Štatistici potvrdili výrazné spomalenie ekonomiky Slovenska

Hospodársky rast Slovenska spomaľuje. Potvrdzujú to aj spresnené údaje Štatistického úradu SR (ŠÚ) o vývoji hrubého domáceho produktu za tretí štvrťrok, ktorý v stálych cenách medziročne stúpol o 1,3 %. Štatistici tak potvrdili svoj rýchly odhad z novembra.

05.12.2019 09:26
debata (1)

Medziročne oproti tretiemu kvartálu minulého roka tak hospodársky rast spomalil o 3,3 percentu­álneho bodu a zároveň išlo o najpomalší kvartálny rast ekonomiky od štvrtého štvrťroka 2013.

V tomto roku pritom kvartálne medziročné rasty HDP postupne spomaľovali z 3,8 % v prvom štvrťroku cez 2,2 % v druhom kvartáli až po spomínaných 1,3 % v treťom štvrťroku. V medzikvartálnom porovnaní, teda v tretom štvrťroku oproti druhému kvartálu, sa objem HDP po sezónnom očistení reálne zvýšil o 0,4 %. Celkový objem HDP v bežných cenách bol na úrovni 24,561 mld. eur a medziročne sa zvýšil o 3,4 %.

Za tri štvrťroky 2019 tak dosiahla tvorba HDP na Slovensku celkovo 69,909 mld. eur, v bežných cenách to znamenalo medziročný nárast o 4,9 %. V stálych cenách slovenská ekonomika oproti trom kvartálom minulého roku rástla o 2,4 %, teda o 1,8 percentu­álneho bodu pomalšie ako pred rokom.

Z vytvoreného hrubého domáceho produktu pritom podľa štatistikov objem pridanej hodnoty v treťom štvrťroku tvoril 22,064 mld. eur s medziročným zvýšením iba o 0,7 %. Pridaná hodnota rástla najmä v informačných a komunikačných činnostiach o 7,6 %, verejnej správe, vzdelávaní a zdravotníctve a sociálnej pomoci o 6,7 %, v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 6,3 %, pôdohospodárstve o 2,8 %, v stavebníctve a v umení, zábave a rekreácii a ostatných činnostiach zhodne o 2,5 % a v odborných, vedeckých a technických činnostiach o 2 %. Pokles zaznamenali odvetvia finančných a poisťovacích činností o 23,8 %, priemyslu o 3,2 % a vo veľkoobchode a maloobchode, oprave motorových vozidiel a motocyklov, doprave a skladovaní, ubytovaní a stravovaní o 0,9 %. Výber čistých daní z produktov bol vyšší o 6,3 %.

Ekonomický vývoj bol podľa ŠÚ v treťom štvrťroku 2019 podporený hlavne domácim dopytom, ktorý bol v porovnaní s tretím štvrťrokom 2018 vyšší o 4,3 %. Rozhodujúci vplyv na jeho rast mala tvorba hrubého kapitálu, ktorý vzrástol o 9,6 %, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu o 7,8 %. Okrem kapitálu sa zvyšovali aj všetky výdavky na konečnú spotrebu, ktoré sa v úhrne zvýšili o 2,3 %. Konečná spotreba domácností bola vyššia o 1,8 %, verejnej správy o 3,7 % a neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam o 10,5 %.

Zahraničný dopyt naopak klesol už druhý štvrťrok po sebe. V treťom štvrťroku sa však podľa štatistikov jeho pokles zmiernil na 0,2 %. Dovoz výrobkov a služieb bol vyšší o 3,3 %, jeho dynamika rastu sa znížila o 0,9 percentu­álneho bodu.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #ekonomika #Slovensko #HDP