Štátna veterinárna a potravinová správa vykonala takmer sto kontrol vína

V mesiacoch júl a august Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS) vykonala 97 kontrol zameraných na kvalitu, označovanie a zdravotnú neškodnosť vína. Šesť vzoriek vín, hodnotených na mieste (HNM), bolo nevyhovujúcich. Pri kontrole v obchodnej sieti boli zistené nedostatky niektorých zahraničných vín v kvalite. V senzorických znakoch nevyhovovali niektoré maďarské vína v kategóriách chráneného zemepisného označenia a chráneného označenia pôvodu.

21.09.2020 14:41
debata

V kvalite v senzorických znakov (vôňa a chuť) bola pri niektorých vínach zistená porušenosť hlavne po oxidácii. Vo vínach hodnotených na mieste pri kontrole dovozových vín z tretích krajín boli zistené nedostatky v označovaní spotrebiteľských balení. Informovala o tom v pondelok ŠVPS.

Z celkového počtu 97 kontrol bolo 8 kontrol vo výrobe, 34 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín, 23 kontrol v maloobchodných predajniach, 2 kontroly vo veľkoobchodných skladoch a 8 kontrol v zariadeniach spoločného stravovania. Počas mesiacov bolo vykonaných 22 kontrol pri dovoze vína z tretích krajín. „Vína so zistenými nedostatkami sú riešené v rámci správneho konania. Za uvedené nedostatky sú začaté správne konania, vína sú stiahnuté z predaja a bude uložený sankčný postih,“ ozrejmili kontrolóri ŠVPS.

Inšpektori sa v sledovanom období zamerali aj na predaj burčiakov. Tento rok bol termín predaja burčiaku stanovený na 15. augusta 2020. Od stanoveného dátumu predaja do konca augusta bolo celkom vykonaných 14 kontrol. Kontroly boli pri predaji zamerané na vysledovateľnosť pôvodu a výrobcu, označovanie a senzorickú kvalitu burčiaku. „V sledovanom období sa predaj len rozbiehal pre neskoršie vyzrievanie hrozna ako po minulé roky. Celkovo bolo skontrolovaných 17 vzoriek burčiakov bez zistených nedostatkov,“ dodali kontrolóri ŠVPS.

debata chyba
Viac na túto tému: #víno #Štátna veterinárna a potravinová správa