Čo vám nevezme štát, zoberú si obce. Mestá už ohlasujú, ako zvýšia dane

Trenčín, Nitra, Žilina, Šaľa, Zlaté Moravce už ohlásili zvyšovanie daní a poplatkov. Ďalšie obce budú v krátkom čase nasledovať.

06.11.2019 11:37
debata (32)

Trenčín

Mesto Trenčín zvýši v budúcom roku dane z nehnuteľnosti o 35 %, poplatok za komunálny odpad stúpne o 10 %. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová.

„Príjmy mesta budú v roku 2020 nižšie o 1,1 milióna eur oproti očakávaniam schváleným v rozpočte verejnej správy v nadväznosti na novelu zákona o dani z príjmov. Tá prináša zvýšenie nezdaniteľnej časti príjmu z 19,2-násobku na 21-násobok sumy životného minima od 1. januára 2020,“ uviedla Ságová.

Ako dodala, mesto k zvyšovaniu daní a poplatkov muselo pristúpiť v nadväznosti na novelu zákona o dani z príjmov a ďalšie legislatívne zmeny schválené štátom, týkajúce sa údržby chodníkov, obedov zadarmo, rekreačných poukazov a podobne, a tiež zvýšené príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, cez sviatky a nočnú prácu, zvyšovanie miezd pedagogickým zamestnancom a zamestnancom v sociálnej oblasti.

„Vzhľadom na nárast výdavkov zvyšujeme poplatky za materské školy, školské kluby detí, centrum voľného času, umeleckú školu, zaviedli sme režijné poplatky za obedy, upravujú sa poplatky za sociálne služby. Zvýšené výdavky v súvislosti s legislatívnymi zmenami prijatými v NR SR odhadujeme v tomto roku na štyri milióny eur,“ doplnila hovorkyňa s tým, že na rok 2020 budú vzhľadom na opätovné zákonné zvyšovanie miezd ešte vyššie.

Zlaté Moravce

Obyvatelia Zlatých Moraviec od budúceho roka zaplatia viac za likvidáciu komunálneho dopadu i na daniach z nehnuteľností. Zmeny všeobecne záväzných nariadení odsúhlasilo na konci októbra mestské zastupiteľstvo.

Obyvatelia Zlatých Moraviec doteraz platili za odvoz komunálneho odpadu paušálny poplatok 17 eur ročne. Podľa radnice sa nezvyšoval od roku 2013. Náklady spojené so zberom, prepravou, uložením a zneškodňovaním komunálneho odpadu sú podľa predloženej kalkulácie od technických služieb mesta vyššie ako príjem z vybratého poplatku, informoval mestský úrad.

Mesto sa preto rozhodlo všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o poplatkoch za odpad zmeniť. Ide o zvýšenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o 30 percent, čo prestavuje pri paušálnom poplatku sumu 22 eur na osobu a rok. Zároveň sa počíta aj so znížením poplatku u osôb starších ako 62 rokov vo výške piatich eur z navrhovanej sumy, konštatuje sa v materiáli schválenom mestským zastupiteľstvom.

Mesto okrem toho na budúci rok zvýši aj dane z nehnuteľností. Podľa magistrátu je hlavným dôvodom zosúladenie jednotlivých sadzieb s platnou legislatívou. Ročná sadzba dane zo stavieb nesmie presiahnuť desaťnásobok najnižšej ročnej sadzby. Rozdiel sadzieb v meste Zlaté Moravce v roku 2019 je 13,66-násobku. Preto sa je nutné tento stav zosúladiť zo zákonom. Najnižšia sadzba dane za rodinné domy a byty sa tak zvyšuje z 0,171 na 0,235 eura za štvorcový meter a daň za podnikateľské priestory sa zvyšuje z 2,337 na 2,35 eura za štvorcový meter. Zvýšenie ostatných sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2020 je o 15 percent, informoval magistrát.

Nitra a Šaľa

Zlaté Moravce sú tak po Nitre a Šali ďalším mestom, ktoré bude na budúci rok svojim obyvateľom zvyšovať miestne poplatky. Nitra i Šaľa ako hlavný dôvod uvádzajú neustále zvyšovanie povinností, ktoré samosprávam ukladá štát. Spôsobuje to enormnú záťaž na mestský rozpočet. Zvýšenie výdavkov mestám spôsobili napríklad chodníková novela, obedy zadarmo, rekreačné poukazy, zvýšenie platov zamestnancov, novela zákona o sociálnych službách i zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane. Výdavky menších miest tieto zákony zvýšili rádovo o státisíce a krajských miest o milióny eur, skonštatoval pred časom nitriansky primátor Marek Hattas.

