Za tunel Višňové nebudú Taliani štátu doplácať, myslí si Dúha

Doterajší zhotoviteľ stavby D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala nebude tým, ktorý bude musieť pri konečnom zúčtovaní doplácať. Tvrdí to spoločnosť Dúha, ktorá bola spolu s talianskou firmou Salini Impregilo zhotoviteľom tohto úseku diaľnice.

22.11.2019 09:06
debata (1)

Dúha v stanovisku pre médiá uviedla, že po dôkladnom naštudovaní rozhodnutia medzinárodných expertov v prvom z množstva vzájomných nárokov nepredpokladá, že by mal byť bývalý zhotoviteľ ten, ktorý bude v konečnom dôsledku doplácať. Spoločnosť tým reagovala aj na vyjadrenie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), ktorá tvrdí, že po vyčíslení všetkých nárokov bude doplácať práve doterajší zhotoviteľ.

Medzinárodná komisia na riešenie sporov podľa Dúhy jednoznačne rozhodla v prospech združenia, a to tak v nároku na nepredvídateľnosť geologických podmienok v tuneli, ako aj vo vzťahu k nároku o geologických nadvýlomoch. V oboch prípadoch podľa spoločnosti komisia viackrát odmietla „prílišný formalizmus a striktné výklady zmluvy“ zo strany NDS. „Stanovisko Národnej diaľničnej spoločnosti o tom, že nárok zhotoviteľa na nepredvídateľnosť geologických podmienok v tuneli mal byť zamietnutý, nie je pravdivé,“ tvrdí Dúha s tým, že komisia aj v tomto prípade uznala zhotoviteľovi nárok na dodatočnú platbu nad rámec zmluvnej ceny.

Medzinárodná komisia podľa spoločnosti rozhodla o neodkladnej povinnosti úhrady sumy vo výške predbežnej položky zo strany NDS a stanovila mechanizmus jej dopočtu. Spoločnosť preto vníma ako zbytočné sa momentálne vyjadrovať ku konečnej výške sumy priznanej zhotoviteľovi z tohto nároku. „Naopak, je zarážajúce, že objednávateľ, NDS, dnes riadne priznané plnenia zhotoviteľovi za vykonanú prácu, ktoré stavebný dozor počas výstavby odmietal vyhodnocovať a preplácať, mieni kompenzovať s prípadnými zmluvnými pokutami, o ktorých medzinárodná komisia v tomto nároku nerozhodla,“ podotkla Dúha.

Zároveň poznamenala, že nárok NDS na zmluvné pokuty a nárok zhotoviteľa na predĺženie lehoty výstavby a posun míľnikov nie sú súčasťou tohto rozhodnutia. Komisia sa týmto otázkam v kontexte iných nárokov zhotoviteľa bude podľa stanoviska spoločnosti venovať v ďalšom procese rozhodovania.

Spoločnosť tiež v stanovisku uvádza, že nie je pravdou, že by akúkoľvek časť zo sumy predbežnej položky priznanej komisiou zhotoviteľovi objednávateľ uhradil. Celá suma bola totiž podľa Dúhy predmetom sporu riešeného medzinárodnou komisiou po tom, čo bol nárok zhotoviteľa odmietnutý stavebným dozorom a neskôr aj NDS ako neopodstatnený.

„Pravdou je, že počas celej doby trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom zhotoviteľovi nebolo priznané ani jedno euro nad rámec pôvodnej zmluvnej ceny, a preto je nesporné, že žiadna časť tohto priznaného nároku nemohla byť zhotoviteľovi uhradená, keďže ide o plnenie nad rámec zmluvy o dielo,“ zdôraznila spoločnosť Dúha. Podľa nej je prekvapujúce, keď sa NDS napriek rozhodnutiu komisie stavia na stranu stavebného dozoru, ktorý sa týmito nárokmi zhotoviteľa odmietol zaoberať ako nepreskúmateľnými. „Napriek tomu, že zmluvnou povinnosťou každého stavebného dozoru je v zmysle zmluvných podmienok FIDIC o každom nároku spravodlivo rozhodnúť,“ dodala Dúha.

NDS v stredu uviedla, že aktuálne rozhodnutie komisie pre riešenie sporov pre stavbu D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala má 209 strán. Nejde o posledné rozhodnutie komisie, a preto sa ešte nedá s konečnou platnosťou hovoriť o tom, ktorá strana doplatí tej druhej. Uviedla to Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Predpokladá však, že po vyčíslení všetkých vzájomných nárokov bude doplácať bývalý zhotoviteľ, nie NDS.

Diaľničiari poznamenali, že spolu so stavebným dozorom teraz vypočítavajú, koľko z uvedenej sumy už v doterajších platbách zhotoviteľovi uhradili. Nárok zhotoviteľa na nepredvídateľnosť geologických podmienok a s tým súvisiace predĺženie lehoty výstavby komisia podľa NDS zamietla. O nároku NDS komisia zatiaľ nerozhodla.

.....

VIDEO: Smutné zábery na nedokončenú diaľnicu pri Žiline. Bude sklz tri roky?. Video je z júla 2019.

Video
1 debata chyba
Viac na túto tému: #diaľnice #tunel Višňové #firma Dúha #Lietavská Lúčka - Dubná Skala #Salini Impregilo