Štát chce postaviť hrádzu proti hackerom, naleje na ochranu 20 miliónov eur

Do zvyšovania kybernetickej bezpečnosti systémov verejnej správy smerujú milióny eur. Riadiaci výbor v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra totiž v utorok schválil štúdiu uskutočniteľnosti pre výzvu zameranú na zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v rámci informačných systémov verejnej správy.

03.09.2019 17:35
debata (3)

Ako ďalej informoval Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII), spúšťa sa tak dopytovo orientovaná výzva v hodnote 20 miliónov eur. Tá otvorí dvere bezpečnostným projektom s cieľom implementovať opatrenia znižujúce škody spôsobené kybernetickými incidentmi v prostredí verejnej správy.

Predpokladaný termín vyhlásenia dopytovo orientovanej výzvy je september 2019 s dĺžkou trvania jeden rok. Je určená pre krátke projekty s dobou realizácie do jedného roka. Žiadateľmi môžu byť ústredné orgány štátnej správy a štátne rozpočtové a príspevkové organizácie.

Horizontálna štúdia uskutočniteľnosti sa stane podkladom pre vypracovanie dopytovo orientovaných projektov predkladaných v rámci výzvy. Definuje oblasti a služby kybernetickej a informačnej bezpečnosti, ktoré jednotlivým orgánom verejnej moci poskytuje vládna jednotka CSIRT a zároveň definuje služby a oblasti, ktoré majú byť pokrývané jednotlivými orgánmi verejnej moci.

„Samotná výzva je akousi predĺženou rukou národného projektu ‚Riadenie incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe‘ a má napomôcť orgánom štátnej správy zabezpečiť kybernetickú a informačnú bezpečnosť vo svojej pôsobnosti,“ povedal generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti ÚPVII Jan Majtan.

Výzva je tak podľa úradu zameraná na kybernetickú ochranu a detekciu škodlivých aktivít a bezpečnostných incidentov, riadenie bezpečnostných incidentov, ochranu dát, dátových prenosov a komunikácie, zvýšenie ochrany pred útokmi z externého prostredia i na budovanie bezpečnostného povedomia a bezpečnostnej kultúry.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #IT #eurofondy #hacker #kybernetická bezpečnosť #e-Government