Mýto podľa NKÚ nevynáša toľko, koľko by mohlo a na cesty ide z neho málo

Systém distribúcie príjmov z mýta nedostatočne plní hlavný zmysel mýtneho systému, aby vybrané poplatky od užívateľov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy významne prispievali na ich výstavbu a údržbu, tvrdí Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ).

11.12.2019 11:57
debata

Z necelej miliardy eur výnosov mýta v rokoch 2014 až 2018 použila Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) na výstavbu nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest len 97 mil. eur, za čo by bolo možné postaviť úsek v dĺžke 2 až 12 kilometrov podľa náročnosti terénu. Vyplýva to zo záverečnej správy Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) o kontrole elektronického výberu mýta, ktorú na rokovanie vlády v stredu predložil predseda NKÚ Karol Mitrík a kabinet ju vzal na vedomie.

Pri mýte sa navyšovali ceny

„Celkový výnos z mýta za roky 2010 až 2018 dosiahol takmer 1,58 mld. eur. Z tejto sumy platby SkyTollu (súkromný prevádzkovateľ mýtneho systému) dosiahli sumu 760 mil. eur (48 %), ďalším dodávateľom bola uhradená suma 108 mil. eur (6,8 %),“ uviedol v správe NKÚ. Čistý výnos po odpočítaní nákladov na prevádzku mýta predstavoval 709 mil. eur (44,9 %), čo NKÚ považuje za nedostatočné. Úrad tiež poukazuje na značnú výšku provízie sprostredkovateľa Paywell, a. s., za platby palivovými kartami, ktoré boli najčastejším spôsobom platby mýta. Za roky 2010 až 2018 tieto provízie dosiahli 76 mil. eur.

„Rôzne spôsoby navyšovania ceny za mýtny systém spôsobia, že konečná cena bude v porovnaní s pôvodnou výrazne vyššia. Národná diaľničná spoločnosť do konca roka 2018 zaplatila takmer 870 mil. eur, z toho až 760 mil. eur tvorili platby firme SkyToll, čo bolo o 44 mil. eur viac ako bola predpokladaná cena celého kontraktu, ktorý sa má ukončiť v roku 2022,“ upozornil NKÚ. NDS podľa zmluvy so SkyTollom z roku 2009 mala za mýtny systém do roku 2022 zaplatiť 716 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

Systém nebude mať v rukách štát

Kontrolóri považujú za ďalší výrazný problém to, že štát, ktorý cez NDS zaplatil za vybudovanie mýtneho systému 256 mil.eur, no nevlastní nielen technické zariadenia, ale ani systém ako taký.

„Mýtny systém je aj po jeho zaplatení NDS vo vlastníctve SkyToll. Takýto stav je v rozpore s princípmi hospodárnosti,“ podotkol NKÚ. To podľa úradu zásadne ovplyvní rozhodovanie NDS o možnom predĺžení zmluvy so SkyTollom o ďalších päť rokov, ale aj ďalšiu budúcnosť mýtneho systému.

„V prípade zníženia či ukončenia možnosti čerpania zdrojov z EÚ Slovensko nebude mať dostatočné vlastné zdroje na kľúčové investície do cestnej infraštruktúry a výnosy z elektronického mýta toto riziko podstatne neznížia, ak sa nezmení systém prerozdeľovania výnosov z mýta,“ varuje NKÚ.

Málo spoplatnených kilometrov

Štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Peter Ďurček (SNS) po rokovaní vlády povedal, že cena mýtneho systému je nevýhodná pre nízky počet kilometrov, na ktorých sa mýto vyberá.

„V súčasnosti môžeme ťažko donútiť SkyToll k tomu, aby znížil cenu. SkyToll požaduje opciu na predĺženie zmluvy o päť rokov,“ povedal Ďurček s tým, že s prevádzkovateľom mýtneho systému rokujú o znížení ceny.

„Systém funguje, je dobrý, je vysúťažený pre takmer 18 tisíc kilometrov ciest (17 599 km) na Slovensku, mýto sa vyberá len na zhruba 2 300 kilometroch ciest,“ uviedol štátny tajomník. Funkcionalita mýtneho systému je podľa neho na úrovni 98,9 %, čo predstavuje podiel pokrytia kontroly vozidiel využívajúcich spoplatnené úseky.

Česi čelili podobným problémom

Za veľkú výzvu, ktorej budú čeliť NDS a Ministerstvo dopravy a výstavby SR označil úrad to, či od 1. januára 2023 bude SkyToll naďalej prevádzkovateľom mýtneho systému, alebo chce Slovensko hľadať iné riešenie.

„Je potrebné, aby MDV SR, ktoré je zodpovedné za to, aby NDS zabezpečovala plynulý výber mýta aj po 31. decembri 2022, vypracovalo v krátkom období návrh ďalšieho riešenia mýtneho systému, vrátane majetkovo-právneho vysporiadania jeho vlastníctva,“ uviedol NKÚ.

O tom, že dosiahnuť riešenie, ktoré by znamenalo podstatné zvýšenie podielu výberu z mýta do cestnej infraštruktúry, nebude jednoduché podľa úradu svedčia aj poznatky z Českej republiky, ktorá čelila obdobným problémom ako SR. „Preto je mimoriadne dôležité, aby sa MDV SR a NDS zaoberali touto problematikou v dostatočnom časovom predstihu a aby o návrhoch riešenia bola včas informovaná vláda,“ dodal NKÚ. Ten o výsledkoch kontroly mýtneho systému informoval ešte 22. novembra tohto roka.

NKÚ navrhla opatrenia

Na základe kontrolných zistení podľa úradu vzniklo podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku, NKÚ preto požiadal Prezídium Policajného zboru o prešetrenie skutočností zistených kontrolou.

Ministerstvu dopravy a výstavby zároveň navrhol viaceré odporúčania, napríklad, zabezpečiť aby po ukončení platnosti zmluvy so SkyToll-om bola ďalšia prevádzka mýtneho systému s výrazne nižšími nákladmi a zvýšil sa čistý výnos NDS z výberu mýta. Rezort má prehodnotiť ďalšie zmluvné vzťahy o prevádzke mýtneho systému, ako aj zabezpečiť, aby technické zariadenia a softvér po ukončení zmluvy so SkyTollom zostali vo vlastníctve NDS. Má tiež určiť maximálny limit objemu čistého výnosu mýta i výnosu diaľničných známok, ktorý NDS môže použiť na pokrytie svojich nákladov.

debata chyba
Viac na túto tému: #NKÚ #diaľnice #Mýto #NDS #SkyToll