Parkovanie v Nemecku rieši súdny dvor, nedisciplinovaných vodičov zrejme nepoteší

28.11.2019 09:03

Vodiči, ktorí v Nemecku neoprávnene zaparkujú na súkromnom parkovacom mieste, môžu mať už čoskoro veľké problémy.

Spolkový súdny dvor (BGH) v súčasnosti preveruje prípad zo Severného Porýnia-Vestfálska, v ktorom jedno auto trikrát nesprávne zaparkovalo pred dvomi nemocnicami.

V dvoch prípadoch vozidlo stálo na parkovacom mieste vyhradenom pre zamestnancov nemocnice a raz presiahlo maximálnu povolenú dĺžku parkovania.

Majiteľka vozidla odmietla zaplatiť pokuty v celkovej výške 75 eur. Poprela, že za volantom sedela ona. Keďže nebolo jasné, kto skutočne bol vodičom predmetného vozidla, súdy nižšej inštancie zamietli žalobu prevádzkovateľa súkromného parkoviska. Ten požadoval úhradu navýšeného parkovného, ako aj náklady za zisťovanie majiteľa a inkasné poplatky v celkovej výške zhruba 215 eur.

Na rozdiel od verejných parkovísk, na ktorých majiteľ musí pokutu zaplatiť bez ohľadu na to, kto sedel za volantom, prevádzkovatelia súkromných parkovísk smú pokuty inkasovať len od vodiča. Dôkazné bremeno leží na prevádzkovateľovi, ktorý musí dokázať, že práve majiteľ bol aj za volantom, napríklad s pomocou výpovede dozoru na parkovisku alebo video záznamu.

Pri stredajšom pojednávaní BGH predsedajúci sudca vyjadril „podstatné pochybnosti“, či je možné toto od prevádzkovateľa požadovať, nakoľko ani videozáznam nemusí poskytnúť jednoznačnú identifikáciu vinníka. „Mohlo by sa uplatniť sekundárne dôkazné bremeno žalovaného,“ hovorí sudca. To sa stane vtedy, keď žalobca nie je schopný alebo len s veľkými nákladmi dokázať, kto sedel za volantom a majiteľka túto informáciu môže alebo vie poskytnúť. Pokiaľ tak neurobí, prevádzkovateľ musí opätovne preukázať jej zavinenie. BGH vyhlási rozhodnutie 18. decembra dopoludnia.

Spory o parkovaní na súkromných parkoviskách, napríklad pred supermarketmi, sú v Nemecku časté. BGH v roku 2009 rozhodol, že vozidlá, ktoré neoprávnene stoja na zákazníckom parkovacom mieste, smú byť odtiahnuté.

#parkovanie #Nemecko #doprava
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku