Rozšíri sa bezplatná doprava aj do autobusov?

Deti, študenti a dôchodcovia možno dostanú novú možnosť bezplatnej dopravy. Vláda v programovom vyhlásení počíta s rozšírením nároku na bezplatné cestovanie z vlakov aj inú formu dopravy. Štát si vo svojom dokumente zadefinoval aj základný rámec rozvoja cestnej a železničnej dopravy. Konkrétne úseky výstavby diaľnic a rýchlostných ciest však nespomína.

20.04.2020 15:00
debata (3)
Vláda chce deťom, študentom a dôchodcom... Foto: SHUTTERSTOCK
autobus, MHD, slovak lines Vláda chce deťom, študentom a dôchodcom poskytnúť bezplatné cestovanie aj v autobusoch.

„V rámci zatraktívnenia verejnej osobnej dopravy vláda zjednoduší a sprehľadní podmienky využívania bezplatnej dopravy pre vybrané kategórie cestujúcich. Vláda presadí zavedenie bezplatnej dopravy vo vlakoch, regionálnych autobusoch a mestskej hromadnej doprave pre deti, študentov, dôchodcov a vozičkárov,“ uvádza vláda vo svojom programovom vyhlásení.

Aktuálne platí, že nárok na bezplatné cestovanie majú študenti a dôchodcovia vo vlakoch, ktoré jazdia vo verejnom záujme, teda dopravca na ich prevádzku získava dotáciu zo štátneho rozpočtu. Ide najmä o osobné vlaky a rýchliky štátneho dopravcu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).

Investície do ciest I. triedy

Vláda vo svojom dokumente tvrdí, že plánuje zvýšiť investície do ciest I. triedy. Táto kategória ciest v mnohých častiach Slovenska zastupuje chýbajúce diaľnice a rýchlostné cesty. Využíva ich teda aj tranzitná doprava, čím dochádza k ich výraznejšiemu opotrebovaniu.

Vláda chce zvýšiť investície do ciest I. triedy. Foto: TASR, Erika Ďurčová
Martin, cesta, Príbovce, Turčianske Teplice Vláda chce zvýšiť investície do ciest I. triedy.

„Vláda SR chce dosiahnuť prostredníctvom modernizácie a zvýšením výdavkov na údržbu ciest I. triedy tak, aby výrazne klesol podiel ciest v nevyhovujúcom a havarijnom stave a aby zároveň neboli v prevádzke mosty v havarijnom stave, z ktorých niektoré si už vyžadujú uzavretie a ďalších 400 je v zlom až veľmi zlom stave,“ uvádza Programové vyhlásenie vlády SR.

V najbližších štyroch rokoch teda môže dôjsť k príprave, prípadne k realizácii preložiek ciest prvej triedy a vzniku obchvatov miest. Rovnako by mali byť zrekonštruované najviac zničené úseky.

Zatriedenie priorít

Diaľnice a rýchlostné cesty nie sú hlavnou témou dopravnej časti programového vyhlásenia vlády. Vláda tvrdí, že chce v ich dostavbe pokračovať, no nevymedzuje konkrétne úseky, prípadne koridory.

Namiesto toho si štát chce utriediť priority výstavby. „Vláda SR zároveň zavedie záväznú prioritizáciu investičných projektov v oblasti cestnej infraštruktúry, ktorá sa bude odvíjať od skutočných potrieb rozvoja cestnej siete a na ktorú bude naviazaný plán prípravy, investičný plán a finančný model realizácie,“ uvádza sa v programovom vyhlásení.

Programové vyhlásenie vlády nespomína žiadne... Foto: Martin Majerníček, Pravda
dialnica, tatry Programové vyhlásenie vlády nespomína žiadne konkrétne úseky diaľnic.

Prioritizácia má byť tvorená záväzným zásobníkom projektov, ktorý bude záväzný minimálne na obdobie desať rokov. Pred určením priorít vláda musí aktualizovať Dopravný model Slovenskej republiky, ktorého výstupy majú byť základným projektom pre nastavenie samotných priorít. Štát chce presadzovať aj vytváranie nízkoemisných zón v mestách. V husto obývaných oblastiach má dôjsť k zavádzaniu parkovacích politík a zároveň k výstavbe záchytných parkovísk.

Vlaky budú kostrou verejnej dopravy

Štát sa pripravuje posilňovať postavenie a služby železničnej dopravy. Spôsob, ako na to, má v tomto prípade určiť Národný plán dopravnej obsluhy verejnou osobnou dopravou, ktorý je potrebné vypracovať.

„Vláda bude preto presadzovať zaistenie dostatočnej kapacity pre rozvoj nákladnej dopravy na železnici, nastaví udržateľnú stratégiu poplatkov za dopravnú cestu, zlepší podmienky kombinovanej dopravy, podporí rozvoj nákladíšť a zefektívnenie prevádzky nákladnej dopravy,“ plánuje vláda vo svojom programe.

Podľa plánov by sa mala zintenzívniť aj príprava modernizácie vyťažených železničných tratí na TEN-T koridoroch. Teda v úsekoch s medzinárodným významom.

V pláne je aj zjednodušenie cestovania viacerými dopravnými prostriedkami. Cestujúci by v najbližších rokoch mohli využívať na cesty s prestupmi len jeden lístok. „V rámci prehlbovania harmonizácie verejnej osobnej dopravy vláda SR pripraví návrh zákona o verejnej osobnej doprave, ktorý vytvorí podmienky pre zjednotenie tarifných prepravných podmienok medzi železničnou, prímestskou autobusovou dopravou a mestskou hromadnou dopravou a stanoví pravidlá a štandardy tejto dopravy, zohľadňujúc spoločenskú pridanú hodnotu a finančnú udržateľnosť,“ sľubuje vládny plán.

Na jeden lístok v súčasnosti môžu cestovať ľudia napríklad v okolí Bratislavy. Vo väčšine oblastí Slovenska však cestujúci v súčasnosti stále potrebujú na jednotlivé dopravné prostriedky samostatné cestovné lístky.

Národný letecký dopravca nebude

Nová vláda neplánuje vytvoriť štátneho leteckého dopravcu. K zmenám by však malo dôjsť na bratislavskom letisku. „Vláda SR bude pokračovať pri získavaní strategického partnera na rozvoj Letiska M. R. Štefánika Bratislava s cieľom vytvorenia nových investičných a podnikateľských príležitostí,“ uvádza sa vo vládnom dokumente.

Bratislavské letisko by tak mohlo čerpať zo súkromného kapitálu, ktorý zabezpečí jeho rozvoj. V súčasnosti je však budúcnosť leteckej dopravy pomerne neistá. V súvislosti s pandémiou koronavírusu je letecká doprava v celej Európe výrazne zredukovaná. Štát chce minimalizovať vplyv následkov tohto ochorenia na leteckú dopravu na Slovensku.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #študenti #Dôchodcovia #bezplatné vlaky