Ako chce zachrániť ekonomiku nová vláda? V hre je 42 opatrení

Odloženie daňového priznania do konca júna, posunutie platby dane aj odvodov, povolenie komerčného testovania, ale aj stovka na dezinfekciu. Tak vyzerá hrubý nástrel 42 opatrení pre ekonomiku z dielne novej vlády. Na sociálnej sieti ho v sobotu zverejnil nový predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS).

21.03.2020 18:25 , aktualizované: 22.03.2020 15:29
SR koaličná dohoda OĽaNO Sme rodina SaS ZĽ... Foto:
Štvorica predstaviteľov politických strán sprava Richard Sulík (SaS), Igor Matovič (OĽANO), Veronika Remišová (Za ľudí) a Boris Kollár (Sme rodina) po podpise koaličnej zmluvy 21. marca 2020 na Bratislavskom hrade v Bratislave.
debata (76)

Premiér Igor Matovič sa však v nedeľu vyjadril, že ide len o návrh SaS. Rokovať o opatreniach proti koronavírusu by mala vláda už v pondelok. Schvaľovať by ich tak mohol parlament hneď v utorok.

Aj podľa Viskupiča ide o pracovnú verziu opatrení, o ktorých sa uvažuje. Môžu sa tak ešte zmeniť. "Vláda bude musieť o nich rokovať čo najskôr a potom pôjdu na schválenie do parlamentu – samozrejme, skráteným legislatívnym konaním,“ píše Viskupič. Práve teraz ide o situáciu, keď sú splnené podmienky na skrátenie legislatívneho konania, vysvetľuje – hrozia straty na životoch a obrovské hospodárske škody.

Medzi opatreniami je automatické odloženie daňových priznaní pre firmy aj fyzické osoby – a to do 30. júna. Platiť však daň by malo stačiť až do konca septembra tohto roka. Nová vláda plánuje podľa Viskupiča aj zrušenie preddavkov na daň z príjmu. A to pre firmy aj živnostníkov bez povinnosti oznamovať to daniarom. Tým, čo daň zaplatia do tohto termínu, nebudú účtované úroky z omeškania. Ide o rozsiahlejší návrh, ako bolo 13 opatrení, ktoré navrhla bývalá vláda a podieľal sa na nich aj nový minister hospodárstva Richard Sulík.

Otázne zostáva, či sa nová vláda bude zapodievať aj legislatívou, ktorú začalo chystať ministerstvo financií ešte pod vedením bývalého ministra Ladislava Kamenického. Ide o takzvaný lex koronavírus. Rozhodovať by mal o ňom totiž už nový parlament. Ten sa zíde už v utorok.

Čokoľvek, čo bude treba

Návrhy daňových opatrení víta aj Slovenská komora daňových poradcov. Podľa jej prezidenta Jozefa Danisa sú v súlade s tými, ktoré predložili v rámci pracovnej skupiny zriadenej ministerstvom financií. "Sme pripravení spolupracovať na príprave príslušných návrhov zákonov, ktorými sa tieto opatrenia majú uviesť do praxe,“ hovorí pre denník Pravda Danis.

Trinásť opatrení predstavených ešte bývalou vládou považuje analytik J&T Banky Stanislav Pánis za žalostne málo. Väčšina z nich bola okrem toho podľa neho nekonkrétna. „V čase bezprecedentnej krízy je potrebné mať v predstihu pripravený veľký podporný balík,“ hovorí analytik. Na vládnej úrovni je podľa Pánisa potrebná deklarácia, že urobí „čokoľvek, čo bude potrebné“ na záchranu ekonomiky. Tak ako to povedala britská vláda, nemecká či francúzska vláda, dodáva.

Sporné „kilečko“

Posledným 42. bodom je „podnikateľské kilečko“ z dielne SaS, ktoré je vlastne súhrnom 100 opatrení pre podnikateľov. Tento bod tak môže byť viac ako sporný. Takzvané „saskárske kilečko“ si už totiž vyslúžilo nemalú kritiku.

Odborári varujú, že výsledkom môže byť sťaženie zakladania odborov vo firmách. Podľa „kilečka“ by sa totiž náhrada mzdy pri neplatnej výpovedi mala namiesto za 36 mesiacov vyplácať len za šesť. Výhodné pre firmy, nevýhodné pre ľudí. "Ak znížime sankciu za protiprávne konanie zamestnávateľa na takúto nízku úroveň, takéto a im podobné opatrenia môžu mať za následok znižovanie odborovej organizovanosti,“ hovorí viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová. Výsledkom bude podľa nej nižšie krytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami.

