Nedokončený obchvat Žiliny vyzerá takto. Bude v roku 2023?

Naťahovačky s obchvatom Žiliny, teda úsekom D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové, by už nemali trvať dlho.

26.11.2019 13:44 , aktualizované: 27.11.2019 06:00
debata (33)

VIDEO: Pozrite si posledné zábery z nedokončeného obchvatu Žiliny. Je na nich vidno, čo všetko ešte na jednej z kľúčových diaľnic chýba. Bude dokončená v roku 2023?

Video

Naťahovačky s obchvatom Žiliny, teda úsekom D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové, by už nemali trvať dlho. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) chce v budúcom roku nájsť v súťaži staviteľa. Hotový má byť vraj do konca roka 2023. Či sa tak naozaj stane, závisí od toho, ako rýchlo sa nájde zhotoviteľ a dorieši sa prevzatie staveniska po pôvodnom staviteľovi.

Po zapracovaní posledných pripomienok Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) k súťažným podkladom pre tender ich NDS ešte prerokuje s Ministerstvom dopravy a výstavby SR (MDV). Ak rezort súťažné podklady schváli, diaľničiari už budú môcť začať tender. Zároveň pripravujú aj súťaž na dodávku technológie tunela Višňové a ďalšie súťaže súvisiace s týmto úsekom. NDS chce zhotoviteľa vybrať v budúcom roku s tým, aby stavbu diaľnice dokončil do roku 2023. Dovtedy možno využiť peniaze z Európskej únie.

NDS od odchodu bývalého zhotoviteľa stavby, taliansko-slovenského združenia Salini Impreglio – Dúha, zo stavby začala s vyplácaním subdodávateľov. "Bývalý zhotoviteľ k 28. februáru 2019 dlhoval 282 subdodávateľom viac ako 36 miliónov eur. K dnešnému dňu je 92,7 percenta týchto záväzkov uhradených,“ uviedol Ján Ďurišin, generálny riaditeľ NDS. Zároveň dodal, že všetky záväzky podzhotoviteľom budú uhradené do konca tohto roka. NDS tiež vykonala inventarizáciu stavby a pracovala na súťažných podkladoch na zhotoviteľa hlavnej trasy. Diaľničiari po inventarizácii stavby zaplatili pôvodnému zhotoviteľovi 24,8 mil. eur, a to za technologické zariadenia určené pre výstavbu a zabudovateľný materiál, za vykonané stavebné práce, projektovú dokumentáciu, inžiniering a vyplatenie zádržného.

Diaľničiari si budú u doterajšieho zhotoviteľa D1 s tunelom Višňové uplatňovať všetky finančné nároky. „Bol to neustály boj s týmto zhotoviteľom, ktorý neustále niečo sľuboval,“ povedal Ďurišin s tým, že bol ochotný dokončiť diaľnicu, iba ak mu NDS zaplatí 160 mil. eur nad rámec kontraktu v objeme takmer 410 mil. eur bez DPH. „Potom to z neznámych dôvodov korigovali na 120 mil. eur. Keď sme zriadili komisiu medzinárodných expertov, talianska strana predložila svoj hlavný nárok vo výške 52,6 mil. eur,“ uviedol Ďurišin. Dôvodom nároku na dodatočnú platbu boli zhoršené geologické podmienky a nadvýlomy, pričom zhotoviteľ žiadal predĺženie lehoty výstavby.

„Komisia im po niekoľkých mesiacoch práce uznala predbežne 7,8 mil. eur,“ podotkol šéf NDS s tým, že komisia určila stranám dopočítať hodnotu nároku zhotoviteľa. NDS teraz so stavebným dozorom vypočítava, koľko z uvedenej sumy mu už vyplatila. Nárok zhotoviteľa na nepredvídateľnosť geologických podmienok a s tým súvisiace predĺženie lehoty výstavby podľa NDS komisia zamietla. NDS bude od zhotoviteľa žiadať desiatky miliónov eur a predpokladá, že po vyčíslení všetkých vzájomných nárokov bude doplácať zhotoviteľ, a nie ona. Komisia pre riešenie sporov o nároku NDS ešte nerozhodovala.

S návrhom na ukončenie kontraktu však prišiel podľa Ďurišina samotný zhotoviteľ. Združenie podpísalo protokol o opustení staveniska koncom júna. Bývalý zhotoviteľ začal s prácami na úseku v lete 2014, práce mal dokončiť do decembra 2019. Úsek pri Žiline, ktorý mal byť teda pôvodne hotový koncom tohto roka, musí byť dokončený najneskôr do konca roka 2023, aby mohol byť financovaný z prostriedkov Európskej únie v súčasnom programovom období 2014 – 2020.

33 debata chyba
Viac na túto tému: #D1 #NDS #tunel Višňové #dúha #Salini Imregilo