Investorom chýbajú kvalifikovaní Slováci, našim školám neveria

Nízka dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily je čoraz častejšie bariérou pri rozvoji inovatívnych firiem a brzdí prechod k vedomostnej ekonomike a priemyslu 4.0. Konštatuje to Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).

03.01.2020 10:57
8

„Podľa prieskumov je spokojnosť investorov s kvalitou akademického vzdelania nízka a rokmi sa znižuje a navyše zručnosti absolventov nereflektujú potreby pracovného trhu, čo je dôsledkom nedostatočnej spolupráce univerzít s praxou,“ uviedlo pre agentúru SITA SARIO. Aj preto na prelome rokov 2018/2019 rozbehlo pilotný projekt „Prax pre univerzity, riešenia pre firmy“ zameraný na ich prepájanie.

Do pilotného projektu sa zapojili dve technické fakulty Univerzity Alexandra Dubčeka, Fakulta špeciálnej techniky v Trenčíne a Fakulta priemyselných technológií v Púchove a desať slovenských i zahraničných firiem (COMPAAN, GA Drilling, GGB Slovakia, Kamea Electronics, LEDeco, MERCHANT, REA SLOVTEAM, SKC foundry, Sadlon Technologies a ZLH plus). Projekt pritom podľa agentúry priniesol konkrétne pozitívne výsledky vo forme vzniku spoločných výskumno-vývojových projektov, tém diplomových a dizertačných prác a stáží.

Táto iniciatíva sa stretla s pozitívnou spätnou väzbou zo strany podnikateľov aj fakúlt a žiadosťami o jej rozšírenie, preto agentúra rozbehla druhý ročník tohto projektu s celoslovenskou pôsobnosťou. Spoločnosti sa do neho môžu zapojiť do 15. januára 2020. Do tohto termínu majú možnosť predkladať témy bakalárskych, diplomových a dizertačných prác na základe zadaní z praxe, ktoré potrebujú vyriešiť, ponuky stáží pre študentov ako aj návrhy oblastí pre vytvorenie spoločných výskumno-vývojových projektov s fakultami.

Cieľom SARIO pritom nie je iba podpora prílevu zahraničných investícií na Slovensko a podpora exportu slovenských subjektov. „Agentúra v rámci aktivít rozšírila svoje portfólio o nové, ktoré reflektujú aktuálnu situáciu na trhu. Ich spoločným cieľom je zvyšovať konkurencieschop­nosť lokálnych firiem pomocou zavádzania inovatívnych riešení v existujúcich prevádzkach a diverzifikácie slovenského hospodárstva,“ objasnila agentúra. Medzi také patria napríklad Inovačné služby SARIO a Diverzifikačné služby SARIO.

V rámci Inovačných služieb SARIO prepája potreby jej hlavných klientov, veľkých investorov etablovaných na Slovensku s inovatívnymi riešeniami konkurencieschop­ných slovenských technologických spoločností. Inovačné služby SARIO vytvárajú pre slovenské technologické spoločnosti konkrétne obchodné príležitosti, na druhej strane táto platforma umožňuje zavádzanie inovatívnych riešení v existujúcich prevádzkach lokálnych spoločností, ktoré zefektívňujú ich činnosť v súlade s princípmi Industry 4.0.

Ku koncu novembra minulého roka agentúra v tejto oblasti eviduje 21 zorganizovaných inovačných workshopov – podujatí, 154 zabezpečených prezentácií pre slovenské spoločnosti pred významnými korporáciami, ako aj 54 nadväzujúcich stretnutí. Výsledkom týchto aktivít bolo 23 vymenených žiadostí o cenovú ponuku a 11 pilotných projektov, teda 11 uzatvorených kontraktov pre slovenské technologické spoločnosti.

Novým pilotným projektom SARIO zameraným na podporu diverzifikácie slovenskej ekonomiky a rozvoja vysokotechnolo­gických sektorov sú aj Diverzifikačné služby SARIO. „Prvými sektormi, na ktoré sme sa v rámci týchto služieb zamerali, sú vesmírny a letecký priemysel. Tie prinášajú nielen špičkové technológie, ale aj vysokú návratnosť investícií, a zároveň otvárajú široké možnosti pre firmy pôsobiace v najrôznejších sektoroch, najmä elektrotechnike, strojárstve IT, ale aj automobilovom priemysle,“ priblížila agentúra.

Celkovo zorganizovala k 30. novembru uplynulého roka štyri podujatia zamerané na matchmaking lokálnych spoločností so silnými zahraničnými hráčmi. Táto spolupráca môže podľa agentúry slovenských inovátorov potiahnuť výrazne vpred. „Výsledkom sú zatiaľ tri rozbehnuté medzinárodné projekty (v oblasti výroby alebo vývoja) a ďalšie tri sú v štádiu plánovania. Významným efektom je tiež zviditeľnenie Slovenska v očiach ďalších potenciálnych zahraničných partnerov, čo vidno už teraz na ich stúpajúcom záujme o Slovensko,“ konštatuje SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu je štátna agentúra Slovenskej republiky, ktorá vznikla v roku 2001 v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR. Jej poslaním je podpora exportných aktivít slovenských spoločností na globálnom trhu a prílev investícií na Slovensko.

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
8 debata chyba
Viac na túto tému: #investície #práca #SARIO