Nová diaľnica D1 na východe pomáha odbremeniť Košice

Už týždeň môžu jazdiť vodiči po novej diaľnici, ktorá je časťou budúceho východného obchvatu Košíc. Na stavbu je pripravený aj ďalší úsek.

, 22.12.2019 08:30
D1, Budimír, Bidovce Foto: ,
Diaľničný úsek D1 pri Košiciach Budimír – Bidovce v dĺžke 14,4 kilometra už slúži motoristom.
debata (21)

Vodiči dostali v pondelok 16. 12. 2019 predčasný vianočný darček v podobe štrnásťkilome­trového diaľničného úseku D1 medzi Budimírom a Bidovcami pri Košiciach. Je súčasťou budúceho východného obchvatu mesta spolu s rýchlostnou cestou R2/R4. Výstavba stála 197 miliónov eur. Súčasťou úseku, na ktorom mesačne pracovalo v priemere 300 ľudí, je 23 mostných objektov a 4 križovatky – Budimír, Košické Oľšany, Hrašovík a Bidovce. K novej cestnej infraštruktúre patrí aj kilometrový úsek rýchlostnej cesty R2/R4 po križovatku Hrašovík.

„K tejto diaľnici mám osobný vzťah. Ide o jeden z prvých úsekov, ktorého výstavbu som odštartoval po nástupe do funkcie a práce išli aj napriek menším prekážkam pomerne hladko a hlavne načas. Som rád, že ju môžem otvoriť pre motoristov a tiež pre obyvateľov okolitých obcí,“ konštatoval počas otvorenia minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Nový diaľničný úsek prejdú motoristi za 8 minút, čo predstavuje značnú časovú úsporu oproti starej ceste. Okrem ušetrenia času by mali motoristi dosiahnuť aj zhruba 14-percentnú finančnú úsporu na palive. Výstavba všetkých súvisiacich stavebných objektov bude finálne ukončená v júni budúceho roku.

.....

VIDEO: Pozrite si zábery obchvatu zo slávnostného otvorenia.

Diaľnica sa v Budimíre napája na hotovú diaľnicu D1 z Prešova s pokračovaním cez údolie rieky Torysa. V časti Košické Oľšany je najväčšia mimoúrovňová križovatka diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R2/R4. Odtiaľ pokračuje diaľnica D1 smerom na východ do Bidoviec. V rámci projektu bol vybudovaný aj krátky úsek rýchlostnej cesty z križovatky Košické Oľšany smerom na Košice po križovatku Hrašovík v dĺžke 1,1 kilometra. Po dobudovaní rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany budú tvoriť úplný severovýchodný obchvat mesta Košice, ktorý odbremení mesto od tranzitnej dopravy z východu aj z juhu.

obchvat Košíc, mapa, graf

„Pokračovať budeme ďalej na úseku Košické Oľšany – Šaca. Tento úsek je už pripravený na stavbu. Dokončuje sa súťaž a na budúci rok na jar sa môže pokračovať,“ uviedol Érsek. Cesta R2 Šaca – Košické Oľšany je rozdelená na dve časti. Dlhší 14-kilometrový úsek priamo nadväzuje na stavbu D1 Budimír – Bidovce, druhý je sedemkilometrový úsek zahŕňajúci križovatku pri oceliarňach U. S. Steel Košice.

V budúcnosti je plánované aj pokračovanie diaľnice v smere na východ. „Celý úsek od Bidoviec až po štátnu hranicu s Ukrajinou závisí od nového posudzovania vplyvov na životné prostredie, keďže budúci úsek diaľnice D1 prechádza takzvaným územím Natura 2000,“ informoval podpredseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Ladislav Dudáš.

.....

VIDEO: Pozrite si exkluzívne zábery na nový obchvat z vtáčej perspektívy. Ide o jedinečné zábery, ktoré vznikli len pár týždňov pred otvorením diaľnice.

Výstavba diaľničného úseku Budimír – Bidovce trvala tri roky, a aj napriek niektorým komplikáciám k jej sprejazdneniu došlo podľa plánu. Stavebné práce spomalil pôdny zosuv na prelome rokov 2017 a 2018, a taktiež 5-mesačné stavebné obmedzenia kvôli hniezdeniu chráneného orla kráľovského, pokračovať v spomenutej lokalite sa mohlo až mimo obdobia hniezdenia. Komplikácie spôsobili aj povodne, keď sa niektoré časti stavby ocitli pod vodou, napríklad piliere rozostavaného mosta pri Vajkovciach. NDS s podobnou situáciou rátala a počítalo sa so zložitými hydrogeologickými podmienkami. Počas prác sa objavili aj archeologické nálezy, išlo o sídliskové objekty z mladšej doby kamennej, popri ktorých sa vyskytli aj nálezy z doby bronzovej a výnimočne aj z obdobia včasného stredoveku.

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce a úsek R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany spoločne s prešovskými úsekmi D1 a R4 vytvoria súvislé prepojenie od hranice s Maďarskom až po Ružomberok, respektíve smerom na Poľsko.

Nová diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh s dĺžkou 7,87 kilometra, takzvaný juhozápadný obchvat, je vo výstavbe, práce pokračujú podľa harmonogramu, motoristi ho budú môcť využívať od júna 2021.

Prvá etapa severného obchvatu Prešova R4 s dĺžkou 4,3 kilometra sa začala stavať v lete, odovzdaná má byť na jar roku 2023. Druhá etapa prešovského obchvatu v dĺžke 10,2 kilometra sa bude stavať v plnom profile, pričom vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa sa predpokladá v druhom polroku 2020 a koniec výstavby je plánovaný na prvý polrok 2024. NDS plánuje na východnom Slovensku čoskoro vyhlásiť aj súťaž na úsek R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou v dĺžke 14,1 kilometra. Súčasťou má byť aj vybudovanie tunela Soroška s dĺžkou takmer 5 kilometrov.

21 debata chyba
Viac na túto tému: #D1 #Košice #diaľnice
Flowers