Štát je bližšie k víťazstvu nad Dôverou na európskom súde

Slovensko ide v spore s Dôverou správnym smerom. Informoval o tom Michal Kianička z Kancelárie zástupcu SR pred súdmi EÚ.

19.12.2019 15:56
debata (9)

Generálny advokát Súdneho dvora vo štvrtok navrhol vyhovieť odvolaniam Slovenskej republiky a Európskej komisie v spore týkajúcom sa slovenského verejného zdravotného poistenia a zamietnuť žalobu zdravotnej poisťovne Dôvera.

„Generálny advokát sa stotožnil s viacerými argumentmi SR. Ak by Súdny dvor rozhodol v súlade s návrhmi generálneho advokáta, znamenalo by to výhru Slovenskej republiky a definitívny koniec tohto súdneho sporu na európskej úrovni. Dnes prednesené návrhy sú krokom dobrým smerom, ktorý nás veľmi teší, počkajme však, ako sa s prípadom vysporiada veľká komora Súdneho dvora, ktorá bude vo veci rozhodovať,“ uviedla zástupkyňa Slovenskej republiky pred súdmi EÚ Beatrix Ricziová, ktorá spolu s ďalšími dvoma kolegami z jej tímu v tomto prípade zastupovala Slovenskú republiku.

Zdravotná poisťovňa Dôvera ešte v roku 2015 napadla pred Všeobecným súdom v Luxemburgu žalobou rozhodnutie Komisie o opatreniach, ktoré Slovenská republika urobila v prospech Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. (SZP) a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. (VšZP). Všeobecný súd 5. februára 2018 vydal rozsudok vo veci Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., ktorým uvedenej žalobe vyhovel a napadnuté rozhodnutie Komisie zrušil. Slovensko aj Komisia sa voči rozsudku odvolali, prebehla písomná časť konania a 1. októbra 2019 sa vo veci oboch odvolaní uskutočnilo pojednávanie pred veľkou komorou Súdneho dvora v Luxemburgu.

Generálny advokát Súdneho dvora vo štvrtok navrhol Súdnemu dvoru, aby okrem iného zrušil rozsudok Všeobecného súdu napadnutý odvolaniami, zamietol žalobu Dôvery pred Všeobecným súdom voči rozhodnutiu Komisie a zamietol vzájomné odvolania Dôvery. Podľa jeho názoru sa totiž Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď precenil vplyv úrovne hospodárskej súťaže umožnenej slovenským systémom povinného zdravotného poistenia a dospel tak k nesprávnemu záveru, že SZP a VšZP výkonom činnosti hospodárskej povahy patria pod pojem „podnik“.

Generálny advokát je členom Súdneho dvora, ktorého úlohou je nezávisle zhodnotiť vec a navrhnúť Súdnemu dvoru právne riešenie v prípade, ktorým je poverený. Samotný rozsudok Súdneho dvora bude vydaný neskôr, pričom súd nie je návrhmi generálneho advokáta viazaný a môže rozhodnúť aj inak. Dátum rozhodnutia Súdneho dvora nateraz nie je známy, bude oznámený neskôr. Dá sa však predpokladať, že Súdny dvor by mohol rozhodnúť v prvej polovici roka 2020.

9 debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotníctvo #Dôvera #zdravotné poistenie