny som si na prvý pohlaď nevšimol a asi sa ani nedali čakať. Pointou plánu je hlavne minúť prisľúbené miliardy. Reformy sa ale nerobia miliardami, ale odhodlaním a schopným politickým manažérstvom. Zvyšovanie miery recyklácie či budovanie kanalizácií nie sú reformy, sú to len výdavky. Tam, kde by sa čakali konkrétnejšie návrhy – zdravotníctvo, školstvo – nie sú žiadne myšlienky, ktoré by sme už nepočuli. Vyslovene sklamanie však necítim, vzhľadom na časovú tieseň a jasné zadanie som očakával niečo takéto.“

Miriam Filová, hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení

"Chýba nám časť týkajúca sa dobrovoľného sporenia na dôchodok, je to oblasť, ktorá je samozrejmosťou v každom modernom štáte a kde si budúci dôchodcovia môžu zvýšiť kvalitu života. Taktiež vítame výstavbu nájomných bytov, keďže sa tým podporí mobilita za prácou. Vlastníctvo nehnuteľnosti totiž obmedzuje jej vlastníka hľadať si prácu mimo bydliska a to spôsobuje problémy pri obsadzovaní pracovných miest kvalifikovanými pracovníkmi. Rovnako sme radi, že sa v dokumente odzrkadlili potreby usporiadania pozemkového vlastníctva, o ktorých už niekoľko rokov hovoríme a bijeme na poplach.“

Jana Glasová, analytička Poštovej banky

" Pozitívne hodnotím plánovanú orientáciu daňového systému na zdaňovanie spotreby, luxusného majetku a na ekologické dane. Vo všeobecnosti je totiž zdaňovanie spotreby a majetku výhodnejším systémom ako zdaňovanie príjmu, ktoré je pre pracujúcich aj podnikateľov viac demotivujúce. Pozitívne hodnotím aj ekologické dane, ktoré majú za cieľ zdaňovať činnosť či produkty a externality, ktoré poškodzujú životné prostredie. Ak sa podarí nastaviť správny mix ekologických daní, mohlo by to našu krajinu posunúť smerom k zelenej ekonomike.“

Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu

"Považujeme za alarmujúce, že sa v celom dokumente vôbec nespomína akákoľvek podpora agropotravinárstva, čo môže mať negatívny vplyv na vidiek a potravinovú bezpečnosť. Vzhľadom na to, že iné európske štáty masívne podporujú toto odvetvie, nezaradiť ho do fondu obnovy je hazardovaním s agropotravi­nárskou výrobou na Slovensku. Bude to znamenať, že slovenskí poľnohospodári a potravinári budú ešte menej konkurencieschopní voči kolegom z okolitých štátov, čo môže negatívne ovplyvniť saldo zahraničnoobchodnej bilancie v potravinách či potravinovú bezpečnosť Slovenska.“

Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne

„Veľmi vítam reformu vzdelávania. Mohla by priniesť lepšie zosúladenie vzdelávania s trhom práce a zároveň pomôcť v dlhodobej konkurencieschop­nosti krajiny. Zlepšenie produktivity práce, aj podporou kvality vzdelávania, výskumu a vývoja, by pomohlo Slovensku dobiehať západné krajiny. Prínosy kvalitného vzdelania a výskumov prispievajú k lepšej kvalite života a pomáhajú vytvárať vhodné podmienky pre ekonomický rast.“

Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej ko­mory

"Kľúčové pre nás je, aby sme dostali poľnohospodárstvo a potravinárstvo do Plánu obnovy aspoň cez už zverejnené prioritné okruhy. Napríklad prostredníctvom vodozádržných opatrení v krajine by sme mohli podporiť budovanie závlahových sústav, ktoré v pláne nie sú uvedené. Prostredníctvom reformy trhu práce by sme mohli prilákať viac brigádnikov do poľnohospodárstva, a teda by sme riešili sezónne zamestnávanie. Zásadné je však to, aby sme presvedčili analytikov, politikov, kľúčových ľudí na ministerstve pôdohospodárstva a financií, že súčasťou dokumentu musí byť domáci potravinársky spracovateľský priemysel. Ak chceme zvyšovať potravinovú sebestačnosť krajiny, bez využitia európskych peňazí to pôjde len veľmi ťažko.“

Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500

„Predložený návrh plánu Slovensko 2.0 nie je zoznamom štrukturálnych reforiem, ale množstvom čiastkových, nekonkrétnych, nemerateľných, systémovo nesúvisiacich a miestami až chaotických opatrení. V takejto podobe nezabezpečia riadne fungovanie hospodárstva, jeho zotavenie po kríze a ani mu neumožnia naštartovať svoj rastový potenciál. Samotnú víziu materiálu nevnímame ako reformný plán, ale nereálne predstavy bez reálnych nástrojov."

© Autorské práva vyhradené

159 debata chyba
Viac na túto tému: #anketa #plán obnovy
Flowers