Z výberu mýta skončí polovica na účte jeho prevádzkovateľa

Len desať percent z elektronického výberu mýta za užívanie spoplatnených úsekov diaľnic a ciest pre vozidlá nad 3,5 tony bolo v rokoch 2014 až 2018 použitých na výstavbu nových diaľnic.

22.11.2019 12:18, aktualizované: 15:03
debata (51)

Z jedného eura z výberu mýta dostávala 45 centov štátna Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) a 48 centov išlo na účet spoločnosti SkyToll, a. s., ktorá mýtny systém na Slovensku prevádzkuje od roku 2010. Sedem centov dostávajú ďalší zmluvní partneri. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ), ktorá bola zameraná na fungovanie mýtneho systému. Informoval o tom v piatok NKÚ v tlačovej správe.

Úrad na základe kontroly upozorňuje na neefektívne a nehospodárne nastavený systém aj na vážne riziká do budúcnosti. Tie súvisia s vlastníctvom celého technického zázemia pri výbere mýta a z toho vyplývajúce obmedzené možnosti, ktoré má NDS pri rozhodovaní o prevádzkovateľovi mýta po roku 2022, kedy zmluva so SkyToll-om skončí. Systém distribúcie príjmov z mýta je z pohľadu národnej autority pre externú kontrolu neefektívny, nehospodárny a neprispieva k napĺňaniu hlavného zmyslu mýtneho systému, aby poplatky tých, ktorí využívajú diaľnice, rýchlostné cesty a cesty prvej triedy, prispievali významnou mierou k ich údržbe a výstavbe novej cestnej infraštruktúry.

Úloha pre novú vládu

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zareagovalo, že aktuálne platná zmluva na prevádzku mýtneho systému bola podpísaná ešte v čase prvej vlády strany Smer.

„Nezmenil ju ani žiadny z nasledujúcich dvoch ministrov a aj súčasný minister ju zdedil aj s podmienkami prerozdelenia výnosov. Keďže je platná do roku 2022, nemôže ju nijako meniť,“ uviedol rezort dopravy pre agentúru SITA.

„O novom, výhodnejšom nastavení prerozdeľovania príjmov z prevádzky mýtneho systému tak bude možné rozhodnúť až po skončení aktuálne platnej zmluvy na základe novej súťaže na prevádzkovateľa, čo bude už úloha novej vlády,“ dodalo ministerstvo.

NDS použila na diaľnice málo

Platby mýta za deväť rokov jeho prevádzky od roku 2010 do roku 2018 dosiahli viac ako 1,576 mld. eur. Z tejto sumy odišlo na účet SkyTollu 48 %, teda 760 mil. eur. Táto suma podľa NKÚ bola už v roku 2018 vyššia o 44 mil. eur ako bola určená cena za komplexné služby výberu mýta za roky 2010 až 2022. Na účty iných zmluvných partnerov odišlo z výberu mýta 108 mil. eur a zvyšnú sumu 709 mil. eur získala NDS. NKÚ preto upozorní vládu, že takmer polovica výnosu mýta na základe zmluvy a jej dodatkov ide do spoločnosti SkyToll. Za kontrolované obdobie rokov 2014 až 2018 NDS z mýtneho systému získala 967 mil. eur, no na výstavbu nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest použila len 97 mil. eur. Za to sa podľa prepočtov úradu mohlo postaviť 2 až 12 kilometrový úsek novej diaľnice.

Pri kontrole použitia čistého výnosu z mýta NDS-kou sa ukázalo, že sa v plnej miere neplní uznesenie vlády z roku 2013, ktoré ukladalo spoločnosti, aby po splatení investičných nákladov na budovanie mýta celý čistý výnos išiel na rozvoj cestnej infraštruktúry vo vlastníctve NDS. NKÚ upozorní vládu, že spoločnosť ani v období, kedy sú investičné náklady budovania mýta splatené, nepoužíva čistý výnos v zmysle tohto zámeru. Za roky 2014 až 2018 bol čistý výnos mýta viac ako 474 mil. eur, z čoho NDS na pokrytie svojich nákladov použila 123 mil. eur, teda o 26 mil. eur viac ako išlo na budovanie diaľnic. Ide o sumu, ktorá v logike mýtneho systému mala byť použitá na rozvoj cestnej infraštruktúry a nie na potreby NDS. NKÚ preto odporúča stanoviť záväzné limity pre NDS na použitie čistého výberu mýta.

