Brusel chce predĺžiť dočasný rámec štátnej pomoci až do konca júna 2021

Európska komisia (EK) v súvislosti s pandémiou nového typu koronavírusu v pondelok zaslala na konzultáciu členským štátom EÚ návrh na predĺženie platnosti dočasného právneho rámca štátnej pomoci na podporu ekonomiky. Ide o právny rámec z 19. marca, ktorý chce EK rozšíriť do 30. júna 2021 a zároveň rozšíriť aj jeho pôsobnosti.

05.10.2020 14:07
debata (1)

Výkonná podpredsedníčka EK Margrethe Vestagerová, ktorá zodpovedá za politiku hospodárskej súťaže, v tejto súvislosti pripomenula, že za posledných sedem mesiacov sa vďaka tomuto rámcu štátnej pomoci podarilo získať takmer 3 bilióny eur na potenciálnu podporu členských štátov určenú podnikom, ktoré boli najzasiahnutejšie koronakrízou.

„Následky krízy ešte budeme chvíľu pociťovať. Navrhujeme preto predĺžiť platnosť dočasného rámca do polovice budúceho roka a upraviť ho podľa aktuálnych potrieb podnikov tak, aby sme zároveň chránili aj jednotný trh EÚ,“ uviedla Vestagerová.

Podľa jej slov exekutíva EÚ súčasne s návrhom na rozšírenie a predĺženie rámca štátnej pomoci pracuje aj na oživení zeleného a digitálneho hospodárstva Európy. Spresnila, že pravidlá štátnej pomoci zohrajú významnú úlohu pri nasmerovaní členských štátov k tomu, aby zabezpečili správne využitie obmedzených verejných zdrojov, pritiahli súkromné investície a využili všetky výhody efektívnej hospodárskej súťaže.

Návrh, ktorý eurokomisia v pondelok zaslala na konzultáciu členským štátom, sa týka predĺženia dočasného rámca pri zachovaní súčasných stropov v existujúcich ustanoveniach (vrátane pomoci s likviditou) o ďalších šesť mesiacov do 30. júna 2021. Cieľom je umožniť členským štátom pomôcť podnikom v čase krízy, najmä tam, kde ešte potreba či schopnosť pomoci z dočasného rámca nebola plne využitá. EK chce rozšíriť rozsah pôsobnosti dočasného rámca tak, aby zohľadňoval pretrvávajúce hospodárske neistoty, ako aj potreby podnikov s výrazným poklesom obratu a umožňoval členským štátom finančne prispieť na fixné náklady podnikov, ktoré ich nedokážu pokryť z vlastných príjmov. Cieľom je vyhnúť sa ich podkapitalizácii, udržať ich podnikateľské činnosti a poskytnúť základy na ich oživenie. Členské štáty EÚ majú možnosť návrh EK pripomienkovať.

Dočasný právny rámec bol prvýkrát zmenený 3. apríla a rozšírený o možnosti verejnej podpory výskumu, testovania a výroby produktov potrebných na boj proti pandémii nového koronavírusu. Komisia 8. mája schválila druhú zmenu, ktorou sa rozsah pôsobnosti dočasného rámca rozšíril aj o opatrenia týkajúce sa rekapitalizácie a podriadeného dlhu. Tretiu zmenu prijala EK 29. júna a rozšírila ňou rozsah pôsobnosti rámca v snahe výraznejšie podporiť mikropodniky, malé podniky a startupy a stimulovať súkromné investície.

Platnosť dočasného rámca mala pôvodne uplynúť 31. decembra 2020 s výnimkou rekapitalizačných opatrení, ktoré je možné prijímať do 30. júna 2021.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Európska komisia #štátna pomoc