Kačka tlačí ľudí do neplatných výpovedí

Koniec krachujúceho reťazca Potraviny Kačka sprevádza zmätok. Zamestnanci najnovšie dostali vzor na okamžité skončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov. Na denník Pravda sa kvôli tomu obrátil zamestnanec predajne v Seredi, ktorý nechce byť menovaný. "Oni si myslia, že ľudia im to podpíšu, aby prišli o svoje peniaze,“ hovorí.

11.10.2019 16:00
debata (22)

Zákon síce umožňuje skončiť zamestnanie aj takto, no musí byť splnených viacero podmienok. Jednou z nich je aj predloženie posudku od lekára. V takom prípade má zamestnanec nárok aj na dvojmesačné odstupné. Ľudia však žiadne posudky nemajú.

Zvláštne praktiky v krachujúcej firme potvrdila denníku Pravda aj predsedníčka Odborového zväzu CBA Simona Stieranková. "Vo viacerých interných oznamoch zamestnávateľ nepriamo nabáda zamestnancov, že môžu skončiť pracovný pomer okamžite, ak do 15.10. 2019 nebude doplatený zvyšok augustových miezd,“ hovorí. Výpoveď podľa najnovšie rozoslaného vzoru okamžitého skončenia pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov by však podľa odborárky bola neplatná.

Na okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 69 Zákonníka práce musí mať zamestnanec dôvod, upozorňuje právnik Viktor Križan. "Ak keby zamestnanci okamžite skončili pracovný pomer zo zdravotných dôvodov, toto skončenie by bolo neplatné,“ hovorí.

Dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancovi vznikne až vtedy, keď podľa predloženého lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu.

Podľa právnika nie je naplnený ani ďalší dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru spočívajúci v bezprostrednom ohrození života alebo zdravia. V prípade okamžitého skončenia pracovného pomeru podľa tohto paragrafu je možné ďalej uplatniť už iba nevyplatenie mzdy či jej časti, dodáva Križan.

Právnik zamestnancom radí, aby si podali žiadosť na Sociálnu poisťovňu o dávku garančného poistenia. Môžu si ju totiž už uplatňovať, keďže na spoločnosť bol už vyhlásený konkurz. Generálny riaditeľ spoločnosti Potraviny Kačka Wieslaw Chlebuś odmieta, že by by firma kohokoľvek nútila na podanie výpovede. Ide podľa neho o nedorozumenie.

"Každý zamestnanec má viac možností, ako rozviazať pracovný pomer so spoločnosťou Potraviny Kačka, a je len na ňom, ktorý spôsob zvolí. Zaslaný vzor výpovede bol skutočne iba vzorom, ku ktorému zamestnanci dostali inštrukcie, ako postupovať pri výpovedi podľa paragrafu 69 Zákonníka práce,” hovorí Chlebuś.

V prípade platného okamžitého skončenia pracovného pomeru má zamestnanec nárok na náhradu mzdy v sume jeho dvojmesačného priemerného zárobku. Tá však v tomto prípade nie je vôbec istá. Keďže okamžité skončenie by bolo zamestnancom uskutočnené z dôvodu, ktorý nebol naplnený, pokračuje Križan – bolo by neplatné.

Neplatnosť právneho úkonu však bude podľa právnika relatívna a účastník vzťahu sa jej musí v dvojmesačnej lehote domáhať na súde. "Ak by sa zamestnávateľ obrátil na súd, ten by pravdepodobne rozhodol, že okamžité skončenie je neplatné a pracovný pomer trvá ďalej,“ hovorí.

Iná situácia však nastane, ak by firma na súde neplatné skončenie pracovného pomeru nenamietala. "Nastane fikcia dohody o skončení pracovného pomeru. A pretože nepôjde o okamžité skončenie pracovného pomeru, ale o skončenie pracovného pomeru dohodou, žiadne odstupné ani náhrada mzdy sa v takom prípade nevyplácajú,“ hovorí Križan.

"Vidím tam záujem ušetriť na prepúšťaní,“ hovorí Križan. V prípade zdravotných dôvodov totiž môže dať zamestnancovi výpoveď aj firma. V takom prípade, ako aj v prípade prepúšťania kvôli nadbytočnosti, však musí zamestnancom poskytnúť odstupné.