Cesty sú platené najmä z eurofondov

„Národná kontrolná inštitúcia na základe kontrolných zistení konštatuje, že systém distribúcie elektronického výberu mýta neplní svoj základný cieľ a len minimálne prispieva k výstavbe nových diaľnic a rýchlostných ciest. Primárnym zdrojom financovania výstavby nových diaľnic a rýchlostných ciest naďalej ostávajú eurofondy s finančným príspevkom zo štátneho rozpočtu,“ uviedol NKÚ. Kontrolóri vidia riziko, ktoré sa môže výrazne prejaviť v prípade väčšieho zníženia, či ukončenia možnosti čerpania zdrojov z európskych fondov a Slovensko by tak nemuselo byť schopné generovať dostatok vlastných zdrojov na kľúčové verejné investície súvisiace s modernizáciou infraštruktúry.

Druhou výrazne problematickou oblasťou je podľa úradu vlastníctvo majetku v rámci systému mýta. „Štát, ktorý prostredníctvom NDS zaplatil za vybudovanie mýtneho systému 256 mil. eur, nevlastní nielen technické zariadenia, ale ani systém ako taký. Mýtny systém je aj po jeho zaplatení NDS vo vlastníctve SkyToll,“ upozorňuje NKÚ. To je podľa neho v rozpore s princípmi hospodárnosti a otázkou je tiež možné porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku zo strany kľúčových manažérov NDS či rezortu dopravy, ľudí, ktorí pripravovali súťažné podklady a zmluvu so SkyTollom. To, že NDS nie je vlastníkom majetku mýtneho systému, bude podľa NKÚ zásadným spôsobom ovplyvňovať rozhodovanie NDS o predĺžení zmluvy so SkyTollom. Zmluva platí do konca roku 2022 a je možné predĺžiť ju až do roku 2027.

Od 1. januára 2023 bude mýto v rukách štátu

Veľkou výzvou, ktorej budú čeliť NDS a ministerstvo dopravy, je podľa NKÚ to, či 1. januára 2023 bude SkyToll naďalej prevádzkovateľom mýtneho systému, alebo chce Slovensko hľadať iné riešenie.

„Ministerstvo dopravy je zodpovedné za to, aby NDS zabezpečovala plynulý výber mýta aj po 31. decembri 2022. V najbližšom období by malo vypracovať návrh riešenia, vrátane majetkovo-právneho vysporiadania vlastníctva mýtneho systému a technických zariadení,“ poznamenal NKÚ.

Česi mali podobné problémy

O tom, že dosiahnuť riešenie, ktoré by znamenalo podstatné zvýšenie podielu výberu z mýta do cestnej infraštruktúry, nebude jednoduché, svedčia aj poznatky z Českej republiky. České štátne inštitúcie čelili obdobným problémom s prevádzkovateľom mýta ako identifikovali slovenskí kontrolóri. Preto je podľa úradu dôležité, aby sa ministerstvo dopravy a NDS tým zaoberali včas a nedostali štát do časovej tiesne, v ktorej sa nebude dať vecne, odborne posúdiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť vybraného riešenia. Zistenia súvisiace s účelnosťou a efektívnosťou mýtneho systému sú podľa kontrolórov tak závažné, že záverečnú správu z kontrolnej akcie predloží predseda NKÚ Karol Mitrík na jedno z nadchádzajúcich rokovaní vlády.

51 debata chyba
Viac na túto tému: #diaľnice #Mýto #SkyToll
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy