Čo bude s petržalskou električkou? S výstavbou sa tak skoro nezačne

Hlavné mesto riskuje. Električka, ktorá má pretnúť najväčšie sídlisko na Slovensku, má byť hotová do konca roka 2023. S výstavbou sa v tomto roku nezačne. Počas uplynulých 9 mesiacoch sa príprava výstavby pohla len minimálne. Projekt zatiaľ nemá vydané ani stavebné povolenie.

12.03.2020 06:00
debata (46)
V súčasnosti má druhá etapa petržalskej... Foto: Pravda, Ivan Majerský
elektricka, petrzalka V súčasnosti má druhá etapa petržalskej električky vydané územné rozhodnutie. Na stavebné povolenie stále čaká.

V súčasnosti je vydané len územné rozhodnutie, ktoré predchádza stavebnému povoleniu. Bratislavský magistrát očakáva, že stavebné povolenie bude vydané v najbližších mesiacoch. Vydanie stavebného povolenia automaticky neznamená začiatok výstavby. Ďalším krokom bude vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa projektu.

Územné rozhodnutie pre výstavbu druhej etapy petržalskej električkovej trate bolo vydané 18. októbra 2018. Právoplatnosť územného rozhodnutia nadobudlo 17. mája 2019. Električková trať má byť dlhá 3,78 km. Daniel Bernát z referátu komunikácie s verejnosťou bratislavskej mestskej časti Petržalka uvádza, že hlavné mesto doručilo neúplnú žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebný úrad v Petržalke 31. júla 2019. Magistrát následne žiadosť dopĺňal.

"Pre stavbu Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 2 časť Bosákova ul. – Janíkov dvor boli podané štyri žiadosti o vydanie stavebného povolenia. Stavebný úrad Mestská časť Bratislava – Petržalka dňa 22. januára 2020 prerušila konanie s výzvou na doplnenie žiadosti,“ informoval Peter Bubla, hovorca Bratislavy.

Podľa jeho slov boli všetky potrebné dokumenty pre stavebný úrad Petržalka doplnené minulý týždeň v utorok. "Spracováva sa dokumentácia na realizáciu stavby a súbežne sa pripravujú súťažné podklady pre výber zhotoviteľa stavby. Zároveň sa spracúvajú podklady pre opakovanú štátnu expertízu, ktorá má určiť výšku predpokladanej hodnoty zákazky,“ dodal Bubla. S tým však nesúhlasí samotná Petržalka. Daniel Bernát denníku Pravda v stredu potvrdil, že k doplneniu niektorých dokumentov zo strany mesta došlo 6. marca. Stavebný úrad stále nemá k dispozícii všetky potrebné dokumenty.

Dodanie všetkych potrebných dokumentov pre vydanie stavebného povolenia trvalo hlavnému mestu sedem mesiacov. "Z pohľadu stavebného úradu MČ Bratislava – Petržalka bolo potrebné doložiť nasledovné dokumenty, ktoré k termínu podania žiadosti neboli kompletné,” informuje Bubla z magistrátu hlavného mesta. Malo ísť o preukázanie majetkovo-právnych vzťahov stavebníka k pozemkom a o doplnenie stavebno-technických a organizačných opatrení.

Bubla ďalej informuje, že projekt nosný systém MHD tvorí rozsiahla projektová dokumentácia, ktorá obsahuje niekoľko prevádzkových súborov a je rozdelená na viac ako 400 stavebných objektov. "Nakoľko má veľa stavebných objektov, povoľovanie je potrebné rozdeliť na príslušné povoľovacie úrady,“ uvádza Bubla. Ide o Špeciálny stavebný úrad pre stavby električkových a trolejových dráh a stavby na dráhe, špeciálny stavebný úrad komunikácie I. a II. triedy v hlavnom meste SR Bratislava, povoľovací orgán na okresnom úrade pre vodné stavby a stavebný úrad Petržalka.

Hlavné mesto tvrdí, že od právoplatnosti územného rozhodnutia bolo potrebné vykonať viacero krokov pre podanie žiadosti na povoľovacie procesy. "Pracovalo sa na projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie. Po vyhotovení projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie bolo potrebné prerokovanie s príslušnými dotknutými orgánmi a organizáciami. Po prerokovaní a pripomienkovaní pripomienok od 36 dotknutých orgánov sa predmetné pripomienky zapracovali do projektovej dokumentácie,“ informuje magistrát.

V súčasnosti má petržalská električka len tri... Foto: Ľuboš Pilc, Pravda
elektricka, petrzalka V súčasnosti má petržalská električka len tri zastávky. Cez Starý most spája mestskú časť s centrom mesta.

Výstavba druhej etapy petržalskej električky je financovaná z eurofondov. Stavba musí byť hotová do konca roka 2023. V opačnom prípade bude musieť Bratislava zaplatiť výstavbu z iných zdrojov. Predpokladané náklady na realizáciu projektu sa hýbu na úrovni 70 miliónov eur.

Bratislava sa neobáva, že termín výstavby nestihne. "Pri príprave stavby postupujeme podľa aktuálneho harmonogramu tak, aby bola stavba ukončená do konca roku 2023,“ informuje Bubla. S výstavbou sa podľa jeho slov má začať v rámci aktualizovaného harmonogramu v lete 2021.

V súčasnosti električka prechádza do Petržalky cez Starý most. Na petržalskej strane Dunaja sa nachádzajú len tri zastávky. Druhá etapa povedie stredom mestskej časti Petržalka, kde vznikne sedem nových zastávok.

© Autorské práva vyhradené

46 debata chyba
Viac na túto tému: #Petržalka #električka #električka do Petržalky