Šalianska radnica na budúci rok zavádza aj poplatok za rozvoj, ktorý budú platiť fyzické osoby i firmy za pozemné stavby vybudované na území mesta. Vedenie mesta toto opatrenie takisto vysvetľuje nárastom povinností, ktoré mestám a obciam vyplynuli z nových zákonov prijatých v parlamente. Tieto legislatívne zmeny majú vplyv na výrazné zvýšenie bežných výdavkov rozpočtu mesta už aj v roku 2019, ako aj následne v budúcich rokoch a predstavujú veľmi negatívny zásah do hospodárenia miest a obcí, konštatuje sa v materiáli o východiskách rozpočtu Šale na rok 2020.

Žilina

Mesto Žilina chce pomalší rast príjmov a väčšie výdavky kompenzovať v budúcoročnom rozpočte nárastom sadzieb miestnych daní a poplatkov. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka zaťažia prijaté vládne opatrenia budúcoročný rozpočet mesta Žilina sumou približne päť miliónov eur.

„Ak chceme zachovať služby na úrovni, akú od nás požadujú občania a chceme mesto naďalej rozvíjať, nemáme inú možnosť, ako prijať aj nepopulárne opatrenia. Zároveň nemôžeme ani zodpovedne pripravovať rozpočet mesta, keď nám počas roka pribúdajú povinnosti, ktoré musíme financovať nad rámec rozpočtu,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.

O návrhu všeobecne záväzných nariadení, ktorými by sa mali v budúcom roku zvyšovať miestne dane a poplatky, budú podľa Miškovčíka rozhodovať poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Žiline na zasadnutí 2. decembra 2019. „Podľa prepočtov samosprávy by vyššia sadzba dane z nehnuteľnosti mala priemernú štvorčlennú rodinu, bývajúcu s dvomi deťmi v byte s rozlohou 70 štvorcových metrov (m2), zaťažiť mesačne navyše o sumu 1,75 eura oproti dnešku. Rodina, bývajúca v dvojpodlažnom dome s rozlohou 150 m2, zaplatí mesačne viac o 3,81 eura. Mierna úprava miestnych daní a poplatkov je plánovaná aj pre právnické osoby, podnikajúce v Žiline,“ dodal hovorca mesta Žilina.

Vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline Pavol Vaščák doplnil, že po zarátaní všetkých dosahov zákonných úprav bude budúcoročný rozpočet mesta Žilina zaťažený celkovo o sumu 4,924 milióna eur. „Pokles príjmov v pláne rozpočtu na budúci rok vo výške 1,747 milióna eur znamená pre mesto väčšie napätie v rozpočte, keďže musí pokrývať zvýšené nároky najmä v mzdovej oblasti, pri čistení a údržbe komunikácií, v oblasti príspevkov neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, či v preplácaní rekreačných poukazov,“ vysvetlil Vaščák.

V prípade nárastu minimálnej mzdy musí mesto počítať so zvyšovaním mzdových nákladov v rozpočte na budúci rok o 1,909 milióna eur. „Z dôvodu zastavenia exekúcií starších ako päť rokov príde mesto takmer o 142.000 eur. Zmena zákona o pozemných komunikáciách, tzv. chodníková novela, zvýšila nároky na samosprávy v oblasti údržby miestnych komunikácií. Mesto Žilina musí v rozpočte na tento účel vyčleniť ďalších 320.000 eur. Zabezpečenie rekreačných poukazov znamená pri plnom využití vo výdavkoch rozpočtu nárast o 185.000 eur. Opatrenia v súvislosti s obedmi zadarmo pre deti v školských jedálňach znamenajú pre mesto navýšenie bežných výdavkov zhruba o 62.000 eur z dôvodu nárastu výdavkov na nových zamestnancov,“ podotkol Miškovčík.

Pripomenul, že legislatívne úpravy zaviedli povinnosť pre samosprávy kompenzovať finančný príspevok za sociálne služby aj v prípade neverejných poskytovateľov, ak si ich klient vyberie. „Rozpočet mesta bude potrebné v dôsledku týchto opatrení navýšiť o ďalších približne 70.000 eur. Prostriedky, ktoré samospráva získa navrhovanou úpravou sadzieb miestnych daní a poplatkov, plánuje v budúcom roku využiť na kompenzovanie výdavkov spojených s novelami zákonov, ako aj na bežné kapitálové výdavky a rozvojové projekty mesta,“ uzavrel hovorca mesta Žilina.

32 debata chyba
Viac na túto tému: #dane #mestá #obec #samosprávy #nehnuteľnosť