Home office nedokáže nahradiť prácu v kancelárii

V čase pandémie koronavírusu nie všetky profesie umožňujú vykonávať prácu len z domu. Viaceré si vyžadujú fyzickú prítomnosť zamestnancov na pracovisku. Ako ďalej upozorňuje analytička spoločnosti Wood & Company Eva Sadovská, home office nedokáže úplne nahradiť prácu v kancelárii a preto zamestnávatelia uprednostňujú ich kombináciu.

28.09.2020 10:03
debata (2)

„Práca z domu sa síce z krátkodobého hľadiska firmám osvedčila, z dlhodobého hľadiska ale prináša možné riziká. Človek je tvor spoločenský a osobný kontakt hrá v práci stále prím pred sterilitou online prostredia. Aj preto drvivá väčšina zamestnávateľov neuvažuje nad zavedením trvalej práce z domu, ale nad vhodnou kombináciou práce z kancelárie a home office,“ hovorí Eva Sadovská.

Podľa výskumu Wood & Company na rozdiel od „prvej vlny“ sa v ekonomike uprednostňujú lokálne opatrenia, respektíve semafory pred celoplošnými opatreniami. Aj preto sa očakáva, že nájomcovia z administratívnych budov si zvolia mix práce z kancelárie a z domu. Biznis centrá deklarovali, že sú na to pripravené, nakoľko za prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení fungujú od marca 2020.

Podľa prieskumu HR Pulse, iniciovaného ešte v máji 2020 spoločnosťou Profesia v spolupráci s Open HR forum, viac než tretina zamestnávateľov zvažovala pre svojich zamestnancov možnosť pracovať z domu v rozpätí 4 – 8 dní za mesiac. Ďalšia štvrtina zamestnávateľov mala v pláne ponúknuť svojim zamestnancom home office v rozpätí 9 – 15 dní za mesiac.

Podľa aktuálnych údajov Wood & Company Real Estate sú najfrekventova­nejšími dňami v administratívnych budovách utorok a streda, dňom s najnižším počtom ľudí v kanceláriách je naopak piatok. Počas utorka či stredy sa nachádza v biznis centrách v priemere o 14 percent viac ľudí ako počas piatka, kedy zamestnanci častejšie pracujú z domu.

Ako ukazujú údaje spoločnosti, počas prvých týždňov po vypuknutí pandémie bol zaznamenaný najvýraznejší pokles počtu zamestnancov v administratívnych budovách. Práca z domu sa počas spomínaných týždňov týkala najmä firiem z oblasti IT, komunikácie, personalistiky, finančných služieb a administratívy.

Kým zamestnanci zväčša menších a stredne veľkých spoločností už od mája či júna pracujú v kanceláriách v plnom počte, mnohé väčšie nadnárodné spoločnosti využívajú hybridný model striedania práce z kancelárie a z domu, napríklad striedanie tímov po týždňoch. V prípade veľkých spoločností zohrávajú kľúčovú rolu nariadenia materskej spoločnosti, ktorá stanovuje rovnaké pravidlá pre všetky svoje dcérske spoločnosti. A to bez ohľadu na to, ako na tom je po pandemickej stránke krajina, v ktorej jej dcérska spoločnosť pôsobí.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanci #práca z domu