Čaputová pri lesoch oslabila postavenie mimovládok, tvrdí Matečnej rezort

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) sa nestotožňuje s pripomienkami uplatnenými prezidentkou Zuzanou Čaputovou v novele zákona o lesoch.

18.10.2019 13:38
debata (12)

Prezidentka svojím vetom a pripomienkami podľa agrorezortu celkom paradoxne navrhla vypustiť z novely zákona o lesoch práve to ustanovenie, ktoré garantuje právo verejnosti ako zúčastnenej osoby podať odvolanie v správnom konaní. Prijatím tejto pripomienky prezidentky teda procesné postavenie zúčastnených osôb zostáva na súčasnej úrovni a neposilní sa o právo podať odvolanie v správnom konaní. Agrorezort o tom informoval v piatok v tlačovej správe.

Národná rada SR na utorkovom rokovaní opätovne schválila novelu zákona o lesoch, ktorú prezidentka vrátila so svojimi pripomienkami. Novela umožní efektívnu ochranu a starostlivosť o lesy. Ministerstvo je však prekvapené, že napriek predchádzajúcim dohodám s mimovládnym sektorom, schválenie pripomienok prezidentky znemožnilo podávať odvolania mimovládnych organizácií voči rozhodnutiam orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, čím oproti pôvodnému návrhu ministerstva oslabilo ich postavenie a práva.

„Znenie navrhované rezortom bolo pritom v rámci medzirezortného pripomienkového konania k zásadným pripomienkam verejnosti odkomunikované a vzájomne odsúhlasené, napríklad aj s mimovládnou organizáciou VIA IURIS, v ktorej pani prezidentka pôsobila,“ uviedol Daniel Hrežík z Odboru komunikácie a marketingu MPRV.

Prijatie novej právnej úpravy umožní lepšie zavádzanie prírode blízkeho hospodárenia v lesoch, zabezpečí ich lepšiu ochranu sprísnením podmienok vykonávania náhodnej ťažby, či spresnením postupov pri vyhotovovaní Programov starostlivosti o lesy. „Napriek týmto nespochybniteľným prínosom bol návrh zákona vrátený prezidentkou SR Národnej rade SR s jej pripomienkami na opätovné prerokovanie. Bez prijatia novely zákona o lesoch by však už schválený zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorý medzitým už pani prezidentka podpísala, nebol v praxi vykonateľný a realizovateľný. Bolo teda aj v záujme ochrany prírody a krajiny na Slovensku, aby NR SR tento zákon prijala,“ priblížil Hrežík.

Novela zákona o lesoch reaguje podľa ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej na požiadavky starostlivosti o lesy v podmienkach klimatickej zmeny. Rieši ich ochranu nielen zosúladením s novelou zákona o ochrane prírody a krajiny, ale aj s právom Európskej únie. „Ďakujem poslancom Národnej rady SR, ktorí si uvedomili svoju zodpovednosť za ochranu našich nenahraditeľných lesov. Prijatie novely bude mať prospešný výsledok nielen pre naše lesy, ale aj našu prírodu a krajinu,“ vysvetlila Matečná.

12 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo pôdohospodárstva #lesy