Madrid zatvoril centrum pre cudzie autá, znížilo to emisie

Plán na zníženie emisií v centre španielskeho hlavného mesta (Madrid Central) je považovaný za jeden z najefektívnejších v boji proti znečisteniu v rámci Európskej únie (EÚ).

14.09.2019 12:15
debata (1)

Ukázala to najnovšia správa European federation of environmental associations, Transport & Environment (T&E) – európskej federácie environmentálnych združení, dopravy a životného prostredia.

Podľa tejto správy po zavedení reštrikcií pre autá v centre Madridu sa emisie oxidov dusíka v tejto zóne znížili o 32 %. Tieto opatrenia, ktoré zakazujú vjazd vozidiel do centra mesta s výnimkou miestnych obyvateľov a verejnej dopravy, sa tak stali jednými z najúčinnejších v rámci znižovania emisií v EÚ.

Problémom však je, že údaj o redukcii emisií o 32 % v Madride sa opiera o výsledky z jedinej meracej stanice v zóne s nízkymi emisiami.

Plán Madrid Central sa realizoval v čase, keď radnicu viedla bývalá ľavicová starostka Manuela Carmena koncom roku 2018. Súčasný primátor mesta José Luis Martínez-Almeida z pravicovej ľudovej strany (PP) sa pri nástupe do úradu rozhodol tento plán v júni pozastaviť. Ale súdy mu v tom zabránili s argumentom, že je potrebné prijať opatrenie na zastavenie nekontrolovaného zvyšovania znečistenia. Plán tak zostáva v platnosti a vodiči, ktorí vstupujú do zón s nízkymi emisiami bez povolenia, čelia pokute 90 alebo 45 eur, ak sumu okamžite zaplatia.

V správe európskej federácie sa tiež uvádza, že väčšia informovanosť o problémoch so znečistením viedla všetky európske mestá k zavedeniu alebo posilneniu zón s nízkymi emisiami. Tie vylučujú vjazd vozidiel, ktorých emisie prekračujú stanovené limity.

„Viac ako 250 miest v EÚ už prijalo také opatrenia,“ uvádza sa v štúdii. Podľa niektorých expertov „znečistený vzduch zníži priemernú dĺžku života každého Európana v priemere takmer o jeden rok".

Správa tiež konštatuje, že 67 % opýtaných občanov EÚ "veľmi“ alebo aspoň „trochu“ podporuje zavedenie zón s nízkymi emisiami.

Podľa Nurie Blázquezovej, koordinátorky pre dopravu environmentálnej skupiny Ekológovia v akcii, hlavným problémom je, že neexistuje jasná „právna definícia“ toho, čo je zóna s nízkymi emisiami. Tento výraz sa tak môže vzťahovať na oblasti s prísnymi obmedzeniami aj na zóny s miernejšími reštrikciami. „Je tomu tak napríklad v nemeckých mestách, kde existujú iba obmedzenia proti vjazdu najstarších vozidiel, a kde nedošlo k žiadnej zmene úrovne znečistenia,“ povedala.

Dôvod, prečo je plán Madrid Central taký efektívny, je ten, že do zóny s nízkymi emisiami majú povolený vjazd iba autá s nulovými emisiami. Všetky ostatné vozidlá (až na už spomínané výnimky) musia zostať mimo, čo odrádza vodičov od toho, aby šli autom do centra mesta.

Správa T&E na záver konštatuje, že zóny s nízkymi emisiami sú kľúčom k redukcii znečistenia v mestách.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #madrid #emisie #klimatická zmena