Systém dotácií na nájomné je plne funkčný

Systém dotácií na nájomné je plne funkčný, Ministerstvo hospodárstva SR zatiaľ nezaznamenalo žiadne technické problémy. Uviedla to hovorkyňa rezortu Katarína Svrčeková. "Za prvý deň spustenia dotácií eviduje ministerstvo 50 žiadostí. V súčasnosti prebieha overovanie žiadostí a elektronických podpisov," doplnila. Rezort však podľa nej registruje viacero neúplných žiadostí, ktoré nemôžu byť schválené. "Vo väčšine prípadov ide o žiadosti, ktoré prišli len s jedným podpisom, prípadne bez podpisu. Takéto žiadosti nie je možné spracovať a budú zamietnuté, pričom žiadatelia budú musieť v prípade záujmu vyplniť novú žiadosť," objasnila hovorkyňa. Rezort preto vyzýva všetkých žiadateľov, aby si pred vypĺňaním žiadosti pozorne prečítali všetky inštrukcie.

24.06.2020 14:19
debata

Ministerstvo hospodárstva SR spustilo aplikáciu na získanie dotácie na nájmy pre zatvorené prevádzky v utorok o 11:00. Ako prví mohli o pomoc žiadať podnikatelia z Prešovského kraja. Následne je každý deň vyčlenený pre jeden kraj. „Všetci nájomcovia prihláste sa a všetci prenajímatelia spolupracujte,“ odkázal dotknutým firmám minister hospodárstva Richard Sulík. Žiadosti bude možné podávať do konca novembra tohto roka, pričom pre poskytnutie dotácie sa nebude zohľadňovať termín podania žiadosti. Rezort očakáva okolo 70 až 100-tis. žiadostí, pomoc odhaduje na 200 mil. eur.

Návrh je postavený na dobrovoľnosti, na dohode prenajímateľa a nájomcu. „Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania,“ uvádza sa v novele. Súčasne platí, že výška dotácie nesmie presiahnuť polovicu nájomného. Nájomcovi sa taktiež umožňuje zaplatiť zostávajúce nájomné najviac v 48 rovnako vysokých mesačných splátkach.

debata chyba
Viac na túto tému: #pomoc #dotácia #nájomné #MH SR