Proti je aj občianske združenie Pracujúca chudoba. „Pokojne sa môže stať, že sa znepáčite zamestnávateľovi, pretože budete viackrát do roka na PN alebo viackrát s dieťaťom na OČR, alebo sa budete asertívnejšie dožadovať dodržiavania pravidiel zo Zákonníka práce,“ hovorí jej zakladateľ Milan Kuruc. Šesťmesačná náhrada mzdy je totiž podľa neho len malou „pokutou“ za zbavenie sa nepohodlného zamestnanca.

Čo navrhuje nová vláda:

  1. Vozidlám, ktorým skončila platnosť technickej kontroly a emisnej kontroly v čase od 1.3. do 30.9. sa predlžuje platnosť technickej kontroly a platnosť emisnej kontroly o tri mesiace.
  2. Odpustenie dane z motorových vozidiel za druhý štvrťrok.
  3. Automaticky (bez podávania žiadosti, či oznámenia) voliteľný odklad povinnosti podať riadne ročné daňové priznanie pre fyzické a právnické osoby, z doterajšieho 31. 3. 2020 na 30. 6. 2020, vrátane zamestnávateľov podávajúcich daňové priznania za svojich zamestnancov a tiež posun termínu pre poukázanie 2% do 30.6..
  4. Odloženie povinnosti zaplatiť daň z príjmu fyzických a právnických osôb do 30. 9. 2020, bez žiadosti či oznámenia a bez úrokov z omeškania.
  5. Zrušenie povinnosti platiť preddavky na daň z príjmu fyzických a právnických osôb do 30.9.2020 a odpustenie príslušných úrokov. Chýbajúce preddavky sa prejavia až v ročnom zúčtovaní.
  6. Odloženie povinnosti platiť zdravotné a sociálne odvody za mesiace február, marec a apríl 2020, bez záznamu v registri neplatičov. Odvody za máj by boli splatné v riadnom termíne (jún). Výška dočasne nezaplatených odvodov sa následne rozpočíta bezúročne na 18 mesačných splátok, ktoré budú splatné od júla 2020 do decembra 2021.

Opatrenie by platilo len pre maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, ako aj konkrétne odôvodnené prípady a tie prevádzky, ktoré boli postihnuté zatvorením škôl.

7. Odloženie povinnosti platiť DPH za mesiace február, marec a apríl 2020. DPH za máj by bola splatná v riadnom termíne (25. jún). Výška dočasne nezaplatenej DPH sa následne rozpočíta bezúročne na 18 mesačných splátok, ktoré budú splatné od júla 2020 do decembra 2021.

8. Prednostné ukončenie kontrol DPH tam, kde daňový subjekt žiadal o vratku DPH. Stanoviť sumu 10 tisíc €, ktorá musí byť zamietnutá alebo vyplatená najneskôr do 30.4. a sumu 50 tisíc €, ktorá musí byť zamietnutá alebo vyplatená do 31.5.

9. Zavedenie inštitútu „Karanténna PN a OČR“. Dávku v PN a OČR (55% z hrubého platu, cca 70% z čistého platu) by od prvého dňa (najskôr od 9.3.) hradila Sociálna poisťovňa. Karanténna PN sa uplatní, ak musí ísť zamestnanec do karantény alebo o nej rozhodne zamestnávateľ v prípade, že musel zavrieť / obmedziť prevádzku. Opatrenie by platilo len pre maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, ako aj konkrétne odôvodnené prípady a tie prevádzky, ktoré boli postihnuté zatvorením škôl.

10. Umožniť zamestnávateľovi prejsť na náhradu mzdy vo výške 60% z platu v prípade prekážok na strane zamestnávateľa, bez predošlého súhlasu odborov, § 142 bod 4 Zákonníka práce.

11. Vyhlásenie celozávodnej dovolenky / nariadenie hromadného čerpania dovolenky bez predchádzajúceho súhlasu zástupcov zamestnancov, avšak s ich informovaním aspoň 3 dni pred začatím.

12. Zmeniť pravidlá hromadného prepúšťania z 20 resp. 30 zamestnancov na „20 resp. 30 zamestnancov alebo najviac 5% zamestnancov k predošlému mesiacu“.

13. Vyplácanie odstupného v mesačných splátkach.

14. Predĺženie lehoty na zaplatenie colného dlhu z 10 na 40 dní pre dovozcov z tretích krajín.

15. Posunutie povinnosti cestovných kancelárií vrátiť peniaze pri stornovaní zájazdu zo 14 na 45 dní, 36. Zákon č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch- § 20 bod 4.

16. Odpustenie povinnosti platiť minimálne odvody živnostníka za mesiace marec, apríl a máj

17. Prerušenie živnosti najmenej na 1 mesiac (dnes 6 mesiacov), na neurčito, najviac však na tri roky.

18. Zrušenie všetkých limitov pre odpis daňovej straty.

19. Zrýchlenie daňovej uznateľnosti nedobytných pohľadávok (1 rok po splatnosti 50%, 2 roky po splatnosti 100%)

20. Refundácia úrokov z úverov a lízingov za mesiace marec, apríl máj, pre maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (postihnuté opatrením č. 2595 ÚVZ SR) cez SZRB (?) – na základe žiadosti, pre FO a PO.

