Štátny MH Manažment sa zbavuje nepotrebného majetku

Štátny MH Manažment sa zbavuje nepotrebného majetku. Spoločnosť vyhlásila tri verejné súťaže na predaj majetku na strednom Slovensku. Cena pozemkov a stavieb v okolí Zvolena, v Banskej Bystrici a v Brezne je podľa znaleckých posudkov takmer 1 mil. eur. "Majetok MH Manažment, ktorý je ponúknutý na predaj v rámci verejnej súťaže, patrí medzi majetok, ktorý nadobudol ako právny nástupca Fondu národného majetku SR a je spojený s privatizačným procesom. Fond nadobudol tento majetok odstúpením od privatizačných zmlúv," reagoval šéf spoločnosti Ľuboš Lopatka.

23.08.2020 14:18
debata

Spomínaný majetok neslúži podľa neho MH Manažmentu na plnenie predmetu jeho podnikateľskej činnosti. „Je možné konštatovať, že tento majetok presahuje potreby spoločnosti, prípadne akákoľvek ďalšia údržba predstavuje neprimeranú finančnú záťaž,“ skonštatoval Lopatka s tým, že prostriedky získané z predaja prebytočného majetku môže MH Manažment použiť v súvislosti s realizáciou plánovaných opatrení spojených s jeho činnosťou. Zároveň potvrdil, že ďalší prebytočný majetok plánuje spoločnosť odpredať obdobným spôsobom.

Spoločnosť MH Manažment je od roku 2016 nástupcom zrušeného Fondu národného majetku. Jej 100 % akcionárom je Ministerstvo hospodárstva SR. Hlavnou úlohou firmy je spravovanie majetkových podielov štátu najmä vo forme akcií v 52 rôznych podnikoch v hodnote takmer štvrť miliardy eur. Patria sem napríklad 100 % podiely v spoločnostiach Dlhopis o.s.p., Poliklinika Tehelná v Bratislave a teplárenské podniky v Bratislave, Košiciach, Martine, Trnave, Zvolene a v Žiline, takmer 80 % podiel v kúpeľoch Sliač, 75 % podiel v Burze cenných papierov a menej ako 50 % podielov v sedemnástich podnikoch SAD.

debata chyba
Viac na túto tému: #majetok #MH Manažment