Výber mýta v roku 2019 dosiahol takmer 221 miliónov eur

Elektronický výber mýta pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. (NDS) v roku 2019 dosiahol 220,97 mil. eur, medziročne bol vyšší o 3,5 %, resp. o 7,52 mil. eur. Príjmy z mýta vlani v decembri predstavovali 14,82 mil. eur, oproti rovnakému mesiacu rok predtým vzrástli o 4,7 %, alebo o 660 tis. eur.

01.02.2020 16:18
debata (8)

Od sprevádzkovania komplexnej služby elektronického výberu mýta v roku 2010 dosiahli celkové výnosy z mýta 1,810 mld. eur. Ako informovala mýtna spoločnosť SkyToll, a. s., zľava z ceny mýta za celý rok 2019 bola priznaná v 65 236 prípadoch, z toho 49 026 zo Slovenska. Zľava bola v objeme 3,86 mil. eur, z čoho na vozidlá registrované na Slovensku pripadlo 3,3 mil. eur (85,5 %).

Výber mýta za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v roku 2019 predstavoval 150,23 mil. eur (medziročne viac o 3,7 %, resp. o 5,41 mil. eur) a na cestách I. triedy 70,67 mil. eur, rast o 3,1 %, resp. o 2,12 mil. eur. „Z celkovej decembrovej sumy vybraného mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 47 %. Dňom s najvyšším výberom mýta v sledovanom mesiaci bol 16. december, so sumou 885 188 eur,“ uviedol manažér pre komunikačnú stratégiu a PR v SkyToll-e Anton Bódis. V decembri využívalo vymedzené úseky ciest priemerne 29 746 unikátnych vozidiel nad 3,5 tony za deň.

Prevádzkovatelia vozidiel registrovaných v zahraničí zaplatili 46,4 % z mýta vybraného za celý rok 2019. Spomedzi zahraničných užívateľov vymedzených úsekov ciest zaplatili aj vlani najviac vozidlá z Poľska (19 %), Českej republiky (7,6 %) a Maďarska (5,3 %). „Z hľadiska platobných režimov tvorili tržby z výberu v režime predplateného mýta 59,2 % z celkovej ročnej sumy. Aj v roku 2019 mali najvyšší podiel na vybranom mýte prevádzkovatelia nákladných vozidiel v hmotnostnej kategórii nad 12 ton s dvomi nápravami, ktorí zaplatili 178,17 mil. eur, čo je 80,7 % z celoročného výberu,“ priblížil Bódis. Z pohľadu emisných tried mali najväčší podiel na úhrade mýta, a to 82,3 %, vozidlá s triedami EURO V, VI a EEV, od ktorých sa vybralo 181,89 mil. eur.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. decembru 2019 zaregistro­vaných 275 557 palubných jednotiek. Na vozidlá zo zahraničia pripadlo 73,8 % z tohto počtu. V minulom roku využívalo vymedzené úseky ciest priemerne 39 579 unikátnych vozidiel nad 3,5 tony za deň. Za celý rok 2019 využilo elektronický mýtny systém 387 997 unikátnych vozidiel s registrovanou palubnou jednotkou. „V roku 2019 riešili mobilné jednotky vynucovania na vymedzených úsekoch ciest 6 195 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Kontrolovaní vodiči museli zaplatiť mýto vo výške 70,74 tis. eur. Slovenskí prevádzkovatelia vozidiel sa na vybranej sume podieľali 12,3 %,“ poznamenal Bódis. Počet prípadov porušenia zákona o výbere mýta vlani medziročne klesol o 351 (o 5,4 %) a dodatočne zaplatené mýto bolo nižšie o 4,76 tis. eur (o 6,3 %).

SkyToll vlani zaznamenal 486 opodstatnených podaní, z toho 476 reklamácií, osem žiadostí a dva podnety. Zákaznícka linka prijala za celý uplynulý rok 73,6 tis. hovorov. Najčastejšie sa otázky týkali poplatkov a cien (22,2 tis. hovorov), nasledovali žiadosti o poskytnutie všeobecných informácií o elektronickom mýtnom systéme (17 tis. hovorov) a žiadosti o informácie týkajúce sa vrátenia palubných jednotiek (6,6 tis. hovorov). Mýtny internetový portál zaznamenal za rok 2019 celkovo 666,7 tis. návštev, z nich 291,2 tis. bolo zo Slovenska.

8 debata chyba
Viac na túto tému: #Mýto #NDS #2019