21. Odklad splátok bankových úverov (aj ŠFRB) o tri mesiace (vyrokovať s bankami, ako protihodnota môže slúžiť neplatenie bankového odvodu), bez uvedenia v zozname dlžníkov, bez možnosti nárokovania predčasného splatenia úverov zo strany bánk. Tieto tri mesačné splátky by sa zaradili na koniec splátkového kalendáru, pre maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (postihnuté opatrením č. 2595 ÚVZ SR) a tiež odsun zasielania výkazov bankám.

22. Refundácia nájomného za prevádzky, ktoré boli uzavreté na základe opatrenia ÚVZ SR č. 2595 z 15.3., ako aj konkrétne odôvodnené prípady (firmy, ktoré dodávajú výlučne maloobchodu a pod.) a tie prevádzky, ktoré boli postihnuté zatvorením škôl (napríklad súkromné škôlky) (domyslieť proces, kto konkrétne bude refundovať? Vytvorenie koronavírusového krízového fondu z prostriedkov EÚ?)

23. Refundácia škôd vzniknutých zatvorením maloobchodných prevádzok na tovare podliehajúcemu skaze (napríklad živé kvety, výsadbový tovar, sezónny tovar… sem presne definovať druhy tovaru). Pokiaľ možné, refundovať z prostriedkov EÚ).

24. Zrušenie výkonu kontrol do 30.9. (platí pre novozačaté kontroly, prebiehajúce sa dokončia): a. Regionálne úrady verejného zdravotníctva SR- kontroly zamerané na plnenie ohlasovacej povinnosti, evidenčnej povinnosti (meranie a zaznamenávanie teplôt) a dodržiavanie HACCP, s výnimkou prípadov, kedy došlo k podozreniu na poškodenie zdravia spotrebiteľa. b. Národný inšpektorát práce a regionálne inšpektoráty práce-všetky kontroly c. Slovenský metrologický inšpektorát- kontroly zamerané na plnenie evidenčnej povinnosti, plnenie povinností súvisiacich s overením určených a povinných meradiel d. Slovenská obchodná inšpekcia- napr. plnenie povinnosti vyplývajúcich z vyhlášky MH SR č.277/2008 e. veterinárne f. fytosanitárne – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky g. Sociálna poisťovňa h. revízie spotrebičov i. kontroly BOZP (vrátane u správcov bytových domov) j. Životné prostredie k. Technická inšpekcia l. Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru m. Telekomunikačný úrad n. ÚRSO o. Slovenským metrologickým inšpektorátom u správcov bytových domov p. krmovinové (ÚKSUP)

25. Predĺženie doby uloženia doporučených zásielok o 7 dní, platnosť do 30.9.

26. Predĺženie lehôt o 90 dní, ak nie je uvedené inak: a. podanie DPH priznania (o 30 dní) b. mzdové hlásenia a hlásenia do zdravotných poisťovní a sociálnych poisťovní, predĺženie termínu na doloženie PN a OČR (o 60 dní) c. oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z nepeňažných plnení prijatých od držiteľov; nepeňažné daňové priznania lekárov d. preventívne lekárske prehliadky zamestnancov (90 dní po skončení mimoriadneho stavu); podávanie elektronických žiadostí GSAA e. odklad prehliadok potrebných k získaniu alebo predĺženiu oprávnení (osvedčení o odborných spôsobilostiach) a tiež potrebných pre výkon definovanej činnosti (napr. práca pod napätím, práca v noci, práca vo výškach). f. miestne zisťovania g. pravidelné účtovné uzávierky h. povinnosti podmienené zasadnutím valnej hromady a.s., konanie členských schôdzí a valných zhromaždení, členských schôdzi družstva i. povinnosti podmienené ukladaním dokumentov obchodných spoločností a družstva do obchodného registra j. revízie spotrebičov, iné revízne činnosti k. výmena určených meradiel l. povinné vzdelávania m. kontroly BOZP n. obhliadky vonkajších a vnútorných vyhradených technických zariadení (o 90 dní) o. podávanie elektronických žiadostí GSAA p. plnenie záväzkov plynúcich zo zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v nadväznosti na plnenie časového harmonogramu realizácie projektov

27. Zrušenie oznamovacích a reportingových povinností do 30.9. – Infrastat, štatistické zisťovanie, výkaz spotrebiteľských obalov, reporty certifikovanej produkcie BIO výrobkov (rozdiel k predošlému bodu je ten, že v tomto bode uvedené povinnosti by zanikli, zatiaľ čo v predošlom bode uvedené povinnosti by sa len predĺžili)