Konanie zamestnávateľa podľa Križana výslovne zakázané nie je, ale určite je v rozpore s dobrými mravmi. "Zákon mu to vyslovene nezakazuje, ale každý právny úkon, ktorý sa prieči zákonu, obchádza ho alebo sa prieči dobrým mravom, je podľa Občianskeho zákonníka neplatný,“ hovorí Križan.

Zamestnanci tak nemusia čakať na skončenie pracovného pomeru. Konkurz je totiž potvrdením, že firma je platobne neschopná. Práve platobná neschopnosť je podmienkou na vyplatenie dávky garančného poistenia.

Vraj len nezáväzné inštrukcie

Generálny riaditeľ spoločnosti Potraviny Kačka Wieslaw Chlebuś hovorí, že zamestnancov opakovane informovali o možnostiach skončenia pracovného pomeru a o tom, ako si môžu uplatniť svoje nároky z Garančného fondu. Radiť im má personálne oddelenie firmy. A to takto: Zamestnanec môže počkať na hromadné prepúšťanie alebo skončí pracovný pomer okamžite.

Zamestnanci po 15. októbri 2019 môžu dať výpoveď okamžitým skončením z dôvodu nevyplatenia mzdy za mesiac august 2019, spresnila pre denník Pravda hovorkyňa Ústredia práce Jana Lukáčová. Úrad práce v Lučenci podľa nej odobril firme skrátené hromadné prepúšťanie k 20. októbru. Ľudia, čo sami neskončia, tak dostanú výpoveď z organizačných dôvodov. Podľa počtu odpracovaných rokov budú mať v tomto prípade nárok na odstupné. Ak človek vo firme odrobil menej ako dva roky, má nárok na jeden mesačný plat navyše, ak bol v spoločnosti desať rokov, sú to už štyri mesačné platy.

Pomoc zhora

Konkrétnu pomoc ponúklo zamestnancom reťazca mesto Lučenec. Na jeho webe nájdu formulár, cez ktorý môžu požiadať o právnu pomoc či hľadať prácu. "Chceme zamestnancom poskytnúť právne poradenstvo a v prípade ich záujmu hľadať pre nich aj vhodné pracovné pozície, ktoré im zabezpečia príjem do rodiny, aby negatívne finančné dopady boli čo najmenšie,“ povedala pre agentúru SITA primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková. Stretnutie mesta s ľuďmi má byť v piatok.

K reťazcu sa v štvrtok vyjadril aj premiér Peter Pellegrini. Pomôcť zamestnancom by tak po jeho zásahu malo aj ministerstvo práce.

Podľa ministra práce Jána Richtera je ohrozených celkovo 1597 pracovných miest. O osud zamestnancov skrachovaného reťazca Potraviny Kačka sa neobáva, keďže v obchode je voľných 9 tisíc ponúk na prácu v obchode a službách. "Pozorne sledujeme, ktorý obchodný reťazec prevezme túto sieť. Ten by potom automaticky rátal aj s týmito ľuďmi,“ povedal minister práce. Na celú situáciu dohliada podľa Richtera aj Inšpektorát práce v Banskej Bystrici, ktorý robí nielen priame kontroly, ale aj radí ľuďom ako postupovať.

Konkurz na Potraviny Kačka bol v pondelok zverejnený v obchodnom vestníku. Banskobystrický súd ho vyhlásil v uznesení z 1. októbra. Reťazec zastupuje Beatow Partners z Bratislavy.

Podľa rozhodnutia súdu nie je možné sa odvolať. „Očakávame, že v dohľadnom čase bude menovaný konkurzný správca. Následne prejde celá spoločnosť do správy konkurzného správcu,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Potraviny Kačka Wieslaw Chlebuš.

Návrh na konkurz podalo vedenie spoločnosti ešte koncom augusta. V aktuálnej situácii sú zamestnanci takzvanými nezabezpečenými veriteľmi, povedal generálny riaditeľ. Zákon však uprednostňuje ako prvých zabezpečených veriteľov – teda v tomto prípade banku.

To, že sieť má problém, bolo zrejmé už v polovici júna. Vtedy sa to ešte snažila zakryť prechodom na značku Kačka či akože dočasným zatváraním nerentabilných prevádzok. Do konca augusta však už z vyše tristo predajní zostalo len dvesto. V polovici septembra sa začal v Kačkách veľký výpredaj.

Čo hovorí § 69 Zákonníka práce

Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak:

  • podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
  • zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
  • je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.
  • Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.
  • Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

© Autorské práva vyhradené

22 debata chyba
Viac na túto tému: #výpovede #Potraviny Kačka