Veľké sceľovanie pozemkov sa začína v 120 katastroch. Pozrite si, či je medzi nimi váš

Pozemkové úpravy (komasácia) sa začnú na Slovensku od nového roku od najzložitejších a najpracnejších území. Pozrite si, ktoré sú to.

04.12.2019 13:25 , aktualizované: 14:28
debata (69)

Video: Matečná: Štát začína riešiť veľkú rozdrobenosť pozemkového vlastníctva.

Video

Vláda v stredu schválila prvých 120 katastrálnych území pre začatie pozemkových úprav v roku 2020. Pripravený zoznam katastrálnych území je podľa agrorezortu spracovaný na základe preukázanej naliehavosti vykonania pozemkových úprav pre ich začatie v roku 2020 s predpo­kladanou odhadovanou celkovou potrebou finančných prostriedkov viac ako 68 miliónov eur. Táto suma bude hradená zo štátneho rozpočtu.

„Je potrebné zdôrazniť, že počas priemernej dĺžky trvania konania pozemkových úprav päť rokov bude táto suma čerpaná postupne vždy po odovzdaní etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav. Táto suma je vyššia ako priemerné hodnoty uvádzané v materiáli, čo je ale logické vzhľadom na to, že ide o najnaliehavejšie, teda aj najzložitejšie a najpracnejšie katastrálne územia,“ uviedol v predkladacej správe agrorezort.

Pri priemernej dĺžke prípravného konania pozemkových úprav zhruba štyri až šesť mesiacov a dĺžke verejného obstarávania minimálne ďalších šesť mesiacov je možné podľa agrorezortu predpokladať prvé čerpanie finančných prostriedkov v 93 vybraných katastrálnych územiach až v roku 2021, v 27 katastrálnych územiach už v roku 2020.

Na základe nelegislatívneho materiálu „Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“, schváleného uznesením vlády 21. augusta 2019, sa majú v priebehu 30 rokov vykonať pozemkové úpravy vo všetkých 3 103 katastrálnych územiach, kde ešte pozemkové úpravy neprebehli alebo ich vykonanie nie je potrebné a účelné. Podľa agrorezortu je nutné začať pozemkové úpravy každoročne v približne 120 katastrálnych územiach. Predložený zoznam katastrálnych území vypracovala medzirezortná Komisia pre vyhodnotenie kritérií na stanovenie naliehavosti vykonania pozemkových úprav a výber katastrálnych území, ktorá bola zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Zoznam katastrálnych území pre začatie pozemkových úprav v roku 2020

 1. Závod
 2. Mást I (obec Stupava)
 3. Veľké Šenkvice (Šenkvice)
 4. Vlky
 5. Tureň
 6. Malinovo
 7. Varov Šúr (Šúrovce)
 8. Valtov Šúr (Šúrovce)
 9. Tekoľdany
 10. Dolná Potôň (Orechová Pôtoň)
 11. Veľký Meder
 12. Michal na Ostrove
 13. Čiližská Radvaň
 14. Čečínska Potôň (Horná Pôtoň)
 15. Boheľov
 16. Orechová Potôň
 17. Dobrohošť
 18. Šoporňa
 19. Trstice
 20. Ladce
 21. Dulov
 22. Veľký Kolačín (Nová Dubnica)
 23. Košeca
 24. Šípkov
 25. Krajné
 26. Dolné Kočkovce
 27. Lehota pod Vtáčnikom
 28. Veľký Cetín
 29. Dolné Obdokovce
 30. Čápor
(Cabaj-Čápor)
 31. Branč
 32. Výčapy-Opatovce
 33. Farná

 34. Jalakšová
 (Bátovce)
 35. Plavé Vozokany
 36. Nová Vieska
 37. Neded

 38. Chrabrany

 39. Gbeľany

 40. Varín

 41. Horná Tižina (Terchová)
 42. Štiavnik

 43. Zázrivá

 44. Važec

 45. Hybe

 46. Priechod

 47. Nemecká

 48. Šoltýska

 49. Budiná

 50. Gemerský Jablonec
 51. Nižná Pokoradz (Rimavská sobota)
 52. Zacharovce
 53. Vrbovka

 54. Dolinka

 55. Podkriváň
 56. Bzovík

 57. Korytárky

 58. Látky

 59. Kriváň
 60. Stará Huta

 61. Torysa

 62. Červenica pri Sabinove
 63. Nižný Slavkov
 64. Vysoká
 65. Červená Voda
 66. Kamenica
 67. Ľutina
 68. Lascov

 69. Buclovany
 70. Valentovce
 71. Dlhé nad Cirochou
 72. Belá nad Cirochou
 73. Čukalovce
 74. Hradisko
 75. Spišské Hanušovce
 76. Vyšné Repaše
 77. Dlhé Stráže
 78. Buglovce
 79. Haligovce
 80. Vislanka

 81. Radoma
 82. Valkovce
 83. Mestisko

 84. Merník

 85. Košická Nová Ves (Košice – Košická Nová Ves)
 86. Komárovce
 87. Ždaňa
 88. Tepličany (Družstevná pri Hornáde)
 89. Trstené pri Hornáde
 90. Bidovce

 91. Lastomír

 92. Vyšné Remety
 93. Rakovec nad Ondavou
 94. Soblahov
 95. Kostolné
 96. Lúka
 97. Hôrka nad Váhom
 98. Opatovce nad Nitrou
 99. Poruba

 100. Radobica

 101. Nitrianske Pravno
 102. Brodzany
 103. Krátke Kesy (Marcelová)
 104. Svrčinovec
 105. Sklabiňa
 106. Hladovka
 107. Rabča
 108. Podbiel
 109. Valaská Dubová
 110. Záhorce
 111. Veľké Zlievce
 112. Kopernica
 113. Dubovica
 114. Stakčínska Roztoka
 115. Gribov
 116. Vechec
 117. Paňovce
 118. Smižany
 119. Jaklovce
 120. Nižné Slovinky
69 debata chyba
Viac na túto tému: #pozemky #komasácia