V druhom pilieri si sporí viac ako polovica pracujúcej populácie

V druhom dôchodkovom pilieri si sporí už vyše 1,6 milióna ľudí. Za posledné štyri roky počet sporiteľov kontinuálne medziročne rástol, pričom prudko rastúcu krivku spomalili v tomto roku opatrenia súvisiace s bojom proti pandémii nového koronavírusu. V prvom polroku sa medziročne znížil aj počet sporiteľov, ktorí majú záujem o zmenu dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS).

18.07.2020 12:09
debata (19)

V druhom pilieri si v súčasnosti sporí viac ako polovica pracujúcej populácie. „Na pracovný trh prichádzajú populačne najslabšie ročníky, napriek tomu počet vstupujúcich do druhého piliera je z roka na rok vyšší,“ tvrdí predseda Predsedníctva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) Miroslav Kotov.

Objem úspor budúcich dôchodcov dosiahol k 10. júlu tohto roka 9,6 miliardy eur. Slováci sú však stále konzervatívni. Až 71 % úspor sa nachádza v garantovaných dôchodkových fondoch, v ktorých je umiestnených 6,8 miliardy eur.

Priemerný vek sporiteľa v druhom dôchodkovom pilieri je približne 40 rokov, čo znamená, že na dôchodok si bude sporiť ešte viac ako dvadsať rokov. Odporúčaný pomer úspor v garantovaných a negarantovaných fondoch súvisí s vekom sporiteľa a jeho rizikovým profilom, ktorý sa zisťuje dotazníkom osobne alebo elektronicky a je povinným faktorom pri odporúčaniach. Majetok sporiteľov od veku 52 rokov je povinne presúvaný do garantovaných dôchodkových fondov. „Druhý pilier vnímame ako dobre nastavený a fungujúci systém. K ešte lepším výsledkom by prospelo vhodnejšie rozloženie úspor našich sporiteľov, ktoré je po zákonnom presune v roku 2013 stále príliš konzervatívne. Väčšina sporiteľov má svoje úspory v garantovaných fondoch. A tie sú pre prísne nastavený mechanizmus garancií síce veľmi bezpečné, ale aj málo výnosné,“ doplnil Kotov. Asociácia zároveň tvrdí, že DSS dosahujú pri zhodnocovaní úspor výsledky porovnateľné s najlepšími svetovými fondmi.

Pre sporiteľov v druhom pilieri sa povinné odvody v tomto roku rozdeľujú tak, že 13 % zostáva v Sociálnej poisťovni (SP) a päť percent putuje na súkromný účet sporiteľa v DSS. Do roku 2024 sa budú odvody do druhého piliera zvyšovať každý rok o 0,25 percen­tuálneho bodu až do výšky šiestich percent.

Štatistiky SP ukazujú, že záujem sporiteľov o zmenu správcovských spoločností v prvom polroku tohto roka klesol. SP vydala sporiteľom 17.018 akceptačných listov. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka ide o pokles o 17 %. Akceptačný list sa vydáva vtedy, keď chce sporiteľ prestúpiť do inej DSS, je dokonca podmienkou na uskutočnenie takéhoto prestupu. O vydanie akceptačného listu možno bezodplatne požiadať osobne v pobočke SP. Iba v prípade, ak od predchádzajúceho prestupu neuplynul ani jeden rok, zaplatí sporiteľ za jeho vydanie poplatok 16 eur.

Priemerná výška doživotných dôchodkov z druhého piliera vyplácaných životnými poisťovňami predstavovala za rok 2019 mesačne 21,77 eura. V roku 2018 bol doživotný dôchodok na úrovni 23,38 eura, v roku 2017 to bolo 23,92 eura a v roku 2016 presne 25,36 eura.

19 debata chyba
Viac na túto tému: #spotrebitelia