Chorvátsky Grob chce späť obecný vodovod

Chaotická a poruchová infraštruktúra, nezaplatené nájomné a neochota dohodnúť sa. Tak vyzerá situácia s verejným vodovodom a kanalizáciou v Chorvátskom Grobe. Vodárenskú infraštruktúru v obci spravuje od roku 2012 súkromná firma Agilita vodárenská spoločnosť (AVS). Tá od obyvateľov poberá vodné aj stočné, no za nájomné od začiatku neplatí.

24.06.2020 10:54
debata

Starostka Chorvátskeho Grobu Vladimíra Vydrová chce skončiť niekoľkoročné ťahanice a poveriť prevádzkovaním vodovodu a kanalizácie Bratislavskú vodárenskú spoločnosť. K infraštruktúre sa nevie dostať ani súdnou cestou. V nútenej správe ju má totiž stále AVS, o čom ešte koncom minulého roka rozhodol Okresný súd Bratislava.

Situácia je pritom komplikovaná už od začiatku. Kanalizácia aj vodovod sú už dlhšiu dobu poruchové. Problémy robia aj znečistené a zanedbané čističky odpadových vôd, do ktorých podľa starostky súkromník takmer vôbec neinvestoval. Najväčší problém nastáva pri prívalových dažďoch. „Splašky vtedy často vytekajú do terénu a môžu znečisťovať aj vodné toky,“ hovorí Vydrová.

K problémom sa nikto nehlási

Súkromník z poruchovej infraštruktúry viní obec. Ponechala totiž spôsob aj kvalitu výstavby na developerovi. „V takomto stave sme túto beznádejnú prevádzku vodárenskej infraštruktúry dobrovoľne prevzali a začali ju prevádzkovať doslova od počiatku,“ dodáva konateľka spoločnosti AVS Zuzana Kováčová.

Obec sa však bráni. Výstavba kanalizácie aj vodovodu bola súčasťou odsúhlaseného územného plánu. Pričom ju nikto z dotknutých strán nepripomienkoval. „Nie je to vybudované horšie ani lepšie ako v iných obciach,“ povedala Vydrová. Navyše počet obyvateľov sa za posledné roky zvýšil a infraštruktúru k ďalším približne 1 000 domom mal na starosti sám súkromník. „Ak je to vybudované nekoncepčne za posledných osem až desať rokov, je jasné, kto sa o to pričinil,“ hovorí Vydrová.

Bez platenia

Od obyvateľov navyše spoločnosť aj naďalej poberá vodné a stočné. Časť z neho tvorí aj nájom, ktorý by mala firma platiť naspäť obci. Nikdy sa tak však nestalo. Spoločnosť sa obvineniu bráni. Podľa konateľky prevádzka verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci fungovala pred rokom 2012 len formálne. „Obec Chorvátsky Grob mala uzatvorené formálne zmluvy s prevádzkovateľmi, v ktorých si v rozpore so zákonom o verejných vodovodoch a kanalizáciách ponechala výkon niektorých činností, na ktoré je oprávnený len prevádzkovateľ,“ hovorí Kováčová. Obec podľa nej nevie preukázať vlastnícke právo k prenajatej infraštruktúre ani odpisy z neho. Práve z nich však malo byť podľa AVS vyrátané nájomné. Preto ho spoločnosť neakceptovala.

Podľa starostky však AVS dostala od obce všetku potrebnú dokumentáciu ešte pred uzatvorením zmluvy a nemala žiadne výhrady. Do podpisu ju navyše nikto nenútil. Preto by mala dodržiavať to, k čomu sa svojím podpisom zaviazala, a nevymýšľať si dôvody až po tom, čo je vyzvaná na platenie. „Obec vie preukázať vlastnícke právo k jednotlivým častiam infraštruktúry, ako aj výšku ročných odpisov,“ hovorí Vydrová.

Zviazané ruky

Nateraz je rozhodnutím súdu vodovod aj kanalizácia stále v nútenej správe AVS. Proti rozhodnutiu sa starostka obce už odvolala. Podľa súkromnej spoločnosti s tým však Chorvátsky Grob súhlasil. „Tento súhlas deklarovala pani starostka svojím podpisom,“ povedala Kováčová. Dokladuje to podľa nej aj zápisnica z ústneho pojednávania o vyhlásení nútenej správy zo 17. decembra minulého roka.

Starostka tvrdí, že nemala inú možnosť. Ak by nesúhlasila, spoločnosť by obyvateľov odpojila od vody tesne pred Vianocami. „Nebudem predsa riskovať, že 23. decembra ostanú obyvatelia Čiernej Vody bez vody, čo sa už niekoľkokrát stalo,“ povedala pre denník Pravda Vydrová. Priamo na súde mal tento argument použiť spoločník AVS Vladimír Šebo, čo spomína starostka aj v odvolaní. To poslala obec priamo na ministerstvo životného prostredia.

Pokiaľ súd nerozhodne inak, obec má zviazané ruky. Chorvátsky Grob pritom akútne potrebuje rekonštrukciu vodárenskej infraštruktúry, najmä svojich čistiarní. AVS však aj naďalej podmieňuje ďalšie napojenia úhradou príspevkov na technické zhodnotenie od investorov. Obyvatelia aj starostka považujú tento spôsob za novodobé výpalníctvo. Vybrané sumy nie sú investované do technického zhodnotenia verejnej infraštruktúry a ostávajú u súkromníka.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kanalizácia #Chorvátsky Grob #vodovod