Práca na dobu určitú sa dá predĺžiť aj tretíkrát. Pandemické ošetrovné platí aj v júni

Zavedenie možnosti pokračovania v poberaní pandemického ošetrovného (OČR) aj za jún tohto roka, ako aj predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú aj nad rámec súčasnej legislatívy. Tieto zmeny má priniesť novela zákona o sociálnom poistení z dielne ministerstva práce, ktorú v utorok schválil parlament. Rokoval o nej v skrátenom legislatívnom konaní.

09.06.2020 11:45
mama, dieťa, ochranné rúška, mydlo Foto:
Ilustračné foto.
debata

Na pandemické ošetrovné budú mať nárok naďalej tí rodičia, ktorí budú poskytovať dieťaťu osobnú a celodennú starostlivosť, pretože ho nemohli umiestniť do jaslí, predškolských zariadení alebo školy z dôvodu nízkej kapacitnej možnosti alebo zo subjektívnych dôvodov, ak sa napríklad obávajú o zdravie svojho dieťaťa. Celkovo by sa toto opatrenie malo v tomto roku dotknúť približne 31.500 osôb.

Novela zákona reaguje aj na potreby zamestnávateľov a má pomôcť udržať pracovné miesta. „S cieľom udržania zamestnanosti sa navrhuje na prechodnú dobu umožniť predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú aj nad rámec existujúcej právnej úpravy,“ priblížil rezort práce.

Na základe podnetov od zamestnávateľov, predovšetkým z automobilového priemyslu, za skupinu zamestnancov obzvlášť ohrozenú prepúšťaním možno podľa ministerstva považovať zamestnancov s pracovným pomerom na dobu určitú, ktorých pracovný pomer sa skončí v najbližšom čase a jeho predĺženie nie je možné podľa Zákonníka práce viac ako dvakrát. Toto ustanovenie sa dotýka najmä zamestnancov, ktorých pracovný pomer na dobu určitú sa skončil v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu a už nebol predĺžený.

Zamestnávatelia vo svojich podnetoch uvádzali, že si v týchto ekonomicky náročných časoch nemôžu dovoliť zamestnať týchto zamestnancov na dobu neurčitú a z toho dôvodu budú nútení ich prepustiť. Tomuto sa je možné podľa zamestnávateľov vyhnúť legislatívnou úpravou, ktorá počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu umožní predĺženie, respektíve opätovné uzatvorenie takýchto pracovných pomerov o obdobie najviac jedného roka. Na základe prijatej novely zákona budú môcť zamestnávatelia opätovne uzatvoriť takéto zmluvy so zamestnancom aj po tretíkrát.

debata chyba