Koronakríza spomaľuje rast úverovania firiem aj domácností

Rast úverovania na Slovensku sa spomaľuje. Pomenej sa zadlžujú firmy, ale aj domácnosti. Dopyt ľudí sa oslabuje pri úveroch na spotrebu. Dokazuje to vývoj ku koncu druhého štvrťroka tohto roka.

06.09.2020 11:39
debata (1)

Rast úverov súkromnému sektoru sa ku koncu 2. štvrťroka tohto roka spomalil. „Spomalenie súviselo hlavne s vývojom v posledných dvoch mesiacoch, keď medziročná dynamika dosiahla 6,3 %, pričom na konci prvého štvrťroka bola na úrovni 6,7 %,“ konštatuje to Národná banka Slovenska (NBS) vo svojom najnovšom augustovom Mesačnom bulletine.

Počas 2. štvrťroka jednotlivé segmenty súkromného sektora vykazovali odlišný vývoj. „Po zavedení opatrení súvisiacich s koronavírusom sa prílev úverov nefinančným spoločnostiam ešte držal na relatívne vyššej úrovni. Tento rast úverov pravdepodobne spôsobili podniky, ktoré sa snažili o zvýšenie svojich likvidných prostriedkov vzhľadom na výrazný pokles ekonomickej aktivity. V súvislosti s výpadkom tržieb sa snažili zabezpečiť dostatok zdrojov. Odrazilo sa to aj na vyššom dopyte práve po krátkodobých úveroch,“ priblížila vývoj NBS. V posledných dvoch mesiacoch však badať menší prísun úverových zdrojov firmám, za máj a jún predstavoval prísun približne 69 miliónov eur. „S uvoľnením opatrení a zvýšení ekonomickej aktivity, ktoré vidieť na raste vkladov, dokázali firmy pravdepodobne viac financovať svoje potreby aj z vlastných zdrojov,“ hodnotí NBS.

Spomalenie rastu úverov nastalo aj v sektore domácností. Naďalej však ľudia majú záujem o úvery na nehnuteľnosti. „To sa následne prelieva do akcelarácie cien nehnuteľností. Naopak, ochladzuje sa dopyt po úveroch k spotrebe,“ konštatuje NBS. V druhom štvrťroku tohto roka sa znížil stav úverov na spotrebu približne o 137 miliónov eur. „Súvisí to so zhoršením situácie na trhu práce a očakávaním domácností, ktoré sa prejavili v obmedzovaní výdavkov na tovary dlhodobej spotreby,“ priblížila NBS.

Neistota spôsobená krízou sa odráža pri vývoji vkladov. V júni tohto roka bola medziročná dynamika vkladov podnikov na úrovni 12,2 %, čo bol najvyšší medziročný rast od roku 2018. „Veľká miera neistoty týkajúca sa časového obdobia vplyvu pandémie a situácie po skončení opatrení spôsobila, že podniky menej investovali a snažili a zachovať likvidný vankúš,“ priblížila NBS.

Vývoj vkladov domácností ovplyvnili na jednej strane vynútené úspory v dôsledku zatvorených prevádzok v službách a odklady splátok úverov, čo pôsobilo na rast vkladov. „Na strane druhej bol však zaznamenaný pokles miezd a zamestnanosti, čo tlmilo nárast vkladov,“ dodala NBS.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #úvery #koronakríza