28. Plošné moratórium na udeľovanie sankcií v období 1.3. až 30.9. v oblastiach: a. nemožnosť riadne a včas splniť verejnú zákazku, b. neplnenie odberových diagramov elektriny a plynu u odberateľov, rovnako aj prekročenie odberových diagramov c. prekročená platnosť vodomerov na teplú a studenú vodu, vyhradených technických zariadení, požiarnych zariadení, pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov neplnenie ukazovateľov v Zmluvách o poskytnutí nenávratného finančného príspevku d. z dodatočných daňových priznaní za február až jún 2020 e. neabsolvovanie povinnej kontroly technického stavu a/alebo emisnej kontroly vozidla v období od 1.3.2020 do 31.8.2020

29. Zjednodušiť podmienky na poskytovanie príspevku na udržanie pracovných miest.

30. Uľahčiť čerpanie EŠIF fondov. Konkrétny postup je nad rámec tohto dokumentu a bude rozpracovaný expertami.

31. Okamžité vyplatenie priamych platieb za rok 2019 všetkým poľnohospodárom, ktorí z pohľadu Pôdohospodárskej platobnej agentúry nie sú rizikoví. Pomerne veľké množstvo poľnohospodárov ešte nemá vyplatené priame platby za rok 2019 najmä kvôli neukončeným kontrolám na mieste. Kontroly na mieste (vzhľadom na COVID-19) nebudú ešte určitý čas vykonávané

32. Povoliť notárom činnosť, ak majú pri styku so stránkami rukavice, dezinfekčný prostriedok a rúško.

33. Otvorenie viacerých hraničných prechodov pre nákladnú automobilovú dopravu, napr. Hosťovce, Šahy, Komárno, Kráľ, Štúrovo, Mníšek nad Dunajcom

34. Prevádzkam, ktoré môžu byť otvorené, neobmedzovať dobu predaja, aby sa znížila koncentrácia zákazníkov.

35. Povoliť karanténne opatrenia na pracovisku. Možnosť vytvoriť na podniku karanténny objekt, kde by mohli byť umiestnení na 2 týždne počas 24 hodín zamestnanci, ktorí by museli ostať v karanténe doma, ale nemajú zatiaľ príznaky a môžu vykonávať svoju prácu.

36. Pozastaviť platnosť GDPR v záujme operatívne informovať o potvrdených prípadoch a osobách v úzkom kontakte s vysokým rizikom expozície v zmysle usmernenia hlavného hygienika, aby podniky vedeli operatívne vyhlasovať karanténne situácie a zabezpečovať výrobu

37. Dovoliť otvoriť prevádzkam, ktoré splnia hygienické požiadavky (gumené alebo igelitové rukavice, dezinfekčný prostriedok a rúška pre predavačov, ako aj vstup pre zákazníkov len s rúškom), okrem reštaurácií, cukrární, kaviarní, vinoték, barov, klubov, aquaparkov, masážnych salónov, športovísk … všade tam, kde dochádza k zvýšenému kontaktu. Ak nie, tak: a. dovoliť vybraným prevádzkam otvoriť – kľúčová služba, výsadbový tovar, kvetinárstva, stavebniny, textilná galatéria . Špecifikovať a povoliť B2B predajne. b. umožniť výdaj tovaru konečnému zákazníkovi zo skladu predajne v prípade samostatného vchodu za predpokladu splnenia hygienických požiadaviek a pri minimálnom počte zákazníkov. c. umožniť poskytovateľom ubytovacích služieb ubytovanie osôb, ktoré vykonávajú prácu v oblasti ubytovania, za splnenia hygienických a epidemiologických požiadaviek d. povoliť notárom činnosť, ak majú pri styku so stránkami rukavice, dezinfekčný prostriedok a rúško.

38. Poskytnutie nenávratného príspevku vo výške 100 € na ochranné prostriedky (rukavice, dezinfekcia, rúška…) zamestnávateľovi za každého zamestnanca TPP k 1.3.

39. Rokovať s telekomunikačnými spoločnosťami o neobmedzenom prístupe k internetu, resp. zvýšení objemu dát pre homeoffice

40. Zriadiť slovenskú a anglickú webstránku s opatreniami a aktuálnymi informáciami ku korona vírusu

41. Umožniť komerčné testovanie na korona vírus.

42. Urýchlené zavedenie „Podnikateľského kilečka“ – 100 konkrétnych zlepšení podnikateľského prostredia, ktoré sú ihneď realizovateľné a nespôsobia výpadok v ŠR.

© Autorské práva vyhradené

76 debata chyba
Viac na túto tému: #ekonomika #menšinová vláda #koronavírus