Za diaľnice má vyberať peniaze jeden systém, od firiem aj občanov

Od roku 2023 by mal fungovať jednotný systém spoplatnenia diaľnic, ktorý zahrnie dnešné mýto aj diaľničnú známku.

25.12.2019 16:13
debata (60)

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začala prípravné trhové konzultácie pre budúci jednotný a unifikovaný systém spoplatnenia za prejazdy a využívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest nižších kategórií.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začala prípravné trhové konzultácie pre budúci jednotný a unifikovaný systém spoplatnenia za prejazdy a využívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest nižších kategórií.

Cieľom je príprava komplexných súťažných podkladov pre prípravu verejného obstarávania na návrh, vybudovanie a prevádzku systému elektronického výberu mýta a evidencie a úhrad elektronickej diaľničnej známky. Ako informuje NDS na svojom portáli, nový systém spoplatnenia pre nákladné vozidlá, jazdné súpravy a autobusy nad 3,5 tony (pre výber mýta) a pre vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 tony (pre diaľničné známky) by mal byť sprevádzkovaný od roku 2023.

NDS sa bude pýtať dodávateľov

NDS potrebuje získať najmä odborný názor dodávateľov na štruktúru, vlastnosti a rozsah riešenia spoplatnenia užívania vymedzených úsekov ciest ako podklad k nastaveniu požiadaviek na predmet zákazky príslušného verejného obstarávania, resp. obstarávaní.

„Zámerom prípravných trhových konzultácií je transparentne, komplexne a do najvyššieho možného technického detailu pripraviť požiadavky na tento nový unifikovaný systém, ktorý zabezpečí komplexnú funkcionalitu, ktorá je dnes rozdelená medzi viacero systémov. To znamená medzi systémy elektronického mýtneho systému, systému evidencie a úhrad elektronických diaľničných známok, kontrolného systému elektronického výberu mýta, kontrolného systému evidencie diaľničných známok, systému platieb palivovými kartami a implementácie európskej služby elektronického výberu mýta,“ uviedla NDS.

Súčasťou dokumentácie je stručný opis fungovania uvedených systémov v súčasnosti a dotazník s pokynmi na jeho vyplnenie obsahujúci 49 otázok s niekoľkými možnosťami odpovedí. Vyplnený dotazník je potrebné zaslať do NDS najneskôr do 17. januára 2020. „Národná diaľničná spoločnosť bude postupovať tak, aby nenarušila hospodársku súťaž, ani neporušila princíp nediskriminácie a princíp transparentnosti,“ oznámila NDS. Zároveň si vyhradzuje právo položiť doplňujúce otázky a vyzvať určitého dodávateľa, aby objasnil niektoré jeho odpovede na vzájomnom osobnom alebo telekonferenčnom rokovaní.

Obidva systémy prevádzkuje SkyToll

Systém elektronického výberu mýta, ako aj systém evidencie a úhrad elektronických diaľničných známok v súčasnosti pre NDS prevádzkuje spoločnosť SkyToll, a. s. Systém platieb palivovými kartami zabezpečuje spoločnosť Paywell, a. s. Elektronický mýtny systém k 30. novembru 2019 zahŕňal 2 366 kilometrov vymedzených úsekov diaľnic a ciest spoplatnených nenulovou sadzbou, z toho 463,5 km úsekov diaľnic, vyše 272 km rýchlostných ciest a zhruba 1 631 km ciest I. triedy. Ďalších 15 233 km pozemných komunikácií je spoplatnených nulovou sadzbou, ide o 2 075 km ciest I. triedy, 3 634 km ciest II. triedy a 9 525 km ciest III. triedy. Diaľničné známky treba platiť za používanie 648 km vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.

Pripravujú súťaž na mýto

NDS nedávno informovala, že pripravuje podklady pre nový tender na prevádzku elektronického výberu mýta po roku 2022. Dovtedy je totiž účinná pre NDS nevýhodná zmluva s prevádzkovateľom mýtneho systému, so spoločnosťou SkyToll z roku 2009. V decembri tohto roka plánujú diaľničiari uskutočniť predbežné trhové konzultácie, na základe ktorých chcú zapracovať požiadavky možných potenciálnych uchádzačov do technických podmienok, následne do pripravovanej zmluvy a tiež do štúdie uskutočniteľnosti. Povedal to člen predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a IT v NDS Rudolf Vido s tým, že v januári 2020 zapracujú pripomienky do súťažných podkladov, štúdia pôjde na Útvar hodnoty za peniaze a celý tender na predbežnú kontrolu na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). „Už sme mali predbežné rokovania s ÚVO, toto bola jeho požiadavka, aby sme použili prípravné trhové konzultácie a ukázali, že sme transparentní. Tender a technické požiadavky nie sú určite šité na nikoho,“ povedal Vido.

60 debata chyba
Viac na túto tému: #Mýto #diaľničná známka