Rezort práce sa od júla vráti k zaužívaným postupom pri priznávaní a poskytovaní dávok

Rezort práce a sociálnych vecí sa od začiatku júla vráti k zaužívaným postupom pri priznávaní, poskytovaní a určovaní výšok sociálnych dávok, náhradného výživného či kompenzácii sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP). Reaguje tak na postupné uvoľňovanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR vzhľadom na aktuálny priaznivý vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID- 19. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny začnú znovu posudzovať dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa a poskytovať rodičovský príspevok aj tým rodičom, ktorým v čase krízovej situácie zanikne nárok na rodičovský príspevok preto, že ich dieťa prestalo spĺňať podmienku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. Vyplýva to z novely nariadenia o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, ktorú v stredu schválila vláda.

24.06.2020 10:56
debata

Nariadením sa rozširujú dôvody, pre ktoré nárok na rodičovský príspevok oprávnená osoba nemá, o oprávnené osoby, ktoré poberajú príspevok na opatrovanie na to isté dieťa. Posudkový lekár bude môcť vychádzať aj z odborného lekárskeho nálezu lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore. „Vzhľadom na opätovnú dostupnosť lekárov, znalcov, súdnych exekútorov a matričných úradov a s tým súvisiacu možnosť získania potrebných dokumentov sa vypúšťajú ustanovenia, ktoré umožňovali oprávneným osobám preukázať splnenie podmienok nároku na niektoré dávky čestným vyhlásením,“ uvádza ministerstvo.

V oblasti pomoci v hmotnej núdzi sa bude opätovne posudzovať možnosť uplatnenia si zákonných nárokov vo forme dávok sociálneho poistenia či výživného vzťahu k osobám, ktoré túto povinnosť v zmysle nariadenia nemali. Taktiež sa budú opätovne uplatňovať ustanovenia o znižovaní dávky v hmotnej núdzi, keďže vzhľadom na uvoľňovanie opatrení nie je obmedzený výkon činností, ktoré majú vplyv na výšku dávky v hmotnej núdzi. „Zároveň sa zužuje okruh osôb, ktoré majú nárok na ochranný príspevok v sume 37,30 eura iba na príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, ktorí majú uzatvorené platné dohody, ktoré zakladajú nárok na aktivačný príspevok, ale v čase krízovej situácie nemôžu vykonávať činnosti podmieňujúce vznik nároku na aktivačný príspevok a za ktorého sú splnené podmienky nároku na plnú výšku dávky v hmotnej núdzi,“ konštatuje sa v materiáli.

V oblasti kompenzácií sociálnych dôsledkov ŤZP sa bude peňažný príspevok na prepravu poskytovať opäť za podmienok ustanovených príslušným zákonom vzhľadom na to, že v súčasnosti taxislužby už opäť poskytujú svoje služby. Zároveň sa budú opätovne vykonávať úkony, pri ktorých dochádza ku fyzickému kontaktu medzi orgánmi štátnej správy a klientom.

debata chyba
Viac na túto tému: #dávky #ZŤP